HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch học
Lịch thi giữa học phần - kết thúc học phần tuần 47 (16/07 - 24/07/2012)

TT

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Thời

lượng

Thời gian

thi

Phòng thi

1.

BT VLTL19

XOA BÓP

16/07/2012

90

13h30-15h00

2.

GM7

CĐ. GMHS

17/07/2012

90

7h00- 8h30

13, 14

3.

GM7

CĐ. GMHS

19/07/2012

90

7h00- 8h30

13,14

4.

CĐ53

NHI

20/07/2012

90

7h00- 8h30

13,14

5.

TC. ĐD2B

SLB

21/07/2012

90

7h00- 8h30

6.

TC.XN2B

SLB

21/07/2012

90

7h00- 8h30

7.

TC.HA2B

SLB

21/07/2012

90

7h00- 8h30

8.

VB2 XN

HH

21/07/2012

90

7h00- 8h30

13

9.

YHDP

HH

21/07/2012

90

7h00- 8h30

14

10.

ĐHXN 3A

HH

21/07/2012

90

7h00- 8h30

15,16

11.

ĐHXN 3B

HH

21/07/2012

90

7h00- 8h30

11,12

12.

ĐH10KTHA

TCYT-CTYTQG-GDSK

21/07/2012

90

7h00- 8h30

18, 23

13.

01CĐ10ATTP

TCYT-CTYTQG-GDSK

21/07/2012

90

7h00- 8h30

4

14.

01CĐ10XN

TCYT-CTYTQG-GDSK

21/07/2012

90

7h00- 8h30

17,19,20

15.

02CĐ10XN

TCYT-CTYTQG-GDSK

21/07/2012

90

7h00- 8h30

21,22,24

16.

01ĐH10XN

HH1

21/07/2012

90

7h00- 8h30

7,8

17.

02ĐH10XN

HH1

21/07/2012

90

7h00- 8h30

9,10

18.

ĐHXN4A

HS

21/07/2012

90

9h00 – 10h30

7,8

19.

ĐHXN4B

HS

21/07/2012

90

9h00 – 10h30

9,10

20.

CĐXN 10A

HS

21/07/2012

90

9h00 – 10h30

13,14

21.

CĐXN 10B

HS

21/07/2012

90

9h00 – 10h30

15,18

22.

01ĐH10VLTL

CƠ XƯƠNG1

21/07/2012

90

9h00- 10h30

23

23.

01CĐ10VLTL

CƠ XƯƠNG1

21/07/2012

90

9h00- 10h30

19,20

24.

01CĐ10NHA

SKMT-DTH

21/07/2012

90

9h00- 10h30

16,17,24

25.

01CĐ10GM

SKMT-DTH

21/07/2012

90

9h00- 10h30

11,21,22

26.

01CĐ10HS

VÔ SINH

21/07/2012

90

9h00- 10h30

12, HTCQ

27.

YHDP

XNTB

21/07/2012

90

13h30-15h00

13, 14

28.

KỸ NĂNG MỀM

23/7/2012

90

7h00- 8h30

29.

01ĐH10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

7h00- 8h30

13,14

30.

02ĐH10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

7h00- 8h30

15,16

31.

03ĐH10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

7h00- 8h30

17,18

32.

01CĐ10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

9h00- 10h30

19,20

33.

02CĐ10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

9h00- 10h30

22,23

34.

03CĐ10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

9h00- 10h30

21,24

35.

04CĐ10Đ.D

Đ.DCB

23/7/2012

90

9h00- 10h30

15,16

36.

CĐXN 10A

VI SINH

24/07/2012

90

7h00- 8h30

13,14

37.

CĐXN 10B

VI SINH

24/07/2012

90

7h00- 8h30

15,16

38.

01CĐ10Đ.D

Đ.DCB1

24/07/2012

90

7h00- 8h30

18,19

39.

02CĐ10Đ.D

Đ.DCB1

24/07/2012

90

7h00- 8h30

22,23

Số lượt đọc:  20387  -  Cập nhật lần cuối:  13/07/2012 08:24:34 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  4     Trung bình:  1.3
Bài đã đăng: