HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoNghiên cứu khoa họcTuyển sinhĐơn vị trực thuộcSinh viênBệnh ViệnSMSThư viện Điện tử

Đăng nhập để xem thông tin và Download

E-mail: 
Mật khẩu: 
Quên mật khẩu?
Đăng ký
Tài nguyên download
#Tên
 1 Generaltechniqueofthirdmolarremoval
Tên file:  generaltechniqueofthirdmolarremoval.pdf
Dung lượng:  1,711,126 bytes   -   Số lần tải xuống:  58645  Tải xuống
 2 Classificationofdentalcaries
Tên file:  classificationofdentalcaries.ppt
Dung lượng:  2,024,960 bytes   -   Số lần tải xuống:  5617  Tải xuống
 3 Đề thi-đáp án KT 45' Môn bệnh học răng
Tên file:  ktra 45 phut.doc
Dung lượng:  54,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  2064  Tải xuống
 4 Đề cương cấp cứu răng miệng
Tên file:  Ðề cương cấp cứu răng miệng.pdf
Dung lượng:  161,332 bytes   -   Số lần tải xuống:  3630  Tải xuống
 5 Tài liệu học tập và tham khảo
Tên file:  Tài liệu học tập.docx
Dung lượng:  14,869 bytes   -   Số lần tải xuống:  2515  Tải xuống
 6 Video Instrument transfer technic
Tên file:  Instrument Transfer Technique.FLV
Dung lượng:  30,633,205 bytes   -   Số lần tải xuống:  662  Tải xuống
 7 Tai lieu RHM
Tên file:  Tai lieu RHM.pdf
Dung lượng:  2,362,784 bytes   -   Số lần tải xuống:  21843  Tải xuống
 8 U lanh tinh vung mieng ham mat
Tên file:  U lanh tinh vung mieng ham mat .pdf
Dung lượng:  161,082 bytes   -   Số lần tải xuống:  47736  Tải xuống
 9 Your_smile_powerpoint_presentation
Tên file:  your_smile_powerpoint_presentation.pdf
Dung lượng:  1,943,839 bytes   -   Số lần tải xuống:  1223  Tải xuống
 10 Tư thế lao động trong nha khoa và hội chứng ống cổ tay
Tên file:  Tư thế lao động trong nha khoa và hội chứng ống cổ tay.pdf
Dung lượng:  240,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  3534  Tải xuống
 11 Oct_10_seminar_5
Tên file:  Oct_10_seminar_5.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  1504  Tải xuống
 12 Oct_10_seminar_4
Tên file:  Oct_10_seminar_4.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  1547  Tải xuống
 13 Oct_10_seminar_2
Tên file:  Oct_10_seminar_2.pdf
Dung lượng:  372,437 bytes   -   Số lần tải xuống:  1477  Tải xuống
 14 Lý thuyết sử dụng BTTTB nha khoa TCQL
Tên file:  LÝ THUYẾT SỬ DỤNG BTTTB NHA KHOA TCQL NGÀNH RHM.pdf
Dung lượng:  179,405 bytes   -   Số lần tải xuống:  2822  Tải xuống
 15 Kỹ thuật điều trị dự phòng nhà khoa
Tên file:  Kỹ thuật điều trị dự phòng nhà khoa.pdf
Dung lượng:  198,108 bytes   -   Số lần tải xuống:  3331  Tải xuống
 16 Egonomics in dentistry
Tên file:  Egonomics in dentistry.pdf
Dung lượng:  2,183,822 bytes   -   Số lần tải xuống:  1139  Tải xuống
 17 Điều dưỡng RHM
Tên file:  Điều dưỡng RHM.pdf
Dung lượng:  165,277 bytes   -   Số lần tải xuống:  10217  Tải xuống
 18 Điều dưỡng RHM
Tên file:  Điều dưỡng RHM.pdf
Dung lượng:  165,277 bytes   -   Số lần tải xuống:  10330  Tải xuống
 19 Đề cương vật liệu nha khoa
Tên file:  Đề cương Vật liệu nha khoa.pdf
Dung lượng:  147,159 bytes   -   Số lần tải xuống:  8013  Tải xuống
 20 Đề cương nha cơ sở
Tên file:  Đề cương nha cơ sở.pdf
Dung lượng:  183,484 bytes   -   Số lần tải xuống:  2997  Tải xuống
 21 Đế cương giáo dục nha khoa
Tên file:  Đề cương giáo dục nha khoa.pdf
Dung lượng:  163,910 bytes   -   Số lần tải xuống:  2545  Tải xuống
 22 Chấn thương hàm mặt và cấp cứu chấn thương
Tên file:  Chấn thương hàm mặt và cấp cứu chấn thương hàm mặt.pdf
Dung lượng:  373,491 bytes   -   Số lần tải xuống:  2332  Tải xuống
 23 Các bước điều trị tủy không bảo tồn
Tên file:  Các bước điều trị tủy không bảo tồn.pdf
Dung lượng:  195,967 bytes   -   Số lần tải xuống:  2615  Tải xuống
 24 Bệnh học chuyển ngành RHM
Tên file:  Bệnh học chuyển ngành RHM.pdf
Dung lượng:  153,477 bytes   -   Số lần tải xuống:  2684  Tải xuống
 25 Bệnh học chuyển ngành RHM
Tên file:  Bệnh học chuyển ngành RHM.pdf
Dung lượng:  153,477 bytes   -   Số lần tải xuống:  9364  Tải xuống
 26 Bài giảng nha khoa lâm sàng
Tên file:  Bài giảng Nha khoa Lâm sàng.pdf
Dung lượng:  264,443 bytes   -   Số lần tải xuống:  11199  Tải xuống
 27 Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tên file:  BAI GIANG duong_loi.pdf
Dung lượng:  767,535 bytes   -   Số lần tải xuống:  1275  Tải xuống
 28 Tài liệu môn tư tưởng Hồ Chí Minh
Tên file:  Tài liệu môn TT HCM.pdf
Dung lượng:  428,363 bytes   -   Số lần tải xuống:  9554  Tải xuống
 29 Tài liệu môn chính trị
Tên file:  Tài liệu môn chinh tri.pdf
Dung lượng:  263,755 bytes   -   Số lần tải xuống:  3570  Tải xuống
 30 Giá trị lâm sàng của CRP
Tên file:  GIÁ TRỊ LÂM SÀNG CỦA XÉT NGHIỆM CRP.ppt
Dung lượng:  325,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  7512  Tải xuống
 31 Hình ảnh Xquang một số bênh phổi thường gặp
Tên file:  HA Xquang mot so benh phoi thuong gap.pdf
Dung lượng:  15,136,538 bytes   -   Số lần tải xuống:  258940  Tải xuống
 32 bắt giữ sử lý và trình diện kháng nguyên
Tên file:  BẮT GIỮ.doc
Dung lượng:  143,360 bytes   -   Số lần tải xuống:  2338  Tải xuống
 33 Một số hình ảnh siêu âm bệnh lý
Tên file:  Mot so HA sieu am benh ly.pdf
Dung lượng:  11,062,898 bytes   -   Số lần tải xuống:  4281  Tải xuống
 34 xet nghiem 2
Tên file:  06 ĐIỀU CHO MC.doc
Dung lượng:  27,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  3001  Tải xuống
 35 U xương
Tên file:  U xương.pdf
Dung lượng:  275,605 bytes   -   Số lần tải xuống:  17897  Tải xuống
 36 Lão xương, Viêm xương
Tên file:  Lão xương, Viêm xương.pdf
Dung lượng:  1,256,777 bytes   -   Số lần tải xuống:  13781  Tải xuống
 37 Giải phẫu X-quang chi trên
Tên file:  Giải phẫu X-quang chi trên.pdf
Dung lượng:  11,039,768 bytes   -   Số lần tải xuống:  29254  Tải xuống
 38 Giải phẫu X-quang chi dưới
Tên file:  Giải phẫu X-quang chi dưới.pdf
Dung lượng:  9,634,296 bytes   -   Số lần tải xuống:  10216  Tải xuống
 39 Chấn thương chi trên, dưới
Tên file:  Chấn thương chi trên, dưới.pdf
Dung lượng:  149,842 bytes   -   Số lần tải xuống:  14387  Tải xuống
 40 Bai giang XQ xuong khơp 1
Tên file:  Bai giang XQ xuong khơp 1.pdf
Dung lượng:  22,924,574 bytes   -   Số lần tải xuống:  15380  Tải xuống
 41 Kỹ thuật chụp chi trên 02
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi trên 02.pdf
Dung lượng:  6,942,588 bytes   -   Số lần tải xuống:  3735  Tải xuống
 42 Kỹ thuật chụp chi trên 01
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi trên 01.pdf
Dung lượng:  6,942,588 bytes   -   Số lần tải xuống:  23082  Tải xuống
 43 Kỹ thuật chụp chi dưới
Tên file:  Kỹ thuật chụp chi dưới.pdf
Dung lượng:  5,652,041 bytes   -   Số lần tải xuống:  4505  Tải xuống
 44 Giải phẫu chi trên
Tên file:  Giải phẫu chi trên.pdf
Dung lượng:  282,941 bytes   -   Số lần tải xuống:  20956  Tải xuống
 45 Giải phẫu chi dưới
Tên file:  Giải phẫu chi dưới.pdf
Dung lượng:  260,562 bytes   -   Số lần tải xuống:  5490  Tải xuống
 46 Tài liệu YTCĐ 2
Mô tả tài liệu Tài liệu YTCĐ 2
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1616  Tải xuống
 47 Tài liệu YTCĐ 1
Mô tả tài liệu Tài liệu YTCĐ 1
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1575  Tải xuống
 48 Tài liệu Chính trị 2
Mô tả tài liệu Tài liệu Chính trị 2
Tên file:  Bo mon Chinh tri.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  1232  Tải xuống
 49 Tài liệu Chính trị 1
Mô tả tài liệu Tài liệu Chính trị 1
Tên file:  Bo mon Chinh tri.doc
Dung lượng:  99,328 bytes   -   Số lần tải xuống:  1213  Tải xuống
