HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Giới thiệu
Chức năng nhiệm vụ
Văn bản pháp quy/ hành chính
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ phòng Vật tư - Trang thiết bị
1. Chức năng
Phòng Vật tư - Trang thiết bị có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị 05 năm và hàng năm cho Nhà trường. Quản lý và thực hiện công tác mua sắm, tiếp nhận, bảo quản, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển vật tư, trang thiết bị theo Luật và các quy định hiện hành.
2. Nhiệm vụ:
- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị 05 năm, hàng năm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và các hoạt động khác của Nhà trường.
- Xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định của Trường về công tác mua sắm, tiếp nhận, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.
- Là đầu mối giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế tập trung và mua sắm khác theo Luật và quy định hiện hành.
- Quản lý, tổ chức tiếp nhận, bàn giao, đào tạo và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị cho các đơn vị trước khi đưa vào sử dụng.
- Phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ quản lý trang thiết bị, thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị.
- Quản lý tiếp nhận, bảo quản, cấp phát vật tư, hóa chất, văn phòng phẩm theo đúng quy định.
- Phối hợp với các đơn vị sử dụng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả việc sử dụng vật tư - trang thiết bị của các đơn vị.
- Quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa trang thiết bị theo đúng quy trình, quy định sửa chữa của Nhà trường.
- Phối hợp với các đơn vị và nhà cung cấp trang thiết bị xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về công tác an toàn, vận hành sử dụng và bảo quản trang thiết bị - vật tư y tế cho các đơn vị sử dụng.
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan xây dựng định mức vật tư, trang thiết bị trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.
- Là đầu mối giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác điều chuyển, kiểm kê hàng năm, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vật tư, trang thiết bị trong Trường theo đúng quy định của pháp luật.
- Quản lý, lưu trữ, bảo quản an toàn nguyên vẹn hồ sơ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo vật tư, trang thiết bị theo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật.
- Tham mưu giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực xã hội hóa trang thiết bị (liên doanh liên kết, hợp tác công tư) phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

Số lượt đọc:  20055  -  Cập nhật lần cuối:  05/11/2017 10:33:50 AM