HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện Điện tử
Đơn vị trực thuộc
Các phòng
Phòng Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng trang thiết bị
Phòng công tác HSSV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Khoa-Bộ môn
Bệnh viện
Các trung tâm
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
1. Chức năng:
Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, tổ chức, triển khai thực hiện công tác đào tạo, bao gồm tuyển sinh, kế hoạch, chương trình, học liệu, tổ chức giảng dạy đảm bảo chất lượng đào tạo, quản lý và cấp phát văn bằng theo quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế và quy định của Trường đã ban hành.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Quản lý công tác tuyển sinh
- Cụ thể hoá và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo, Bộ Y tế về công tác tuyển sinh hàng năm.
- Phối hợp với các bộ phận thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức thi tuyển sinh hàng năm của nhà trường.
- Tiếp nhận HSSV mới nhập trường.
2.2. Quản lý kế hoạch đào tạo
- Cụ thể hóa và triển khai thực hiện các văn bản, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác đào tạo.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo theo năm, khoá học cho các đối tượng đào tạo. Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ từ năm học 2010 - 2011.
- Phối hợp với các bộ môn xây dựng chương trình đào tạo toàn khóa tất cả các ngành nghề đào tạo trong Trường và theo dõi thực hiện chương trình đào tạo. Hàng năm rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục phù hợp với thực tế.
- Phối hợp các đơn vị tổ chức các kỳ thi: tuyển sinh, kết thúc học kỳ, tốt nghiệp.
- Giám sát, theo dõi việc tổ chức dạy - học lý thuyết, thực hành, lâm sàng. Kiểm tra, giám sát việc tổ chức thi/kiểm tra của các bộ môn.
- Quản lý hoạt động giảng dạy và chất lượng đào tạo tại các cơ sở đào tạo ngoài trường.
- Phối hợp với các bộ môn tổ chức, quản lý công tác giảng dạy các lớp đào tạo lại, bổ túc ngắn hạn
- Quản lý kết quả học tập, đánh giá chất lượng đào tạo.
- Chịu trách nhiệm cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên; quản lý công tác cấp Chứng chỉ, Văn bằng tốt nghiệp.
- Tổ chức, quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập.
- Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Quản lý bài thi, điểm, biểu mẫu đào tạo, giờ giảng lý thuyết, thực hành, lâm sàng).
- Thực hiện 3 công khai, thực hiện chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của trường
2.3. Quản lý công tác nghiên cứu khoa học
2.4. Quản lý hoạt động thư viện
2.5. Quản lý số liệu, thống kê, báo cáo theo yêu cầu, công tác văn thư lưu trữ
2.6. Nghiên cứu đề xuất phương hướng phát triển của nhà trường về mục tiêu đào tạo, cơ cấu ngành nghề, quy mô và phương thức đào tạo.

3. Nhân sự phòng Đào tạo:

3.1. TS. Trần Thị Minh Tâm - Trưởng phòng đào tạo

- Quản lý chung

- Quản lý công tác tuyển sinh

- Quản lý chương trình đào tạo

- Quản lý kế hoạch dạy - học cho các đối tượng đào tạo (tại trường + ngoài trường)

- Quản lý, tổ chức các lớp đào tạo lại

- Quản lý việc biên soạn, in ấn giáo trình phục vụ giảng dạy và học tập

- Giám sát quá trình giảng dạy lý thuyết, thực hành, lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Tổ chức thi tốt nghiệp

- Tổ chức khai giảng, tổng kết/ tốt nghiệp cho các đối tượng

- Quản lý cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên; quản lý công tác cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp.

- Quản lý NCKH

- Quản lý công tác thư viện

- Tham gia các hội đồng tư vấn khi được giao nhiệm vụ

- Báo cáo các hoạt động liên quan đến công tác đào tạo

- Xây dựng các quy định liên quan đến công tác đào tạo để đảm bảo chất lượng đào tạo của Trường.

- Tham gia giảng dạy và nghiên cứu khoa học

3.2. ThS. Phạm Thị Cẩm Hưng Phó trưởng phòng phụ trách dạy – học lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Quản lý kế hoạch dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp cho các đối tượng

+ Xây dựng kế hoạch dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp

+ Tổ chức triển khai dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp (phối hợp với các cơ sở thực tập, các khoa/bộ môn)

+ Tổ chức đánh giá kết thúc học phần lâm sàng và thực tế tốt nghiệp đảm bảo chất lượng đào tạo

- Đề xuất và phối hợp với các khoa, bộ môn đổi mới nội dung lâm sàng theo hướng đào tạo theo năng lực

- Tổ chức xây dựng các tiêu chí dạy – học lâm sàng và thực tế tốt nghiệp

- Xây dựng các quy định về tổ chức dạy – học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp đảm bảo chất lượng đào tạo.

- Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học dạy - học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp

+ Xây dựng kế hoạch giám sát, kiểm tra

+ Bố trí nhân lực tăng cường công tác giám sát, kiểm tra

+ Đề xuất hình thức khen thưởng và xử lý vi phạm trong quá trình dạy – học lâm sàng, thực tế tốt nghiệp đối với HSSV và giảng viên

- Quản lý HSSV học lại, thi lại lâm sàng

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho các đối tượng

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công

3.3. ThS. Nguyễn Thị Mai - Quản lý kế hoạch dạy - học cho các đối tượng đào tạo

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp khối Y đa khoa, khối đại học điều dưỡng và kỹ thuật y học

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ đại học chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ đại học lên cổng thông tin điện tử

- Quản lý và xây dựng lịch học cho khối tín chỉ, theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Xây dựng kế hoạch học lại, thi lại cho các đối tượng (kế hoạch học lại, thi lại kỳ hè)

- Giám sát quá trình giảng dạy lý thuyết, thực hành tại trường

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho các đối tượng

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Quản lý công tác NCKH

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được phân công

3.4. KS. Nguyễn Kiều Hưng - quản lý về công tác tuyển sinh và công nghệ thông tin

- Quản lý công nghệ thông tin liên quan đến đào tạo, tuyển sinh, cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên;

- Quản lý số liệu, thống kê, báo cáo liên quan đến công tác tuyển sinh

- Phối hợp xây dựng lịch học cho khối tín chỉ và theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo lên cổng thông tin điện tử

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

3.5. ThS. Trương Thị Thu Hương - quản lý các lớp hệ đại học liên thông

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học theo khóa học

+ Giám sát việc thực hiện kế hoạch dạy học (LT, TH, lâm sàng, tại cơ sở và thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học các lớp hệ đại học liên thông hình thức vừa làm vừa học

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ đại học liên thông lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia giảng dạy và NCKH

* Quản lý công tác giám sát, kiểm tra đào tạo

* Nhận hồ sơ tuyển sinh (chính quy, các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2)

3.6. ThS. Nguyễn Đức Huấn - quản lý công tác giám sát, kiểm tra đào tạo

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát các hoạt động giảng dạy (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp): Xây dựng lịch kiểm tra, Lập biểu mẫu kiểm tra

- Quản lý công tác cố vấn học tập

- Hàng tuần kiểm tra HSSV và giảng viên tại các cơ sở thực tập lâm sàng

- Giám sát tổ chức thi kết thúc học phần

* Quản lý các lớp hệ cao đẳng chính quy

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ cao đẳng chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ cao đẳng chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ cao đẳng chính quy lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

3.7. CNCĐ. Vũ Thị Lan Anh - Quản lý công tác hành chính giáo vụ

- Hàng tháng kiểm tra, cộng sổ lên lớp, vào sổ theo dõi. Thống kê giờ giảng (LT, TH, LS) của các đối tượng hệ chính quy, vừa làm vừa học

- Theo dõi giờ giảng của cán bộ mời giảng

- Quản lý công tác văn thư lưu trữ

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, hoạt động đào tạo đưa lên cổng thông tin điện tử

- Thanh toán giờ quản lý LS, giờ mời giảng LS của các bệnh viện, các lớp đào tạo lại, các Hội đồng liên quan đến đào tạo.

* Phối hợp quản lý các lớp hệ cao đẳng

- Quản lý, tổ chức dạy - học các lớp hệ cao đẳng chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học (Sổ tay sinh viên)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách SV học lại, thi lại

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ cao đẳng chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của sinh viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ cao đẳng chính quy lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức tốt nghiệp cho sinh viên

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho sinh viên

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

3.8. CN. Văn Thu Hương - quản lý văn bằng chứng chỉ

- Quản lý cấp phát cấp phát chứng nhận kết quả học tập của sinh viên; quản lý công tác cấp Chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp

+ Kiểm tra bằng tốt nghiệp

+ Thống kê, báo cáo

+ Dự trù, mua phôi bằng, chứng chỉ

+ Làm QĐ mở lớp, QĐ tốt nghiệp

+ Làm các công văn liên quan đến văn bằng, chứng chỉ

- Quản lý số liệu, thống kê, báo cáo liên quan đến cấp phát văn bằng chứng chỉ

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

* Quản lý số liệu liên quan đến các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2 (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo, số giờ giảng…)

