HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng vật tư trang thiết bị
Giới thiệu phòng vật tư trang thiết bị

1. Giới thiệu
Tiền thân của Phòng trang thiết bị là tổ giáo tài thuộc phòng Giáo vụ - Trường Trung học Kỹ thuật Y tế Hải Dương sau đó thành phòng Giáo tài, đến năm 2007 được đổi tên là Phòng Trang thiết bị.

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Phòng Vật tư - Trang thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị 05 năm và hàng năm cho Nhà trường. Quản lý và thực hiện công tác mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển vật tư, trang thiết bị theo Luật và các quy định hiện hành.

2.2. Nhiệm vụ:

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị 05 năm, hàng năm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và các hoạt động khác của Nhà trường.

- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định của Trường về công tác mua sắm, tiếp nhận, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

- Là đầu mối giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tập trung và mua sắm khác theo Luật và quy định hiện hành.

- Quản lý, tổ chức tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cho các đơn vị trước khi đưa vào sử dụng.

- Phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ quản lý trang thiết bị, thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị.

- Quản lý tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm theo đúng quy định.

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng vật tư - trang thiết bị của các đơn vị.

- Quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa trang thiết bị theo đúng quy trình, quy định sửa chữa của Nhà trường.

- Phối hợp với các đơn vị và nhà cung cấp trang thiết bị xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về công tác an toàn, vận hành sử dụng và bảo quản trang thiết bị - vật tư y tế cho các đơn vị sử dụng.

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan xây dựng định mức vật tư, trang thiết bị trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

- Là đầu mối giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác điều chuyển, kiểm kê hàng năm, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vật tư, trang thiết bị trong Trường theo đúng quy định của pháp luật.

- Quản lý, lưu trữ, bảo quản an toàn nguyên vẹn hồ sơ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo vật tư, trang thiết bị theo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật.

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực xã hội hóa trang thiết bị (liên doanh liên kết, hợp tác công tư) phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.


3. Nhân sự

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.

Bùi Văn Tuấn

Trưởng phòng

093.5757.368

Tuanbv@hmtu.edu.vn

2.

Nguyễn Khắc Mạnh

Phó phòng

0906.050.172

Nguyenkhacmanh@hmtu.edu.vn

3.

Nguyễn Khắc Hùng

Kỹ sư

0974.724.131

Nguyenkhachung@hmtu.edu.vn

4.

Lê Văn Hưởng

Kỹ sư

0973.831.247

Lehuong.hmtu@gmail.com

5.

Nguyễn Tất Trung

Kỹ sư

01649.648.542

Trung2209@gmail.com

6.

Luyện Thành Trung

Cử nhân

01663.411.901

Thanhtrung2356@gmail.com

7.

Nguyễn Ngọc Quế

Thủ kho

0982.159.238

Quentn@hmtu.edu.vn


Phân công nhiệm vụ (nhiệm vụ của từng cá nhân)

3.1. Ông Bùi Văn Tuấn Chức vụ: Trưởng phòng
- Nhiệm vụ: Quản lý, đôn đốc, điều hành chung mọi hoạt động của Phòng và thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Trường phân công trực tiếp.
3.2. Ông Nguyễn Khắc Mạnh Chức vụ: Phó phòng
-Quản lý, theo dõi tài sản của phòng, Trường.
-Kiểm soát công tác mua sắm, sửa chữa
-Đôn đốc việc kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị tại các đơn vị, phòng học, đề xuất phương án đảm bảo
-Thống kê vật tư tiêu hao, hoá chất cấp cho các đơn vị theo tháng
-Kiểm kê tài sản. thanh lý tài sản.
3.4. Ông Nguyễn Khắc Hùng Chức vụ: Kỹ sư
-Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị y tế. Theo dõi lý lịch trang thiết bị toàn trường.
-Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị tại các Phòng học lý thuyết tại Bệnh Viện 7 Quân khu 3, Bệnh Viện lao HD, Nha học đường trên địa bàn TPHD. Trang thiết bị y tế trong toàn trường.
3.3 Ông Lê Văn Hưởng Chức vụ: Kỹ sư
-Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc, trang thiết bị văn phòng.
-Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao thường xuyên, văn phòng phẩm, kiểm kê vật tư tiêu hao hàng tháng
-Kiểm tra thường xuyên trang thiết bị tại Viện đông Y, trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hải Dương, Phòng học lý thuyết tại Bệnh Viện Đa khoa, Viện sản, Viện nhi Hải Dương. Thiết bị văn phòng trong toàn trường.
3.6. Ông Nguyễn Tất Trung Chức vụ: Kỹ sư
-Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị văn phòng. Mua vật tư tiêu hao phục vụ sửa chữa và hoạt động thường xuyên của thiết bị văn phòng.
-Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị tại các giảng đường lý thuyết Khu A, khu B và các hội trường, phòng họp tại khu A, khu B, Phòng Fotocopy, máy tính, máy in.
3.7 Ông Luyện Thành Trung Chức vụ: Cử nhân
-Nhiệm vụ: Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị y tế.
-Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị tại Bệnh viên trường, LaboATVSTP, Khoa xét nghiệm, Khoa kỹ thuật hình ảnh, Khoa VLTL & PHCN, Bộ môn gây mê hồi sức, Bộ môn nha.
3.7. Bà Nguyễn Ngọc Quế Chức vụ: Thủ kho
-Nhiệm vụ: Làm nghiệp vụ xuất, nhập kho theo kế hoạch.
-Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị tại khoa Điều dưỡng, khoa Y học cơ sở, khoa Lâm sàng, bộ môn Răng – Hàm – Mặt, khoa y tế công cộng.
4. Định hướng phát triển
- Về mua sắm vật tư tiêu hao:
Để đảm bảo các trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao của các đơn vị sử dụng không rơi vào thế bị động, Phòng trang thiết bị xây dựng kế hoạch mua theo tháng, quý, nếu số lượng hàng hóa lớn sẽ tổ chức đấu thầu.
- Về bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị:
Kiểm tra thường xuyên các máy móc, trang thiết bị để tránh tình trạng hỏng đột xuất, Bảo dưỡng định kỳ các trang thiết bị và sửa chữa kịp thời các thiết bị hỏng.


Số lượt đọc:  2848  -  Cập nhật lần cuối:  18/10/2017 04:04:39 PM