HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng Tài chính - Kế toán
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ Phòng Công tác quản lý sinh viên

1. Chức năng

Phòng Công tác quản lý sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng về công tác giáo dục, tuyên truyền chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống; Quản lý sinh viên; đảm bảo chế độ, chính sách và hỗ trợ sinh viên theo đúng quy định.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo và các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” vào đầu khóa học, năm học.

- Tổ chức triển khai công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống theo kế hoạch của cấp trên và Nhà trường.

- Tổ chức cho sinh viên tham quan, học tập truyền thống ngành Y tế, truyền thống Nhà trường và giới thiệu nghề nghiệp, vị trí việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp.

- Tuyền truyền, phổ biến quy chế, quy định về học tập và rèn luyện, giáo dục pháp luật về phòng chống tội phạm, ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan. Hướng dẫn sinh viên cam kết chấp hành pháp luật và nội quy, quy chế của Trường.

- Phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các tổ chức chính trị - xã hội khác trong Nhà trường tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động câu lạc bộ; văn hóa; văn nghệ; thể dục thể thao.

2.2. Công tác quản lý

- Tổ chức tiếp nhận thí sinh trúng tuyển; sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp; chỉ định ban cán sự lớp (lớp trưởng, lớp phó) lâm thời, làm thẻ sinh viên, thẻ thư viện;

- Quản lý, tổ chức cấp phát văn bằng, chứng chỉ của sinh viên theo quy định.

- Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến sinh viên viên; giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến sinh viên.

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các khoa, bộ môn theo dõi, đánh giá ý thức học tập; tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên.

- Phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo, phòng Quản lý Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các đơn vị khác phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong sinh viên; Tổ chức đánh giá, bình bầu và khen thưởng cho tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; tổ chức cho sinh viên nghiên cứu khoa học, thi Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác;

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện đối với sinh viên;

- Phối hợp với các khoa, bộ môn tổ chức thực hiện việc trao đổi kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên với gia đình.

- Giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định. Phối hợp với công an và chính quyền địa phương trên địa phương trên địa bàn, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn cho sinh viên; giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến sinh viên ở trong và ngoài Trường.

2.3. Thực hiện chế độ chính sách và hỗ trợ sinh viên

- Tuyên truyền, hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định.

- Phối hợp với phòng Quản lý đào tạo và các đơn vị liên quan thực hiện tư vấn, hỗ trợ sinh viên xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập phù hợp với mục tiêu và năng lực; cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, hướng dẫn sinh viên tiếp cận các nguồn lực (về học thuật, tài chính, kỹ thuật...) nhằm nâng cao khả năng, học tập hiệu quả.

- Tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp công tác tư vấn việc làm. Hàng năm khảo sát tình hình việc làm và thu nhập của sinh viên tốt nghiệp, về chất lượng đào tạo của Nhà trường đối với sinh viên tốt nghiệp.

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch và tổ chức khám sức khỏe đầu vào và định kỳ cho sinh viên; hướng dẫn sinh viên thực hiện Luật bảo hiểm y tế; tổ chức sơ, cấp cứu, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên. Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp phải các vấn đề về tâm lý - xã hội;

- Tham mưu giúp Hiệu trưởng trong việc liên hệ, tìm kiếm các tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ Quỹ học bổng, Quỹ nghiên cứu khoa học cho sinh viên;

- Phối hợp với phòng Hành chính quản trị, các đơn vị có liên quan thực hiện cung cấp dịch vụ internet, nhà ăn, căng tin, trông giữ xe, sân chơi, bãi tập và các hoạt động khác cho sinh viên.

2.4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20340  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 08:38:24 AM