HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Giới thiệu

Giới thiệu Bộ môn Y sinh học di truyển

1. Quá trình phát triển

- Từ 2001 – 7/2007: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế 1 – Bộ Y tế

- Từ 7/2007 - 2012: Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Từ 2012 – 9/2016: Bộ môn Sinh học - Di truyền, Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Từ 10/2016 đến nay: Bộ môn Y Sinh học và Di truyền, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương.

2. Giới thiệu về Bộ môn

- Tổ chức dạy - học các học phần: Sinh học, Di truyền Y học, Sinh học và di truyền cho các đối tượng: Y Đa khoa, Đại học (Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học), Cao đẳng (Điều dưỡng và Kỹ thuật Y học)

- Tham gia nghiên cứu các lĩnh vực liên quan: Khoa học giáo dục, Sinh học và Di truyền Y học.

3. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ

- Giai đoạn Trường Cao đẳng

+ Từ 5/2001 - 9/2003:

Phụ trách Bộ môn

CN. Nguyễn Thị Tuyết Lan

+ Từ 10/2003 - 9/2005:

Phụ trách Bộ môn

ThS. Nguyễn Văn Tăng

+ Từ 10/2005 - 6/2007:

Phó trưởng Bộ môn

ThS. Vũ Duy Nhâm

- Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 đến nay)

+ Từ 7/2007 - 2012

Trưởng Bộ môn

ThS. Vũ Duy Nhâm

+ Từ 2012 - 9/2013

Trưởng Bộ môn

TS. Lê Thị Phượng

+ Từ 10/2013 - 9/2016

Phụ Trách Bộ môn

ThS. Đặng Thị Hương Hà

+ Từ 10/2016 đến nay

Phụ trách Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Tăng


TS. Nguyễn Văn Tăng
Phụ trách Bộ môn


4. Nhân sự

4.1. Ảnh tập thể4.2. Thông tin nhân sự:

TT

Họ và tên, học hàm, học vị

Chức vụ/

Học phần tham gia giảng dạy

Điện thoại liên hệ

Email

1

TS. Nguyễn Văn Tăng

Phụ trách Bộ môn

Sinh học – Di truyền, Di truyền Y học

0888.293.168

tangvn@yahoo.com

2

ThS. Đặng Thị Hương Hà

Giảng viên

Sinh học – Di truyền

0987.391.282

haphuong0206

@gmail.com

3

ThS. Vũ Thị Phương Ngoan

Giảng viên

Sinh học – Di truyền

0978.922.203

phuongngoanchk19

@gmail.com

4

ThS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Giảng viên

Sinh học – Di truyền

0973.105.115

ntthanhnhan89@gmail.com

5. Thành tích

6. Thông tin liên hệ :

- Tên người liên hệ: TS. Nguyễn Văn Tăng

BỘ MÔN Y SINH HỌC VÀ DI TRUYỀN

- Địa chỉ: Địa chỉ: phòng….. Tầng 5, Nhà Điều hành Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương,

Số 1 – Vũ Hựu – Phường Thanh Bình – Thành phố Hải Dương – Tỉnh Hải Dương.

Số lượt đọc:  20159  -  Cập nhật lần cuối:  05/11/2017 03:49:42 PM