HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng, nhiệm vụ Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế

1. Chức năng:

Phòng Quản lý Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chiến lược dài hạn, kế hoạch 5 năm và hàng năm về khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; Thực hiện quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định; Hợp tác, liên kết với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước về lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh; Quản lý đoàn vào, đoàn ra theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý hoạt động khoa học công nghệ

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định định hướng chiến lược, kế hoạch về phát triển khoa học công nghệ 05 năm và hàng năm của trường.

- Là đầu mối xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật và quyền sở hữu trí tuệ theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về nhiệm vụ, đạo đức nghiên cứu khoa học, quyền sở hữu trí tuệ, các chế độ, quy định trong nghiên cứu khoa học; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường.

- Hàng năm, phòng QLKHCN&HTQT phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường, các chuyên gia đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu, danh sách các nhóm nghiên cứu, chuyên gia nghiên cứu trình Hiệu trưởng phê duyệt.

- Hướng dẫn thủ tục đăng ký, tổ chức thẩm định, xét duyệt, nghiệm thu, công nhận đề tài, dự án, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trình Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát và đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường. Đề xuất, trình Hiệu trưởng và cấp có thẩm quyền quyết định gia hạn hoặc dừng đề tài nghiên cứu theo đúng quy định.

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo, các khoa, bộ môn tổ chức, hướng dẫn, đánh giá và nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật của sinh viên.

- Hướng dẫn thủ tục, nhận hồ sơ, tổ chức họp Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học thông qua các khía cạnh đạo đức của đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật các cấp.

- Quản lý, lưu trữ hồ sơ các đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, bao gồm: đề cương, biên bản họp các Hội đồng (Hội đồng xét duyệt đề cương, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học), báo cáo tiến độ, kết quả nghiệm thu các đề tài NCKH, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, kết quả chuyển giao, ứng dụng cho các đơn vị đào tạo và khám chữa bệnh.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan đăng ký bản quyền, quản lý và khai thác các thông tin về sở hữu trí tuệ trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong Nhà trường.

- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch đảm bảo kinh phí cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ; hướng dẫn chi tiêu, thanh quyết toán cho các đề tài, dự án; Là đầu mối quản lý, huy động các nguồn lực để hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học.

- Giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, tổ chức hoặc đăng cai các Hội thảo, Hội nghị khoa học cấp trường, khu vực trong nước và quốc tế.

- Thực hiện công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động khoa học công nghệ của Trường. Theo dõi và xác nhận hoạt động khoa học công nghệ của cán bộ, giảng viên, viên chức và người học trong Nhà trường. Kiến nghị việc khen thưởng các công trình khoa học xuất sắc của cán bộ, giảng viên, viên chức và người học. Quản lý và cung cấp thông tin khoa học, chuyển giao công nghệ, sáng kiến cải tiến trong phạm vi được phân công.

- Theo dõi, quản lý thông tin xuất bản tư liệu, bài báo khoa học, các hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật của cán bộ, giảng viên và người học trong toàn Trường.

- Tổ chức biên tập, in ấn và phát hành Bản tin Kỹ thuật Y học theo quý và các ấn phẩm khoa học khác.

2.2. Quản lý hoạt động hợp tác quốc tế

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng quyết định định hướng chiến lược, kế hoạch về hợp tác quốc tế 05 năm và hàng năm của Trường.

- Chủ động tìm kiếm, liên hệ và đề xuất với Hiệu trưởng về việc thiết lập quan hệ, hợp tác quốc tế với các đối tác nước ngoài; Chuẩn bị cho việc đàm phán, ký kết các văn bản làm việc, biên bản ghi nhớ hợp tác với đối tác về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị hồ sơ, thủ tục xin phép hoạt động, điều phối và tổ chức thực hiện, quản lý, giám sát các chương trình, dự án, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi học thuật, các xuất bản, công bố khoa học với đối tác nước ngoài.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ theo dõi và quản lý đoàn vào, đoàn ra theo quy định; Làm thủ tục mời, xin visa xuất nhập cảnh cho khách quốc tế có quan hệ hợp tác với Trường;

- Chuẩn bị kế hoạch tổ chức các hội thảo, hội nghị, chương trình làm việc có liên quan đến hoạt động hợp tác quốc tế; ghi chép biên bản các phiên làm việc giữa Lãnh đạo trường với các đoàn khách quốc tế;

- Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho hoạt động hợp tác quốc tế của Trường theo đúng quy định của pháp luật;

- Quản lý, lưu trữ, bảo quản an toàn hồ sơ, tài liệu, thông tin về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành;

- Thực hiện công tác quản lý, thống kê, báo cáo tình hình hoạt động hợp tác quốc tế của Trường.

2.3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20109  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 08:33:10 AM