3.9. CN. Phạm Thị Phương Thanh

- Xây dựng lịch học cho khối tín chỉ, theo dõi quá trình học tập của khối tín chỉ

- Xây dựng kế hoạch học lại, thi lại cho các đối tượng (kế hoạch học lại, thi lại kỳ hè)

- Hàng tháng kiểm tra, cộng sổ lên lớp, vào sổ theo dõi. Thống kê giờ giảng (LT, TH, LS) của các đối tượng hệ chính quy, vừa làm vừa học

- Theo dõi giờ giảng của cán bộ mời giảng

* Phối hợp quản lý công tác văn thư lưu trữ

- Cập nhật thông tin tuyển sinh, hoạt động đào tạo đưa lên cổng thông tin điện tử

- Thanh toán giờ quản lý LS, giờ mời giảng LS của các bệnh viện, các lớp đào tạo lại, các Hội đồng liên quan đến đào tạo.

* Quản lý số liệu đào tạo

3.10. Hoàng Phương Lan - quản lý các lớp hệ trung cấp chính quy

- Quản lý tổ chức dạy - học các lớp hệ trung cấp chính quy

+ Phối hợp xây dựng kế hoạch dạy – học theo khóa học

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức dạy học (LT, TH, LS, thực tế tốt nghiệp)

+ Giám sát, kiểm tra tổ chức thi/kiểm tra

+ Quản lý công tác hành chính giáo vụ (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo …)

+ Lập danh sách học sinh học lại, thi lại

- Quản lý số liệu liên quan đến các lớp đào tạo cấp chứng chỉ, VB2 (Danh sách lớp, bảng điểm, mẫu biểu đào tạo, số giờ giảng…)

- Quản lý số liệu, thống kê báo cáo liên quan đến dạy - học hệ trung cấp chính quy

- Tiếp nhận và xử lý ý kiến của học sinh và học viên về đào tạo

- Phối hợp cập nhật thông tin đào tạo liên quan đến hệ trung cấp chính quy và đào tạo lên cổng thông tin điện tử

- Phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh

- Phối hợp tổ chức khai giảng, tổng kết/tốt nghiệp cho học sinh

- Tham gia công tác tuyển sinh

- Tham gia giảng dạy và NCKH

- Phụ trách quản lý thư viện: + Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm

+ Lập kế hoạch bổ sung sách, trang thiết bị, vật tư phục vụ thư viện.

- Tham gia các hoạt động khác khi được điều động

* Công tác thư viện

- Làm kỹ thuật chuyên môn cho các tài liệu mới.

- Thống kê và thu hồi sách mượn quá hạn của sinh viên.

* Tổ trưởng công đoàn

3.11. CN. Phạm Thị Thu Hà

- Phối hợp với các khoa, bộ môn xây dựng thời khóa biểu hàng tuần cho các lớp niên chế.

- Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm

- Phối hợp lập kế hoạch bổ sung sách, trang thiết bị, vật tư phục vụ thư viện.

- Tổ chức sắp xếp kho sách mở và kho báo, tạp chí.

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.12. CN. Nguyễn Thị Thắm

- Quản lý cơ sở dữ liệu thư viện (Chịu trách nhiệm trong công tác nhập cơ sở dữ liệu thư viện vào phần mềm)

- Thống kê các báo cáo về vốn tài liệu trong thư viện

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.13. TC. Đào Thị Liên

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

-Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.14. CN. Vũ Việt Nga

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

- Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.15. CN. Lê Thị Thủy

- Phục vụ bạn đọc kho mở, kho mượn, thư viện điện tử

- Tổ chức sắp xếp kho sách mượn và kho giáo trình

- Làm công việc của phòng ĐT khi được điều động

3.16. TC. Nguyễn Thị Huệ

- Quản lý phòng học lý thuyết

- Công tác vệ sinh phòng học

- Bố trí lịch giảng đường cho các lớp HSSV

- Làm các công việc khác theo sự điều động của phòng.

3.17. TC. Nguyễn Thị Liên

- Quản lý phòng học lý thuyết

- Công tác vệ sinh phòng học

- Bố trí lịch giảng đường cho các lớp HSSV

- Làm các công việc khác theo sự điều động của phòng.

* Đi học: BS. Vũ Đình Tuyên, DS. Nguyễn Thị Thanh Mai, CN. Nguyễn Thị Nga


Số lượt đọc:  8448  -  Cập nhật lần cuối:  16/12/2014 03:33:09 PM