HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Quản lý chất lượng và Thanh tra
Phòng Công nghệ thông tin và Thư viện
Phòng Cơ sở hạ tầng và Trang thiết bị
Cơ cấu tổ chức và nhân sự
Chức năng nhiệm vụ
Lịch sử hình thành, quá trình phát triển
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Chức năng nhiệm vụ
Chức năng nhiệm vụ phòng Vật tư - Trang thiết bị

1. Chức năng

Phòng Vật tư - Trang thiết bị có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị hiệu quả, đúng mục đích, tổ chức triển khai thực hiện công tác đảm bảo vật tư, trang thiết bị phục vụ mọi hoạt động của Trường, bao gồm quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, khai thác sử dụng, mua sắm theo quy định pháp luật và của Trường đã ban hành.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Hiệu trưởng kế hoạch đảm bảo vật tư, trang thiết bị 05 năm, hàng năm phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, cung ứng dịch vụ y tế và các hoạt động khác của Nhà trường.

2.2. Tham mưu giúp Hiệu trưởng ban hành các văn bản quy định của Trường về công tác mua sắm, tiếp nhận, sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý, điều chuyển vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định của pháp luật.

2.3. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện việc đấu thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế và mua sắm khác theo Luật và quy định hiện hành.

2.4. Quản lý, tổ chức tiếp nhận, bàn giao, bảo quản vật tư, trang thiết bị theo đúng quy định. Quản lý, giám sát và thực hiện công tác sửa chữa trang thiết bị theo đúng quy trình, quy định sửa chữa của Nhà trường.

2.5. Phối hợp với các đơn vị và nhà cung cấp trang thiết bị xây dựng kế hoạch và tổ chức đào tạo, tập huấn, hướng dẫn về vận hành sử dụng và bảo quản vật tư, trang thiết bị cho các đơn vị sử dụng.

2.6. Phối hợp với các đơn vị xây dựng hồ sơ quản lý trang thiết bị, thực hiện kế hoạch hiệu chuẩn, kiểm định, bảo dưỡng trang thiết bị. Quản lý, lưu trữ, bảo quản an toàn nguyên vẹn hồ sơ và thực hiện chế độ thống kê, báo cáo vật tư, trang thiết bị theo yêu cầu và đúng quy định của pháp luật.

2.7. Là đầu mối giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác điều chuyển, kiểm kê hàng năm, phân loại, thanh lý, tiêu hủy vật tư, trang thiết bị trong Trường theo đúng quy định của pháp luật.

2.8. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán và các đơn vị liên quan xây dựng định mức vật tư, trang thiết bị trong các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh.

2.9. Tham mưu giúp Hiệu trưởng về lĩnh vực xã hội hóa trang thiết bị (liên doanh, liên kết, hợp tác công tư) phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và khám chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật.

2.10. Thực hiện chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo trường phân công.

Số lượt đọc:  20146  -  Cập nhật lần cuối:  19/09/2023 08:48:02 AM