HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ của bộ môn
Giới thiệu
Trang chủ  >  Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Y học Cơ sở

1. Giới thiệu

1.1. Thông tin chung

Khoa Y học cơ sở được thành lập theo quyết định số: 378/QĐ – ĐHKTYTHD ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

1.2. Lịch sử phát triển

Khoa Y học cơ sở phát triển từ bộ môn Y học cơ sở và được thành lập năm 1960, từ khi Trường Y sỹ Hải Dương (nay là Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương) ra đời, trải qua nhiều giai đoạn lịch sử phát triển của nhà trường cùng với các thế hệ giáo viên, giảng viên của bộ môn. Khoa Y học cơ sở đã trở thành một trong những khoa đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp đào tạo các cán bộ y tế phục vụ cho công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân trong suốt 55 năm qua.

Ngày nay vững bước trên con đường phát triển mạnh mẽ của nhà trường, Khoa ngày càng khẳng định vị trí và vai trò không thể thiếu trong giai đoạn mới đặc biệt nhà trường triển khai đào tạo bác sỹ đa khoa, góp phần giữ vững và nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân, xứng đáng với niềm tin của các thế hệ đi trước.

Trưởng bộ môn:

Tiền nhiệm

BS. Phạm Văn Tấn

BS. Phạm Văn Chương

BS. Quản Giang Sơn

BS. Trần Thị Ngạn

ThS. BS. Nguyễn Hằng Lan

Hiện nay (Phó trưởng khoa - Phụ trách Khoa)

ThS. BS. Lê Phi Hảo

Thành phần của khoa hiện nay

Hiện khoa có 12 giảng viên (01 đang làm nghiên cứu sinh, 04 thạc sỹ, 02 bác sỹ và 05 cử nhân đại học)

Các bộ môn trực thuộc khoa

Bộ môn Giải phẫu – Sinh lý

1. ThS. BS. Lê Phi Hảo - Trưởng Bộ môn

Tel: 0904386845 Mail: ana_hmtu2007@yahoo.com

2. ThS. BS. Nguyễn Thị Hương - Giảng viên

Tel: 01696980775 Mail: nguyenhuong@hmtu.edu.vn

3. CN. Nguyễn Khắc Tuấn - Giảng viên

Tel: 01266311982 Mail: khactuan@hmtu.edu.vn

4. CN. Nguyễn Thị Huyền Trang - Giảng viên

Tel: 0988919693 Mail: huyentrang@hmtu.edu.vn

5. Trần Thị Hiền - Giảng viên

Tel: 094859268 Mail: hientran287@gmail.com

6. Nguyễn Thị Thu Hằng - Giảng viên

Tel: 0963015129 Mail: thuhanghmtu@gmail.com

Bộ môn bệnh học

1. ThS. BS. Nguyễn Hằng Lan - Trưởng Bộ môn

Tel: 0988161298 Mail: nguyenhanglan@gmail.com

2. ThS.BS. Phạm Minh Sơn – Phó trưởng bộ môn

Tel: 0974213666 Mail: minhson@hmtu.edu.vn

3. ThS. Nguyễn Thị Bắc - Giảng viên

Tel: 0904991124 Mail: bsbacyhd@yahoo.com

4. BS. Vương Thị Duyên - Giảng viên

Tel: 0904240329 Mail: vuongthiduyen@gmail.com

5. BS. Bùi Thị Minh – Giảng viên

Tel: 0963092921 Mail: Minhshara@gmail.com

6. CN. Phạm Thị Mai Loan - Giảng viên

Tel: 073742192 Mail: loanvl1@gmail.com

3. Chức năng nhiệm vụ của khoa Y học cơ sở

3.1. Chức năng

Giảng dạy các môn học cơ sở của y học, cung cấp cho học sinh - sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu tạo đại thể và vi thể, chức năng và hoạt động chức năng của các tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể người, giúp sinh viên vận dụng những kiến thức này để giải thích các hiện tượng bệnh lý xảy ra trên người bệnh.

Xây dựng kế hoạch, tổ chức quản lý giảng dạy, thực hiện chương trình đào tạo đảm bảo kế hoạch và chất lượng.

Phối hợp với các bộ môn khác trong trường thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo cán bộ y tế ở trình độ Cao đẳng và Đại học

3.2. Nhiệm vụ

Xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo cho các đối tượng thuộc các chuyên ngành của Nhà trường.

Biên soạn và hoàn thiện tập bài giảng các môn học ở trình độ đại học cho các chuyên ngành đào tạo. Phối hợp với các bộ môn chuyên ngành để từng bước biên soạn bài giảng theo hướng môđun hoá.

Biên soạn bộ test đánh giá các môn học ở trình độ đại học và chỉnh sửa bộ test đánh giá ở trình độ cao đẳng.

Thực hiện nghiêm quy chế đào tạo và các quy định hiện hành của Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

Giảng dạy lý thuyết, thực hành và tổ chức đánh giá các môn học được phân công.

Tham gia khám, chẩn đoán và điều trị cho các bệnh nhân ở bệnh viện Trường

Tham gia giảng dạy lâm sàng bệnh viện.

