HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đối tác quốc tế
Tin nhà trường
Trang chủ  >  Tổng quan  >  Tin nhà trường
Thông báo về việc thanh lý tài sản

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 101/TB - ĐHKTYTHDHải Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2011

THÔNG BÁO
Về việc thanh lý tài sản năm 2011

Căn cứ Quyết định số 300/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 07/10/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc thành lập hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 02/3/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc thanh lý thiết bị, vật tư đã qua sử dụng;

Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-ĐHKTYTHD ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm các tài sản thanh lý.

Hiện nay, Nhà trường đang tiến hành thanh lý một số tài sản. Các tài sản thanh lý được thể hiện trong danh mục tài sản thanh lý kèm theo thông báo này.

Hội đồng kiểm kê và thanh lý tài sản Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương thông báo và mời các cá nhân, đơn vị trong và ngoài Trường có nhu cầu mua tài sản thanh lý xin vui lòng nộp phiếu đăng ký (có mẫu kèm theo) về phòng Hành chính quản trị, địa chỉ: Phòng 111, 114 Tầng 1 Nhà điều hành Khu B chậm nhất là ngày 27 tháng 4 năm 2011

Việc bán thanh lý sẽ được ưu tiên cho cá nhân, đơn vị nào có giá đề nghị cao nhất. Lưu ý, các tài sản thanh lý chỉ bán theo lô như đã phân chia trong danh mục kèm theo, không bán lẻ. Cá nhân, đơn vị được mua sẽ chịu mọi chi phí cho việc bốc dỡ, vận chuyển hàng thanh lý.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban, Bộ môn, CBVC;

- Đăng trên Website, bảng tin của Trường;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

KIỂM KÊ VÀ THANH LÝ TÀI SẢN


( Đã ký )


Vũ Đình Chính

Số lượt đọc:  20202  -  Cập nhật lần cuối:  20/04/2011 11:30:11 AM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Bài mới:
Bài đã đăng:
THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có sứ mệnh đào tạo Kỹ thuật Y học và Điều dưỡng ở trình độ đại học (Xem tiếp...)

Video và hình ảnh
Giới thiệu trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương