HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Chức năng nhiệm vụ
Trang chủ  >  Chức năng nhiệm vụ

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Khoa Chẩn đoán hình ảnh là đơn vị trực thuộc Trường có chức năng hoạt động chuyên môn đào tạo, nghiên cứu khoa học và tham gia cung ứng dịch vụ y tế và thực hiện các hoạt động chuyên môn khác theo quy định của Trường.

2. Nhiệm vụ

2.1. Quản lý giảng viên, người lao động và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

2.2. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục đào tạo theo kế hoạch chung của trường, bao gồm:

- Xây dựng chương trình đào tạo Kỹ thuật hình ảnh bao gồm: cử nhân Kỹ thuật hình ảnh trình độ Đại học, cử nhân Kỹ thuật hình ảnh liên thông từ trình độ cao đẳng và Cao học kỹ thuật hình ảnh Y học; Đào tạo kỹ thuật chụp CHT tổng quát và kỹ thuật chụp CLVT tổng quát

- Tổ chức biên soạn đề cương chi tiết các học phần do khoa đảm nhiệm đảm bảo tính thống nhất, tránh chồng chéo giữa các học phần của chương trình đào tạo hoặc giữa các trình độ đào tạo Kỹ thuật hình ảnh.

- Tổ chức biên soạn tài liệu giảng dạy, giáo trình, bộ công cụ đánh giá theo định hướng phát triển các học phần của Trường đảm bảo tuân thủ quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế.

- Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của sinh viên, học viên khoa Kỹ thuật hình ảnh, đảm bảo chuẩn đầu ra của người học theo cam kết đã được công bố và đáp ứng nhu cầu sử dụng của cơ sở sử dụng nguồn nhân lực y tế.

- Xây dựng đề án, tổ chức phát triển chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, lượng giá theo sự phát triển của khoa học ngành Kỹ thuật hình ảnh và khoa học giáo dục.

2.3. Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở liên quan đến ngành nghề đào tạo và huy động sự tham gia của các cơ quan vào quá trình đào tạo của khoa.

2.4. Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, ngành nghề đào tạo và cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng đào tạo ngành kỹ thuật hình ảnh.

2.5. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, viên chức người lao động, người học; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên, viên chức và người lao động thuộc khoa Kỹ thuật hình ảnh

2.6. Tổ chức, tham gia cung ứng dịch vụ y tế tại Bệnh viện Trường; cung cấp dịch vụ kỹ thuật hình ảnh như chụp XQ, SA, CLVT, CHT phục vụ người bệnh.Tham gia khám, chữa bệnh góp phần phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân theo sự phân công, điều động của Nhà trường.

2.7. Tổ chức đánh giá viên chức quản lý, viên chức, người lao động trong khoa theo quy định của Trường.

2.8. Thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và tham gia các hoạt động đoàn thể khác khi được phân công, điều động.

Số lượt đọc:  22591  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 09:28:03 AM