HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Giới thiệu phòng Kiểm định chất lượng đào tạo
I. Giới thiệu:
Phòng Kiểm Định Chất lượng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 140/ QĐ – ĐHKTYTHD ngày 24 tháng 5 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

II. Chức năng và nhiệm vụ
1. Chức năng
Là đơn vị tham mưu, đề xuất giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác khảo khí, đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng đào tạo tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.
2. Nhiệm vụ
2. 1. Xây dựng các văn bản hướng dẫn về khảo khí và đảm bảo chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ Giáo dục & Đào tạo và Bộ Y tế; hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy định nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo
2. 2. Lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động của Hệ thống đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các phòng, khoa/ bộ môn trong Trường;
2. 3. Xây dựng và cụ thể hóa chuẩn đánh giá chất lượng đào tạo và bộ công cụ tự đánh giá chất lượng (bảng hỏi, phiếu khảo sát, bảng biểu thống kê,…) ở các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường;
2. 4. Tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và các viên chức khác trong toàn nhà trường về công tác đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và đánh giá ngoài;
2. 5. Tổ chức đánh giá trong trường, bao gồm tự đánh giá cấp trường và cấp chương trình đào tạo; Theo dõi, giám sát và đánh giá quá trình dậy và học tại trường
2. 6. Tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc làm đề thi và hình thức thi các học phần; Phối hợp với các khoa/bộ môn giám sát, tổ chức các kỳ thi/kiểm tra (ra đề, tổ chức coi thi, chấm thi, lưu trữ đề và điểm thi);
2. 7. Phối hợp với các khoa/bộ môn xây dựng hệ thống ngân hang đề thi, cỉa tiến và phát triển phương pháp đánh giá theo năng lực cho các chuyên ngành và các bậc học Trường đang đào tạo;
2. 8. Tổ chức in sao đề thi, chấm thi trắc nghiệm và lưu trữ bài thi theo đúng quy định; Định kỳ tổ chức thẩm định tính chính xác việc chấm thi của các khoa/bộ môn.
2. 9. Thực hiện nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ kho học công nghệ trong lĩnh vực khảo thí và đảm bảo chất lượng; Tham gia các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực khảo thí và đẳm bảo chất lượng giáo dục đại học.
2. 10. Tham gia đánh giá ngoài khi được yêu cầu
2. 11. Cập nhật, cung cấp các thông tin về lĩnh vực công tác của đơn vị cho website của nhà trường
2. 12. Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường phân công

III. Nhân sự:- Nhiệm vụ của từng cá nhân trong đơn vị:
3.1. ThS.Đinh Thị Hoa: Phó trưởng phòng
- Làm kế hoạch phòng, các quyết định khảo thí, thanh tra giáo dục.
- Tổ chức giám sát các hoạt động: dạy – học LT, TH, LS thi kết thúc học phần, làm phách thi, chấm tests.
- Kiểm tra, đôn đốc bổ sung minh chứng của tiêu chuẩn 3
- Kiểm tra thanh toán của giảng viên, thanh toán các lớp ngắn hạn.
- Thu thập các thống kê hoạt động
- Đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng các khoa/bộ môn
3.2. CN.Bùi Thị Thông
- Nhận danh sách sinh viên đủ điều kiện thi của các khoa/bộ môn
- Lên lịch công tác tuần, kế hoạch thi các lớp VLVH, lớp ngắn hạn tại Trường, báo cáo trưởng phòng vào 10h thứ 6 hàng tuần.
- Xếp phòng thi các lớp tín chỉ, thi lại.
- Tổ chức, giám sát thi kết thúc học phần, làm phách thi.
- Phối hợp In sao đề thi, giám sát thi.
- Kiểm tra giảng TH, LT
- Kiểm tra, đôn đốc, bổ sung minh chứng tiêu chuẩn 2
- Tổ chức, giám sát thi kết thúc học phần
- Quản lý tài sản : Nhận, kiểm kê tài sản của Phòng
- Phối hợp kiểm tra điểm thi các khoa/bộ môn
- Thanh toán coi thi các lớp VLVH, ngắn hạn.
- Chấm công
- Tổ trưởng công đoàn
3.3. CN.Đinh Thị Tuyết Mai
- Chấm thi Test
- Kiểm tra, đôn đốc, bổ sung minh chứng tiêu chuẩn 4, 10
- Kiểm tra các chứng từ thanh toán
- Tham gia làm phách, photo đề thi
- Kiểm tra giảng dạy LT,TH, LS
- Phối hợp kiểm tra điểm thi các khoa/bộ môn
- Tập hợp ý kiến đánh giá của sinh viên với giảng viên, chương trình đào tạo
- Xây dựng phiếu đánh giá
3.4. CN.Vũ Thị Huê
- Chấm thi Test
- Phụ trách làm phách, vào điểm sinh viên năm 3+4 (chính quy)
- Giao, nhận bài thi, bảng điểm thành phần của khoa/bộ môn.
- Kiểm tra, đôn đốc, bổ sung minh chứng tiêu chuẩn 8+9
- Tập hợp các ý kiến phản ánh, kết quả kiểm tra báo cáo vào giao ban cuối tuần
- Photo bài thi, tài liệu
- Chuẩn bị tài liệu, bài thi chấm phúc khảo theo khối phụ trách.
- Tham gia đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng khoa/bộ môn
- Kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ
- Giám sát giảng dạy LT,TH, LS
- Xây dựng phiếu đánh giá
3.5. CN.Vũ Thị Ngọc Dung
- Phụ trách làm phách thi khối VLVH,VB2, năm 1+2(chính quy)
- Chấm thi Test
- Chuẩn bị tài liệu, bài thi chấm phúc khảo
- Vào điểm thi, lên lịch thi lại, tổng kết điểm các lớp ngắn hạn
- Kiểm tra, đôn đốc, bổ sung minh chứng tiêu chuẩn 5, 7
- Phối hợp kiểm tra điểm thi của các khoa bộ môn.
- Kiểm tra các loại văn bằng chứng chỉ
- Phối hợp tập hợp ý kiến đánh giá của sinh viên với giảng viên, chương trình đào tạo
- Giám sát giảng dạy LT,TH, LS
- Xây dựng phiếu đánh giá
3.6. CN.Chu Hải Minh
- Tiếp nhận tại liệu và thực hiện Photo tài liệu, văn bản của Trường
- Phối hợp in sao đề thi
- Giám sát giảng dạy LT,TH
- Quản lý tài sản phòng photo (Có kế hoạch định kỳ bảo dưỡng sửa chữa, dự trù vật tư tiêu hao TTB phòng photo)
- Xin trình ký các văn bản của Phòng, lấy số, đóng dấu, chuyển tài liệu, quyết định đến các đơn vị liên quan.
- Làm công việc khác khi có yêu cầu
3.7Ths. Nguyễn Thị Thanh Hương (Biên chế 50% ở phòng)
- Tham gia giám sát các hoạt động: dạy – học LT, TH, LS
- Tổ chức, giám sát thi kết thúc học phần, làm phách thi.
- Phụ trách đôn đốc các nhóm bổ sung minh chứng báo cáo tự đánh giá
- Tham gia đánh giá hoạt động đảm bảo chất lượng các khoa/bộ môn
- Bổ sung minh chứng tiêu chuẩn 1, 6
- Phối hợp kiểm tra điểm thi các khoa/bộ môn
- Xây dựng phiếu đánh giá
Số lượt đọc:  2118  -  Cập nhật lần cuối:  16/12/2014 09:35:14 AM