HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch học
Lịch thi kết thúc học phần từ 09/07 - 15/07/2012

TT

Lớp

Môn thi

Ngày thi

Thời

lượng

Thời gian

thi

Phòng thi

1.

01ĐH10KTHA

DD-ATVSTP

13/07/2012

90

7h00- 8h30

15, 16, 23

2.

01CĐ10VLTL

DD-ATVSTP

13/07/2012

90

7h00- 8h30

17, 18

3.

01CĐ10ATTP

HÓA TP2

13/07/2012

90

7h00- 8h30

3

4.

THI LAI KHỐI ĐH

SKMT

13/07/2012

90

7h00- 8h30

12

5.

THI LAI KHỐI CĐ

CSSKCĐ

13/07/2012

90

7h00- 8h30

7, 11

6.

THI LAI KHỐI CĐ

DD-ATTP

13/07/2012

90

7h00- 8h30

7

7.

01CĐ10NHA

DD-ATTP

13/07/2012

90

7h00- 8h30

21, 22, 23

8.

01CĐ10Đ.D

DDTC

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

21, 22

9.

02CĐ10Đ.D

DDTC

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

13, 14

10.

03CĐ10Đ.D

DDTC

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

19, 20

11.

04CĐ10Đ.D

DDTC

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

23, 24

12.

HỘ SINH 7

NCKH

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

7, 8

13.

THI LAI KHÔI CĐ

NCKH

13/07/2012

90

9h00 – 10h30

15

14.

THI LAI KHỐI CĐ

DTH CBTN

13/07/2012

90

13h30 – 15h00

11

15.

01ĐH10ĐD

GT-GDSK-ĐĐĐD

13/07/2012

90

13h30 – 15h00

13, 14

16.

02ĐH10ĐD

GT-GDSK-ĐĐĐD

13/07/2012

90

13h30 – 15h00

15, 16

17.

03ĐH10ĐD

GT-GDSK-ĐĐĐD

13/07/2012

90

13h30 – 15h00

17, 18

18.

01CĐ10HS

GT-GDSK-ĐĐĐD

13/07/2012

90

13h30 – 15h00

10, 19, 20

19.

01CĐ10GM

GT- ĐĐĐD

13/07/2012

90

15h30 – 17h00

13,14, 15

20.

01ĐH11XN

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

7, 8

21.

02ĐH11XN

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

9, 10

22.

01CĐ11XN

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

13, 14

23.

02CĐ11XN

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

23, 24

24.

01ĐH11GM

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

15, 16

25.

01CĐ11GM

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

20, 21, 22

26.

01CĐ11HS

DƯỢC CS

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

11, 12

27.

01CĐ11NHA

GT-THĐD-ĐĐĐD

14/07/2012

90

7h00 – 8h30

18, 19

28.

01CĐ11KTHA

HÓA SINH

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

11

29.

01ĐH11VLTL

HÓA SINH

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

23

30.

01CĐ11VLTL

HÓA SINH

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

21, 11

31.

01ĐH11Đ.D

DƯỢC Đ,D

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

1, 2

32.

02ĐH11Đ.D

DƯỢC Đ,D

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

3, 4

33.

01CĐ11Đ.D

DƯỢC Đ,D

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

13, 14

34.

02CĐ11Đ.D

DƯỢC Đ,D

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

18, 19

35.

Nha 1

DƯỢC Đ,D

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

12, 17

36.

XN3A

KST1

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

15, 22

37.

XN3B

KST1

14/07/2012

90

9h00 – 10h30

20, 22

38.

YHDP

HÓA SINH

14/07/2012

90

13h30 – 15h00

16

39.

ATVSTP

HÓA SINH

14/07/2012

90

13h30 – 15h00

15

40.

XN9A

KST2

14/07/2012

90

15h30 – 17h00

19, 20, 21

41.

XN9B

KST2

14/07/2012

90

15h30 – 17h00

22, 23, 24

Số lượt đọc:  20095  -  Cập nhật lần cuối:  12/07/2012 03:28:27 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  1     Trung bình:  3
Bài đã đăng: