HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản pháp quy/ hành chính
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Bảo đảm chất lượng GD
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ phòng Quản lý Đào tạo
1 Chức năng

Phòng Quản lý Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởngxác định quy mô đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh và mở mã ngành đào tạo; phát triển chương trình đào tạo, phương pháp đào tạo, hình thức đào tạo, phương pháp kiểm tra đánh giá, phương thức tổ chức đào tạo đảm bảo chuẩn đầu ra theo quy định quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo.

2. Nhiệm vụ

a) Quản lý đào tạo đại học, cao đẳng các hình thức của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng; Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong và ngoài trường để tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh hàng năm.

- Là đầu mối mở mã ngành, cập nhật chương trình đào tạo đại học, cao đẳng. Theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình giáo dục, chương trình chi tiết học phần;

- Xây dựng, theo dõi việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và đánh giá theo khóa học, năm học đối với tất cả các ngành đào tạo;

- Là đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng, rà soát hoàn chỉnh nội quy, quy chế giảng dạy, học tập trong hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng theo đúng các quy định hiện hành về giáo dục và đào tạo;

- Phối hợp với phòng Công tác quản lý sinh viên để quản lý, theo dõi việc học tập và rèn luyện của sinh viên.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn, phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo tổ chức và giám sát các hoạt động đánh giá (thi, kiểm tra) trong quá trình tổ chức đào tạo, thực hiện tổ chức đánh giá sinh viên tốt nghiệp theo chuẩn đầu ra từng ngành học; là đầu mối tổng hợp kết quả thi, kiểm tra, thi tốt nghiệp và các dữ liệu cần thiết phục vụ Hội đồng xét học tiếp, xét tốt nghiệp theo đúng Quy chế đào tạo đại học;

- Lập kế hoạch, thực hiện giám sát quá trình đào tạo lý thuyết, thực hành, lâm sàng, thực tập tốt nghiệp, đặc biệt các lớp đào tạo ngoài Trường (nếu có);

- Điều phối việc tổ chức biên soạn và nghiệm thu giáo trình, tài liệu, bộ công cụ đánh giá các học phần trong chương trình đào tạo.

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán, phòng HCQT và các đơn vị khác về việc thực hiện 3 công khai.

- Đề xuất việc đặt hàng các đề tài nghiên cứu liên quan tới khoa học quản lý giáo dục.

b) Quản lý thông tin và Lưu trữ dữ liệu

- Tham gia xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu của hoạt động đào tạo đại học, cao đẳng;

- Phối hợp với các Khoa/Bộ môn, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo và các phòng ban khác trong quản lý, tổng hợp và thanh toán giờ giảng cho khoa, bộ môn và giảng viên theo quy định.

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin và các đơn vị liên quan trong việc công khai, minh bạch các thông tin về tuyển sinh, đào tạo, cấp phát văn bằng chứng chỉ trên Website của Trường;

- Quản lý và lưu trữ các hồ sơ công văn giấy tờ có liên quan đến tuyển sinh, đào tạovà các nhiệm vụ khác của Phòng;

- Quản lý và hỗ trợ sinh viên đăng ký tín chỉ và các hoạt động khác liên quan đến học tập;

- Quản lý kết quả học tập của sinh viên (nhập điểm, in bảng điểm, thông báo điểm trên trang web của Trường);

- Phối hợp với phòng Công tác quản lý sinh viên quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định hiện hành.

- Phối hợp với các khoa, bộ môn khảo sát ý kiến các bên liên quan (Nhà tuyển dụng, chuyên gia giáo dục, hội nghề nghiệp, cựu sinh viên) về chuẩn đầu ra, chương trình đào tạo, chất lượng đào tạo, nhu cầu nhân lực.

c) Hợp tác trong nước và quốc tế

Phối hợp với phòng Quản lý KHCN & HTQT, Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo CSSKCĐ, Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, phòng Công tác quản lý sinh viên và các khoa, bộ môn về việc liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài.

d) Chế độ báo cáo

Báo cáo định kỳ, đột xuất về lĩnh vực đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường và đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo;

Số lượt đọc:  20309  -  Cập nhật lần cuối:  01/12/2017 12:32:24 PM