HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện Điện tử
Đơn vị trực thuộc
Các phòng
Phòng Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng trang thiết bị
Phòng công tác HSSV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Khoa-Bộ môn
Bệnh viện
Các trung tâm
Phòng Tài chính - Kế toán
Giới thiệu phòng tài chính kế toán

1.Giới thiệu

Phòng Tài chính - Kế toán là đơn vị thuộc Trường có chức năng tham mưu, giúp Ban Giám hiệu tổ chức quản lý công tác tài chính - kế toán của Trường.

2.Chức năng nhiệm vụ

Chức năng:

Tham mưu cho lãnh đạo các lĩnh vực sau:

- Công tác tài chính;

- Công tác kế toán tài vụ;

- Công tác kiểm toán nội bộ;

- Công tác quản lý tài sản;

- Công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế;

- Kiểm soát các nguồn thu & chi phí hoạt động của Trường

Nhiệm vụ:

Lập kế hoạch thu, chi tài chính hàng năm của Trường

Thực hiện nhiệm vụ thu và chi, kiểm soát chi tiêu, sử dụng vật tư

Thực hiện quyết toán tháng, quý, năm đúng tiến độ

Trực tiếp thực hiện các chế độ, chính sách tài chính, kế toán, thống kê, công tác quản lý thu chi tài chính của Trường theo quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho Cán bộ công nhân viên (CBCNV)

Lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo hoạt động khám chữa bệnh theo quy định chế độ tài chính hiện hành của Nhà nước phản ánh trung thực kết quả hoạt động của Trường

Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ

Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ kế toán, tài chính cho các kế toán viên và hướng dẫn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về công tác tài chính kế toán.

Kiểm tra định kỳ về công tác kế toán, thực hiện chế độ chính sách, kỷ luật thu chi tài chính và các loại tài sản khác trong Trường.

Giải ngân, thanh quyết toán đối với các hạng mục, hợp đồng kinh tế trong Trường cũng như nguồn vốn đầu tư cho các dự án, các công trình

Chủ trì phối hợp các phòng ban thực hiện công tác nghiệm thu thanh quyết toán theo đúng quy định.

Là đầu mối phối hợp với các phòng, ban tham mưu, trong việc mua sắm, thanh lý, nhượng bán.. tài sản của Trường

Tham gia tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo yêu cầu.

3. Nhân sự
Giới thiệu nhân sự:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1

Vũ Thị Ánh

Trưởng phòng

Kế toán trưởng

0912333139

Anh_hd82@yahoo.com

2

Nguyễn Minh Phương

Kế toán viên

0977289285

3

Nguyễn Thị Hường

Kế toán viên

0983678157

4

Đoàn Phương Chi

Kế toán viên

0985029214

5

Vũ Thị Doan

Kế toán viên


6

Vũ Thị Nhã

Thủ quỹ

01689050959


Phân công nhiệm vụ (nhiệm vụ của từng cá nhân):

1.Vũ Thị Ánh: Kế toán trưởng
2.Nguyễn Minh Phương: Kế toán vật tư, tài sản
3.Nguyễn thị Hường: Kế toán ngân hàng, tiền lương
4.Đoàn Thị Phương Chi: Kế toán theo dõi các khoản thu : học phí, KTX, điện nước
5. Vũ Thị Doan: Kê toán theo dõi các khoản thu: học phí
6.Vũ Thị Nhã : Thủ quỹ

Số lượt đọc:  1759  -  Cập nhật lần cuối:  02/07/2015 07:14:33 AM