 50 Tài liệu Dược 2
Mô tả tài liệu Tài liệu Dược 2
Tên file:  Bo mon Duoc.doc
Dung lượng:  46,080 bytes   -   Số lần tải xuống:  1316  Tải xuống
 51 Tài liệu Dược 1
Mô tả tài liệu Tài liệu Dược 1
Tên file:  Bo mon Duoc.doc
Dung lượng:  46,080 bytes   -   Số lần tải xuống:  1370  Tải xuống
 52 Khoa học cơ bản 2
Mô tả tài liệu Khoa học cơ bản 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1200  Tải xuống
 53 Khoa học cơ bản 1
Mô tả tài liệu Khoa học cơ bản 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1569  Tải xuống
 54 Tài liệu tiếng Anh 2
Mô tả tài liệu Tài liệu tiếng Anh 1
Tên file:  Th￴ng tin BM Ngoai ngu.doc
Dung lượng:  133,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  7061  Tải xuống
 55 Tài liệu tiếng Anh 1
Mô tả tài liệu Tài liệu tiếng Anh 1
Tên file:  Th￴ng tin BM Ngoai ngu.doc
Dung lượng:  133,632 bytes   -   Số lần tải xuống:  7312  Tải xuống
 56 Y học cơ sở 2
Mô tả tài liệu Y học cơ sở 2
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1350  Tải xuống
 57 Y học cơ sở 1
Mô tả tài liệu Y học cơ sở
Tên file:  Bo mon Y te Cong cong.doc
Dung lượng:  50,176 bytes   -   Số lần tải xuống:  1456  Tải xuống
 58 Giới thiệu trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương
Tên file:  video_gioithieu.flv
Dung lượng:  38,913,950 bytes   -   Số lần tải xuống:  15320  Tải xuống
 59 Tài liệu ATVSTP 2
Tên file:  Bo mon ATVSTP.doc
Dung lượng:  89,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  2344  Tải xuống
 60 Kỹ thuật hình ảnh 2
Tên file:  Bo mon Ky thuat hinh anh.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  3173  Tải xuống
 61 Vật lý trị liệu 2
Tên file:  Bo mon VLTL.doc
Dung lượng:  140,800 bytes   -   Số lần tải xuống:  2181  Tải xuống
 62 Tài liệu GMHS 2
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  1246  Tải xuống
 63 Tài liệu nha khoa 2 (cô giáo Tạ Thị Phương)
Tên file:  Thong tin ve bo mon Nha.doc
Dung lượng:  73,728 bytes   -   Số lần tải xuống:  4253  Tải xuống
 64 Dinh dưỡng tiết chế 2
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  1336  Tải xuống
 65 Tài liệu điều dưỡng 2
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  1898  Tải xuống
 66 Tài liệu lâm sàng 2
Tên file:  Bo mon Lam Sang.doc
Dung lượng:  128,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  1427  Tải xuống
 67 Kỹ thuật hình ảnh 1
Mô tả tài liệu Noi day la tom tat
Tên file:  Bo mon Ky thuat hinh anh.doc
Dung lượng:  62,976 bytes   -   Số lần tải xuống:  2756  Tải xuống
 68 Vật lý trị liệu 1
Tên file:  Bo mon VLTL.doc
Dung lượng:  140,800 bytes   -   Số lần tải xuống:  1636  Tải xuống
 69 Tài liệu điều dưỡng 1
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  1546  Tải xuống
 70 Dinh dưỡng tiết chế 1
Mô tả tài liệu Mô tả thông tin tài liệu
Tên file:  Bo mon Dieu Duong.doc
Dung lượng:  91,648 bytes   -   Số lần tải xuống:  35556  Tải xuống
 71 Tài liệu nha khoa 1 (cô giáo Tạ Thị Phương)
Tên file:  28.10 Phieu lay y kien co dong.doc
Dung lượng:  54,272 bytes   -   Số lần tải xuống:  2982  Tải xuống
 72 Tài liệu GMHS 1
Tên file:  Thong tin Bo mon KHCB.doc
Dung lượng:  64,512 bytes   -   Số lần tải xuống:  7526  Tải xuống
 73 Tài liệu lâm sàng 1
Tên file:  Bo mon Lam Sang.doc
Dung lượng:  128,000 bytes   -   Số lần tải xuống:  1376  Tải xuống
 74 Tài liệu thuật xét nghiệm 2
Tên file:  Bo mon XET NGHIEM.doc
Dung lượng:  180,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  2725  Tải xuống
 75 Tài liệu xét nghiệm 1
Tên file:  Bo mon XET NGHIEM.doc
Dung lượng:  180,736 bytes   -   Số lần tải xuống:  3859  Tải xuống
 76 Tài liệu ATVSTP 1
Tên file:  Bo mon ATVSTP.doc
Dung lượng:  89,600 bytes   -   Số lần tải xuống:  2724  Tải xuống