Không ngừng học tập và tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học....

Tham gia giảng dạy các lớp liên kết đào tạo.

Tham gia nghiên cứu khoa học.

Quản lý trang thiết bị dạy học.

Tham gia các hoạt động đoàn thể khác.

4. Đề tài nghiên cứu khoa học.

1. Nghiên cứu điện thế đáp ứng thị giác ở người bình thường tuổi 20- 50 Nguyễn Hằng Lan, Lê Bá Thúc, Lê Văn Sơn.

2. Nghiên cứu đặc điểm điện thế đáp ứng thị giác ở bệnh nhân xơ cứng rải rác tại bệnh viện Bạch Mai - Nguyễn Hằng Lan, Lê Bá Thúc, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Tuận.

3. Nghiên cứu sử dụng kích thích thị giác trong kỹ thuật ghi điện thế đáp ứng thị giác ở người Việt Nam - Nguyễn Hằng Lan, Lê Bá Thúc, Lê Văn Sơn.

4. Nghiên cứu giải phẫu bệnh học và một số yếu tố tiên lượng ung thư tế bào vẩy của da - Phạm Minh Sơn.

5. Nghiên cứu giải phẫu bó mạch ngực trong và ý nghĩa lâm sàng - Lê Phi Hảo, Nguyễn Trần Quýnh.

6. Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động thể lực và trí lực lên một số chỉ số về tuần hoàn và trí tuệ ở một nhóm nam giới cao tuổi - Nguyễn Thị Hương

4.1. Tài liệu, sách giáo khoa, sách tham khảo liên quan tới bộ môn.

1. Giải phẫu người tập 1 - NXBY học - 2006

2. Giải phẫu người tập 2 – NXB giáo dục – 2010

3. Giải phẫu người tập 3 – NXB giáo dục – 2012

4. Giải phẫu người (sách đào tạo Bác sĩ đa khoa) – NXB Y học 2008

5. Atlas giải phẫu người của Frank. H. Netter - NXB y học - 2010

6. Sinh lý học - NXBY học - 2009.

7. Chuyên đề sinh lý học. NXB Yhọc - 2009

8. . Thực hành huyết học, NXB Y học - 2009

9. Thực tập sinh lý học, NXBY học - 2008

10. Bài giảng giải phẫu học – NXBY học - 2009

11. Giải phẫu người (Sách đào tạo cử nhân KTYH) - NXBY học - 2008.

12. Sinh lý học tập I, II – NXBY học - 2007

13. Giáo trình Giải phẫu bệnh học - Trường CĐKT Y tế Hải Dương - 2005

14. Bài giảng giải phẫu bệnh- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - 2009

15. Bài giảng Giải phẫu bệnh học - Đại học Y Hà Nội - 2002

16. Bài giảng Mô học - Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - 2010

17. Bài giảng Xét nghiệm mô - tế bào bệnh học- Đại học KTYT Hải Dương – 2009

18. Giáo trình Thực hành Giải phẫu bệnh học - Trường CĐKT Y tế Hải Dương – 2005

19. Giáo trình thực hành Mô – Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – 2010 17. Mô - Phôi thai học - Trường Đại học Y Hà Nội – 2007

20. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần sinh lý bệnh) - Nhà xuất bản Y học - 2007

21. Sinh lý bệnh và miễn dịch (phần miễn dịch) - Nhà xuất bản Y học -2007

22. Bài giảng sinh lý bệnh- Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương - 2011

23. Sinh lý bệnh - Nhà xuất bản Y học - 2004.

24. Mô – Phôi (phần mô học) – NXB Y học 2010

25. Phôi thai học người – NXB Y học 1999

26. Textbook of medical physiology - Guyton A.C. and Hall J.E - 2006

25. Basic Histology text and atlas - Luiz Cartos Junqueira

27. Cell Biology and Histology - Leslic.P. Gartner

28. Functional Histology - B. Young - J. W. Heat

4.2. Website tham khảo về chuyên ngành y học cơ sở

http://yhoctructuyen.com

http://physiologyonline.com

http://yduocvn.com

http://benhhoc.com

http://nhipcauykhoa.com

http://ungthuvn.org

http://www.cimsi.org.vn

http://www.ykhoanet.com

http://www.histology.com.

5. Định hướng phát triển

Giữ vững kỷ cương đào tạo theo truyền thống của nhà trường.

Kết hợp với các khoa - phòng và bộ môn khác tham gia nhiệm vụ cung ứng dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong các lĩnh vực:

Thăm dò chức năng: Điện tim, siêu âm tim, điện não, thăm dò chức năng hô hấp,đo mật độ xương, điện thần kinh cơ.

Hỗ trợ sinh sản: Nuôi cấy phôi thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Xây dựng ngân hàng bảo quản xương.

Phát hiện và chẩn đoán ung thư sớm,...

Số lượt đọc:  5367  -  Cập nhật lần cuối:  01/07/2015 05:31:09 PM
Tin tức-Sự kiện
Không tìm thấy bài viết nào!
Hỏi /Đáp với khoa
Không tìm thấy bài viết nào!