HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng Công nghệ thông tin
Giới thiệu phòng Công nghệ thông tin
1. Chức năng:
Phòng Công nghệ thông tin được thành lập theo quyết định số 122/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 28 tháng 4 năm 2010 có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và tổ chức triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

2. Nhiệm vụ:
• Xây dựng quy chế, quy định liên quan đến các hoạt động CNTT, ứng dụng CNTT theo đúng các quy định của pháp luật;
• Lập kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tổ chức thiết kế, lắp đặt các thiết bị công nghệ thông tin cho các đơn vị thuộc trường theo kế hoạch đã được phê duyệt.
• Giám sát, đánh giá, kiến nghị với các đơn vị thuộc trường về việc tuân thủ quy định, quy chế về hoạt động và ứng dụng CNTT đã được Hiệu trưởng ban hành.
• Quản lý, duy trì hoạt động ổn định, có hiệu quả hệ thống mạng, hệ thống thư điện tử, đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các phòng, bộ môn trong Trường và cơ quan Bộ Y tế.
• Xây dựng, quản trị, cập nhật, duy trì hoạt động Trang thông tin điện tử.
• Tổ chức triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Trường.
• Nghiên cứu, xây dựng, triển khai ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ các phần mềm phục vụ công tác quản lý và đào tạo.
• Tổ chức hướng dẫn và đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Trường cho cán bộ, viên chức Trường.
• Thực hiện công tác giảng dạy Tin học cho Học sinh – sinh viên.
• Thực hiện công tác báo cáo thống kê theo quy định và yêu cầu của trường.
• Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.

3. Danh sách cán bộ phòng Công nghệ thông tin:
ThS. Đỗ Trọng Tiến
Chức vụ: Trưởng phòng
Điện thoại liên hệ: (0320) 3891.799 máy lẻ 108
Email:dotrongtien@gmail.com, tiendt@hmtu.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng 511, tầng 5, Nhà Điều hành trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - Số 01 Vũ Hựu, phường Thanh Bình, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Ks. Nguyễn Tuấn Anh - Phó Trưởng phòng
Mobile: 0968.176.866
Email: nguyentuananhtr@gmail.com
Địa chỉ liên hệ: Phòng 513, tầng 5 Nhà Điều hành

Ks. Nguyễn Quang Cường - Chuyên viên
Mobile: 0947.766.966
Email: cuongnq@hmtu.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng 513, tầng 5 Nhà Điều hành

Ks. Nguyễn Thành Long - Chuyên viên
Mobile: 0919.828.981
Email: longnt@hmtu.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng 513, tầng 5 Nhà Điều hành

Ks. Nguyễn Kiều Hưng - Chuyên viên
Mobile: 0904.798.288
Email: hungnk@hmtu.edu.vn
Địa chỉ liên hệ: Phòng 513, tầng 5 Nhà Điều hành

4. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phòng Công nghệ thông tin:
4.1. ThS. Đỗ Trọng Tiến - Trưởng phòng
- Nghiên cứu, đề xuất quy hoạch, kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT; tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch, các chương trình quản lý ứng dụng và phát triển CNTT của phòng.
- Duy trì hệ thống mạng, phát triển và hoàn thiện hệ thống mạng cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường.
- Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, tăng cường năng lực phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý của đơn vị.
- Mở rộng trao đổi, hợp tác chia sẻ tài nguyên với các đối tác trong và ngoài nước.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo chỉ đạo.

4.2. Ks. Nguyễn Thành Long
- Quản trị Cổng thông tin và đưa tin tức lên mạng.
- Đảm bảo hệ thống máy tính tại các phòng, bộ môn, bệnh viện và các trung tâm hoạt động ổn định, kiểm tra, sửa chữa và cái đặt máy vi tính tại các phòng, bộ môn, trung tâm, bệnh viện.
- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác công đoàn.

4.3. Ks. Nguyễn Quang Cường
- Đảm bảo hệ thống máy tính tại các phòng, bộ môn, bệnh viện và các trung tâm hoạt động bình thường phục vụ tốt công tác dạy - học, khám chữa bệnh.
- Quản trị phần mềm Quản lý đào tạo và phần mềm Quản lý thư viện.
- Tham gia quản trị hệ thống email và cổng thông tin điện tử.
- Kiểm tra, sửa chữa và cái đặt máy vi tính tại các phòng, bộ môn, trung tâm, bệnh viện.

4.4 Ks. Nguyễn Kiều Hưng
- Chịu trách nhiệm về công tác CNTT liên quan đến tuyển sinh, nhập học của sinh viên

4.5 Ks. Nguyễn Tuấn Anh
- Quản trị máy chủ, các thiết bị CNTT tại bệnh viện và quản trị phần mềm Quản lý bệnh viện; phần mềm báo số và các phần mềm khác ứng dụng tại Bệnh viện

Số lượt đọc:  2522  -  Cập nhật lần cuối:  20/04/2017 09:22:07 AM