HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện Điện tử
Đào tạo
Giới thiệu về đào tạo
Kết quả đào tạo
Sơ đồ đào tạo
Ngành đào tạo
Chuẩn đầu ra
Lịch học - Lịch thi
Quy định, quy chế
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học - Lịch thi

Lịch thi kỹ năng nói môn Tiếng Anh học kỳ II năm học 2016 - 2017

23/06/2017 10:26' AM

Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Ngày thi: 26/06 - 01/07/2017) Cập nhật 23/06/2017

23/06/2017 05:48' AM

Lịch thi môn Kỹ năng mềm học kỳ II năm học 2016 - 2017

20/06/2017 04:22' PM

Lịch thi kết thúc học phần khối ĐHLT khóa 5&6 (Ngày thi: 28-30/06/2017)

16/06/2017 01:45' PM

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 của ĐHLT khóa 6

16/06/2017 08:19' AM

Lịch thi kết thúc học phần khối ĐHLT khóa 05 & 6 (Ngày thi: 22 - 24/06/2017)

16/06/2017 08:13' AM

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Cập nhật 16/06/2017)

15/06/2017 04:15' PM

Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ môn Tin học (Ngày thi: 1 - 05/07/2017)

14/06/2017 11:12' AM

Lịch học khối niên chế tuần 11 (12/06 - 18/06/2017)

09/06/2017 01:54' PM

Lịch thi lại môn Đường lối cách mạng (Ngày thi: 10/06/2017)

09/06/2017 10:51' AM

Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (ngày thi: 17/06 - 24/06/2017) Cập nhật 15/06/2017

08/06/2017 09:49' AM

Lịch thi kết thúc học phần khối ĐHLT khóa 05 & 6 + học lại khó 4 (Ngày thi: 12 - 17/06/2017)

08/06/2017 07:07' AM

Kế hoạch học - thi học phần tín chỉ bổ sung học kỳ II năm học 2016 - 2017

02/06/2017 04:50' PM

Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ học kỳ II năm học 2016 - 2017 (Ngày thi: 07 - 10/06/2017)

02/06/2017 03:49' PM

Lịch thi kết thúc học phần ĐH VLVH khóa 5&6 (Ngày thi: 10/06/2017)

02/06/2017 03:48' PM
Các bài khác:
Trang: Trang sau