HMTU
Đang tải dữ liệu...
Nội dung công khai
Trang chủ  >  Nội dung công khai
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG "SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG"