HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ phòng Quản lý Đào tạo

1. Chức năng:

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tham mưu cho Lãnh đạo trường về kế hoạch, chiến lược tổng thể hoạt động đào tạo bao gồm đào tạo đại học và sau đại học; xác định quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và mở mã ngành đào tạo; phát triển chương trình đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức tổ chức đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý đào tạo đại học và sau đại học:

- Là đầu mối mở mã ngành và tuyển sinh các ngành đào tạo đại học và sau đại học theo quy định hiện hành.

- Quản lý chương trình đào tạo, đề cương chi tiết học phần; theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, chương trình chi tiết học phần. Quản lý, tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình, tài liệu giảng dạy, bộ công cụ đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo.

- Xây dựng kế hoạch học tập và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo theo năm học; kế hoạch kiểm tra giám sát dạy học, thi kết thúc học phần. Xây dựng, rà soát chỉnh sửa nội quy, quy chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học, sau đại học theo đúng các quy định hiện hành về giáo dục và đào tạo. Theo dõi đánh giá việc thực hiện các quy định, quy trình về quản lý đào tạo theo kế hoạch; thống kê và xác nhận giờ giảng của giảng viên theo đúng quy định.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức và giám sát các hoạt động đánh giá (thi, kiểm tra) trong quá trình tổ chức đào tạo, thực hiện tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra từng ngành học; Điều phối tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình tài liệu, bộ công cụ đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo.

- Quản lý hoạt động cố vấn học tập, tổng hợp kết quả học tập của sinh viên theo học kỳ, năm học; xét học vụ. Tổ chức đánh giá kết thúc chương trình (thi thực hành tay nghề, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp) và thực hiện các thủ tục xét tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đúng quy định.

2.2. Quản lý thông tin và lưu trữ dữ liệu:

- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ công văn giấy tờ có liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và các nhiệm vụ khác của Phòng; quản lý và hỗ trợ sinh viên, học viên đăng ký tín chỉ và các hoạt động khác liên quan đến học tập; quản lý kết quả học tập của sinh viên (nhập điểm, in bảng điểm, thông báo điểm trên trang web của Trường);

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong việc công khai, minh bạch các thông tin về tuyển sinh, đào tạo trên Website của Trường; phối hợp với phòng Công tác quản lý sinh viên quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định.

2.3. Hợp tác trong nước và quốc tế:

Phối hợp với phòng Quản lý KHCN & HTQT, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo CSSKCĐ, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, phòng Công tác quản lý sinh viên và các khoa, bộ môn về việc liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

2.4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định:

Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác bảo đảm chất lượng giáo dục của Trường và bảo đảm chất lượng chương trình đào tạo.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20449  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 10:34:44 AM