HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch học
Lịch học Tuần 4 tháng 2/2012 (từ ngày 27/02 đến 04/03/2012)

Bạn có thể download lịch học tại đây.

TT Lớp THỨ 2 THỨ 3 THỨ 4 THỨ 5 THỨ 6 THỨ 7 CHỦ NHẬT
1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12 1&2 3&4 5&6 7&8 9&12
ĐẠI HỌC NĂM 4 DHĐD1 THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
68
DHXN1 ĐI THỰC TẾ TN THỰC TẾ TỐT NGHIỆP
55
DHHA1 ĐI THỰC TẾ TN
44
DHVL1 SKTT
62 THI
ĐẠI HỌC NĂM 3 ĐD2A BV PHCN BV NCKH BV CSSKCĐ BV PHCN BV T.THẦN
70 TU HOC T.HOC 12KB TH 2 TÔ THI
ĐD2B BV NGOẠI BV CSSKCĐ BV PHCN BV PHCN BV NGOAI T.THẦN
67 16 9KB TH 2TO TH 2 TỔ 6KB THI
ĐD2AB
XN2A BV TH 3 TÔ BV ĐỘC CHẤT BV ĐỘC CHẤT BV TH 3 TÔ BV
78 16 16
XN2B TH 2 TÔ BV ĐỘC CHẤT BV TH 3 TÔ BV TH 3 TÔ BV BV
79 16
XN2AB
HA2A BV XQSM BV CLVT XQSM BV CLVT BV CLVT BV XQSM XQSM XQSM
54 4 TH TH 3 TH TH TH TH
HA2B BV XQSM BV BV XQSM XQSM BV CLVT BV CLVT CLVT CLVT
54 TH TH TH 3 TH TH TH
VLTL2 BV BPT BV CX BV CX II BV VLTL DSLTN.. BV CX II
69 9KB TH TH 11 TH 2 TÔ
CAO ĐẲNG NĂM 3 ĐD8A DTH BV QLĐ D BV DTH BV ANH 1.2 BV QLĐD BV YHCT
79 2KB ÔN 15 2KB ÔN 11KB THI
ĐD8B BV DTH PHCN BV QLĐD PHCN BV CSSKCĐ PHCN BV QLĐD YHCT BV DTH YHCT
81 12KB TH1TO 17 TH1TO 2KB TH1TO 17 ÔN 11KB THI
XN8A DD-ATVSTP TH 1 TÔ ANH ANH TH 2 TÔ DD-ATVSTP TH 2 TÔ TH 1 TÔ
45 10 5 3 2
XN8B TH 1 TÔ DD-ATVSTP TH 2 TÔ ANH DD-ATVSTP TH 1 TÔ ANH TH 2 TÔ
45 9 2 9 4
HA8 ATTP BV XQCT BV ANH1 BV BV ANH 1 BV XQCT
75 ÔN ÔN 4,5 4.5 THI
NHA8 BV BV ĐTDP BV NKLS BV DTDP
58 TH 9 TH
GM7 BV GMGT BV HSCC BV ANH1.2 BV GMGT BV ANH 1.2
73 10KB 24 1,2 16 8,9KB
HS7
57
ATVSTP4 TT GDATTP VI SINH2
24 THI (9h) THI TH
YHDP4 BV DTH BV DTH BV DTH BV THI BV ATVSTP
31 ÔN ÔN ÔN DTH ÔN
VLTL8 ANH HDTL ANH HĐTL ANH YHDS HDTL YHDS HĐTL
30 5 TH 5 TH 5 TH TH TH TH 5 TÔ
TRUNG CẤP NĂM 2 DĐ35A BV ANH1.2 BV P.L P.LUẬT BV ĐẠO ĐỨC DD BV DDTC BV ANH1.2
68 1 12KB K.TRA 10 8KB 3
ĐD35B BV ANH1.2 BV ĐẠO ĐỨC DD BV DDTC BV P.L P.LUẬT BV ĐẠO ĐỨC DD ANH1.2
64 2,3 6KB 8KB 12B K.TRA 3KB 4,5
HA27 BV TCYT KTBT BV KTBT KTBT BV P.L P.LUẬT KTBT BV BTM-KTBT BTM-KTBT BV BTM-KTBT BTM-KTBT KTBT KTBT
80 11KB 15 TH TH 12KB K.TRA TH TH TH TH TH ÔN ÔN
XN33 BV P.L P.LUẬT BV TH 5 TÔ BV TH 5 TÔ BV TH 5 TÔ BV TH 5 TÔ THI
85 2KB K.TRA HH
TRUNG CẤP NĂM 1 Đ.D 36A VS-KS KSNK GTIEP GP NOI NGOAI KSNK VS-KS ĐDCB2 G.TIEP GIAO TIẾP NỘI
3KB 14KB 11KB KT 18 15 18 18 3KB 2KB
Đ.D 36 B KSNK GIAO TIẾP ĐDCB2 GP Đ DCB2 GIAO TIẾP NOI NGOAI KSNK NOI VS-KS GIAO TIẾP
11KB 13KB 2KB KT 15 18 15 3KB 15 2KB 13KB
XN 34 TH 5 TÔ TH 5 TÔ VS TH 5 TÔ BỆNH HỌC TH 5 TÔ DUOC ANH 1.2 BỆNH HỌC TH 5 TÔ HOA SINH GP
16 11KB 13KB 3,4 2KB 15 KT
HA 28 KTXQ BỆNH HỌC ANH 1.2 DUOC KTXQ KTXQ KTXQ KTXQ GP BENH HỌC VLTX VLTX
TH 15 1,2 2KB TH TH TH 15 KT 12KB ÔN THI
VB 2 XN TH 2T HH TH 2T TH 2T TH 2 TÔ TH 2T TH 2 TÔ TH 2 TÔ TH 2 TÔ TH 2 TÔ HH TH 2 TÔ
VB2
VB2
H.A
LT TC-ĐH NĂM 1 XN 2B
ĐD2B
HA2B
LT CĐ-ĐH NĂM 1 ĐD2A1
XN2A
VLTL2A
LT TC-ĐH NĂM 2 XN 1B
ĐD 1B
HA1B
VLTL1B

Số lượt đọc:  20189  -  Cập nhật lần cuối:  24/02/2012 07:42:22 AM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Bài đã đăng: