HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Quản lý Đào tạo

1.1 Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởngxác định quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và mở mã ngành đào tạo; phát triển chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức tổ chức đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

1.2. Nhiệm vụ

a) Quản lý đào tạo đại học, cao đẳng các hình thức của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

- Là đầu mối mở mã ngành, cập nhật chương trình đào tạo đại học, cao đẳng. Theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, chương trình chi tiết học phần;

- Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và đánh giá theo khóa học, năm học đối với tất cả các ngành đào tạo;

- Là đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng, rà soát hoàn chỉnh nội quy, quy chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng theo đúng các quy định hiện hành về giáo dục và đào tạo;

- Phối hợp với phòng Công tác quản lý sinh viên để quản lý, theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức và giám sát các hoạt động đánh giá (thi, kiểm tra) trong quá trình tổ chức đào tạo, thực hiện tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra từng ngành học; là đầu mối tổng hợp kết quả thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp và các dữ liệu cần thiết phục vụ Hội đồng xét học tiếp, xét tốt nghiệp theo đúng Quy chế đào tạo đại học;

- Lập kế hoạch, thực hiện giám sát quá trình đào tạo lý thuyết, thực hành, lâm sàng, thực tập tốt nghiệp, đặc biệt các lớp đào tạo ngoài Trường (nếu có);

- Điều phối việc tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình, tài liệu, bộ công cụ đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo.

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phòng HCQT và các đơn vị khác về việc thực hiện 3 công khai.

- Đề xuất việc đặt hàng các đề tài nghiên cứu liên quan tới khoa học quản lý giáo dục.

b) Quản lý thông tin và Lưu trữ dữ liệu

- Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng;

- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo và các phòng ban khác trong quản lý, tổng hợp và thanh toán giờ giảng cho khoa, bộ môn và giảng viên theo quy định.

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong việc công khai, minh bạch các thông tin về tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ trên Website của Trường;

- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ công văn giấy tờ có liên quan đến tuyển sinh, đào tạovà các nhiệm vụ khác của Phòng;

- Quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng ký tín chỉ và các hoạt động khác liên quan đến học tập;

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên (nhập điểm, in bảng điểm, thông báo điểm trên trang web của Trường);

- Phối hợp với phòng Công tác quản lý sinh viên quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn khảo sát ý kiến các bên liên quan (Nhà tuyển dụng, chuyên gia giáo dục, hội nghề nghiệp, cựu sinh viên) về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo, nhu cầu nhân lực.

c) Hợp tác trong nước và quốc tế

Phối hợp với phòng Quản lý KHCN & HTQT, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo CSSKCĐ, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, phòng Công tác quản lý sinh viên và các khoa, bộ môn về việc liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

d) Chế độ báo cáo

Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo;


3. Nhân sự phòng Đào tạo:

3.1. TS. Trần Thị Minh Tâm - Trưởng phòng đào tạo

- Quản lý chung

- Quản lý công tác tuyển sinh

- Quản lý chương trình đào tạo

- Quản lý kế hoạch dạy - học cho các đối tượng đào tạo (tại trường + ngoài trường)

- Quản lý, tổ chức các lớp đào tạo lại

- Quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập

- Giám sát quá trình giảng dạy lý thuyết, thực hành, lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Tổ chức thi tốt nghiệp

- Tổ chức khai giảng, tổng kết/ tốt nghiệp cho các đối tượng

- Quản lý cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên; quản lý công tác cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.

- Quản lý NCKH

- Quản lý công tác thư viện

- Tham gia các hội đồng tư vấn khi được giao nhiệm vụ

- Báo cáo các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo

- Xây dựng các quy định liên quan đến công tác đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3.2. ThS. Phạm Thị Cẩm Hưng Phó trưởng phòng phụ trách dạy – học lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Quản lý kế hoạch dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp cho các đối tượng

+ Xây dựng kế hoạch dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp

+ Tổ chức triển khai dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp (phối hợp với các cơ sở thực tập, các khoa/bộ môn)

+ Tổ chức đánh giá kết thúc học phần lâm sàng và thực tế tốt nghiệp đảm bảo chất lượng đào tạo

- Đề xuất và phối hợp với các khoa, bộ môn đổi mới nội dung lâm sàng theo hướng đào tạo theo năng lực

- Tổ chức xây dựng các tiêu chí dạy – học lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Xây dựng các quy định về tổ chức dạy – học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp

+ Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra

+ Bố trí nhân lực tăng cường công tác giám sát, kiểm tra

+ Đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm trong quá trình dạy – học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp đối với HSSV và giảng viên

- Quản lý HSSV học lại, thi lại lâm sàng

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho các đối tượng

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công

3.3. ThS. Nguyễn Thị Mai - Quản lý kế hoạch dạy - học cho các đối tượng đào tạo

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp khối Y đa khoa, khối đại học điều dưỡng và kỹ thuật y học

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ đại học chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ đại học lên cổng thông tin điện tử

- Quản lý và xây dựng lịch học cho khối tín chỉ, theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Xây dựng kế hoạch học lại, thi lại cho các đối tượng (kế hoạch học lại, thi lại kỳ hè)

- Giám sát quá trình giảng dạy lý thuyết, thực hành tại trường

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho các đối tượng

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Quản lý công tác NCKH

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công

3.4. KS. Nguyễn Kiều Hưng - quản lý về công tác tuyển sinh và công nghệ thông tin

- Quản lý công nghệ thông tin liên quan đến đào tạo, tuyển sinh, cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên;

- Quản lý số liệu, thống kê, báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh

- Phối hợp xây dựng lịch học cho khối tín chỉ và theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo lên cổng thông tin điện tử

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

3.5. ThS. Trương Thị Thu Hương - quản lý các lớp hệ đại học liên thông

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học theo khóa học

+ Giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học (LT, TH, lâm sàng, tại cơ sở và thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học các lớp hệ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ đại học liên thông lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia giảng dạy và NCKH

* Quản lý công tác giám sát, kiểm tra đào tạo

* Nhận hồ sơ tuyển sinh (chính quy, các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2)

3.6. ThS. Nguyễn Đức Huấn - quản lý công tác giám sát, kiểm tra đào tạo

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động giảng dạy (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp): Xây dựng lịch kiểm tra, Lập biểu mẫu kiểm tra

- Quản lý công tác cố vấn học tập

- Hàng tuần kiểm tra HSSV và giảng viên tại các cơ sở thực tập lâm sàng

- Giám sát tổ chức thi kết thúc học phần

* Quản lý các lớp hệ cao đẳng chính quy

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ cao đẳng chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ cao đẳng chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ cao đẳng chính quy lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

3.7. CNCĐ. Vũ Thị Lan Anh - Quản lý công tác hành chính giáo vụ

- Hàng tháng kiểm tra, cộng sổ lên lớp, vào sổ theo dõi. Thống kê giờ giảng (LT, TH, LS) của các đối tượng hệ chính quy, vừa làm vừa học

- Theo dõi giờ giảng của cán bộ mời giảng

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, hoạt động đào tạo đưa lên cổng thông tin điện tử

- Thanh toán giờ quản lý LS, giờ mời giảng LS của các bệnh viện, các lớp đào tạo lại, các Hội đồng liên quan đến đào tạo.

* Phối hợp quản lý các lớp hệ cao đẳng

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ cao đẳng chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ cao đẳng chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ cao đẳng chính quy lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

3.8. CN. Văn Thu Hương - quản lý văn bằng chứng chỉ

- Quản lý cấp phát cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên; quản lý công tác cấp Chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

+ Kiểm tra bằng tốt nghiệp

+ Thống kê, báo cáo

+ Dự trù, mua phôi bằng, chứng chỉ

+ Làm QĐ mở lớp, QĐ tốt nghiệp

+ Làm các công văn liên quan đến văn bằng, chứng chỉ

- Quản lý số liệu, thống kê, báo cáo liên quan đến cấp phát văn bằng chứng chỉ

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

* Quản lý số liệu liên quan đến các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2 (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo, số giờ giảng…)

3.9. CN. Phạm Thị Phương Thanh

- Xây dựng lịch học cho khối tín chỉ, theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Xây dựng kế hoạch học lại, thi lại cho các đối tượng (kế hoạch học lại, thi lại kỳ hè)

- Hàng tháng kiểm tra, cộng sổ lên lớp, vào sổ theo dõi. Thống kê giờ giảng (LT, TH, LS) của các đối tượng hệ chính quy, vừa làm vừa học

- Theo dõi giờ giảng của cán bộ mời giảng

* Phối hợp quản lý công tác văn thư lưu trữ

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, hoạt động đào tạo đưa lên cổng thông tin điện tử

- Thanh toán giờ quản lý LS, giờ mời giảng LS của các bệnh viện, các lớp đào tạo lại, các Hội đồng liên quan đến đào tạo.

* Quản lý số liệu đào tạo

3.10. Hoàng Phương Lan - quản lý các lớp hệ trung cấp chính quy

- Quản lý tổ chức dạy - học các lớp hệ trung cấp chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học theo khóa học

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách học sinh học lại, thi lại

- Quản lý số liệu liên quan đến các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2 (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo, số giờ giảng…)

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ trung cấp chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của học sinh và học viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ trung cấp chính quy và đào tạo lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho học sinh

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Phụ trách quản lý thư viện: + Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm

+ Lập kế hoạch bổ sung sách, trang thiết bị, vật tư phục vụ thư viện.

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

* Công tác thư viện

- Làm kỹ thuật chuyên môn cho các tài liệu mới.

- Thống kê và thu hồi sách mượn quá hạn của sinh viên.

* Tổ trưởng công đoàn

3.11. CN. Phạm Thị Thu Hà

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng thời khóa biểu hàng tuần cho các lớp niên chế.

- Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm

- Phối hợp lập kế hoạch bổ sung sách, trang thiết bị, vật tư phục vụ thư viện.

- Tổ chức sắp xếp kho sách mở và kho báo, tạp chí.

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.12. CN. Nguyễn Thị Thắm

- Quản lý cơ sở dữ liệu thư viện (Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm)

- Thống kê các báo cáo về vốn tài liệu trong thư viện

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.13. TC. Đào Thị Liên

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

-Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.14. CN. Vũ Việt Nga

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

- Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.15. CN. Lê Thị Thủy

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

- Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.16. TC. Nguyễn Thị Huệ

- Quản lý phòng học lý thuyết

- Công tác vệ sinh phòng học

- Bố trí lịch giảng đường cho các lớp HSSV

- Làm các công việc khác theo sự điều động của phòng.

3.17. TC. Nguyễn Thị Liên

- Quản lý phòng học lý thuyết

- Công tác vệ sinh phòng học

- Bố trí lịch giảng đường cho các lớp HSSV

- Làm các công việc khác theo sự điều động của phòng.

* Đi học: BS. Vũ Đình Tuyên, DS. Nguyễn Thị Thanh Mai, CN. Nguyễn Thị Nga


Số lượt đọc:  8664  -  Cập nhật lần cuối:  16/10/2017 03:11:18 PM