HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Trang chủ  >  Tuyển sinh  >  Tuyển sinh Chính quy  >  Nguyện Vọng 2
Hồ sơ Nguyện vọng 2 ( 09/09/2011)

Hồ sơ nguyện vọng 2 năm 2011 ngày 09/09/2011.

Download PDF.......................................... Download XLS

Hồ sơ rút nguyện vọng 2 năm 2011 tính đến ngày 09/09/2011.

Hồ sơ nguyện vọng 2 năm 2011 không hợp lệ : Download

Yêu cầu những thí sinh có hồ sơ không hợp lệ đến trường để rút hồ sơ hoặc điều chỉnh

DANH SÁCH NỘP HỒ SƠ NGUYỆN VỌNG 2 KHÔNG HỢP LỆ

( Nộp vào chuyên ngành không tuyển NV2)

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Giới tính

Số báo danh

ĐKXT ngành

Ngày nhận hồ sơ ĐKXT

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(13)

(14)

1 Hồ Thị Thu Hà 14/05/93 Nữ DHYB.54987 C71 31-08-2011
2 Nguyễn Văn Sông 07/01/93 DHYB.56421 301 31-08-2011
3 Phạm Thị Diệu Huyền 27/03/93 Nữ DHYB.58384 303 31-08-2011
4 Cao Thị Xuân Hương 30/10/93 Nữ DHYB.59196 C71 31-08-2011
5 Đỗ Duy Tiến 18/09/93 DHYB.60860 302 30-08-2011
6 Hoàng Thị Thu Hiền 12/07/93 Nữ DHYB.61824 C71 31-08-2011
7 Trần Văn Lực 24/04/93 DHYB.62951 C71 31-08-2011
8 Đồng Thị Mai Anh 26/12/93 Nữ DKYB.00103 C71 31-08-2011
9 Nguyễn Thị Vân Anh 11/03/93 Nữ DKYB.00126 C74 30-08-2011
10 Nguyễn Thị Phương Anh 20/05/93 Nữ DKYB.00134 C71 30-08-2011
11 Đỗ Thị Ngọc Anh 28/06/93 Nữ DKYB.00135 C68 05-09-2011
12 Đỗ Thị Ngọc Anh 09/11/93 Nữ DKYB.00235 30-08-2011
13 Trần Phương Anh 21/10/93 Nữ DKYB.00261 C71 30-08-2011
14 Trần Thị Kim Anh 06/06/93 Nữ DKYB.00342 31-08-2011
15 Nguyễn Thị Bích 18/09/92 Nữ DKYB.00627 C71 01-09-2011
16 Ngọc Thị Châu 03/12/93 Nữ DKYB.00771 C71 07-09-2011
17 Trần Thị Chi 22/09/93 Nữ DKYB.00804 C74 06-09-2011
18 Nguyễn Văn Công 10/02/93 DKYB.00978 310 30-08-2011
19 Nguyễn Thị Linh Cơ 13/10/93 Nữ DKYB.00980 C71 26-08-2011
20 Nguyễn Thị Thu Cúc 11/06/92 Nữ DKYB.00986 C71 30-08-2011
21 Phạm Thị Dung 04/08/93 Nữ DKYB.01337 C74 09-09-2011
22 Nguyễn Thị Dung 08/02/93 Nữ DKYB.01357 C71 07-09-2011
23 Phạm Thị Duyên 05/05/93 Nữ DKYB.01504 C71 30-08-2011
24 Trần Thị Dương 15/01/93 Nữ DKYB.01613 C74 06-09-2011
25 Đỗ Bình Dương 14/09/93 DKYB.01622 302 01-09-2011
26 Hoàng Thị Gấm 01/07/93 Nữ DKYB.02041 303 31-08-2011
27 Lê Thị Hà 30/10/93 Nữ DKYB.02291 C71 30-08-2011
28 Nguyễn Văn Hà 13/05/93 DKYB.02302 C71 30-08-2011
29 Nguyễn Thị Hạnh 12/03/93 Nữ DKYB.02594 C71 26-08-2011
30 Lương Thị Hậu 04/09/93 Nữ DKYB.02634 C74 30-08-2011
31 Nguyễn Thị Hằng 23/04/93 Nữ DKYB.02679 C71 30-08-2011
32 Phạm Thị Thu Hằng 31/07/93 Nữ DKYB.02763 310 05-09-2011
33 Phan Thị Hằng 30/03/93 Nữ DKYB.02819 C71 31-08-2011
34 Đoàn Văn Hiển 18/02/93 DKYB.02965 C71 01-09-2011
35 Lưu Thị Hiền 05/06/90 Nữ DKYB.03054 C68 09-09-2011
36 Lê Thị Hiền 18/04/93 Nữ DKYB.03065 C71 31-08-2011
37 Phan Thị Hồng Hiền 26/01/93 Nữ DKYB.03100 C71 31-08-2011
38 Bùi Thị Hoa 01/03/93 Nữ DKYB.03241 C74 31-08-2011
39 Bùi Thị Hoa 11/02/93 Nữ DKYB.03271 C71 01-09-2011
40 Tạ Thị Hoan 15/02/93 Nữ DKYB.03325 C71 08-09-2011
41 Vũ Thị Hoài 22/08/93 Nữ DKYB.03392 C71 31-08-2011
42 Trần Thị Hòa 17/11/93 Nữ DKYB.03528 C71 08-09-2011
43 Phạm Thuý Hồng 02/02/93 Nữ DKYB.03570 310 09-09-2011
44 Nguyễn Thị Hồng 11/10/93 Nữ DKYB.03580 310 01-09-2011
45 Chu Thị Hồng 10/01/92 Nữ DKYB.03586 C74 26-08-2011
46 Trịnh Thị Hồng 03/05/93 Nữ DKYB.03602 C71 30-08-2011
47 Phương Thị Hợi 21/01/93 Nữ DKYB.03651 C71 06-09-2011
48 Nguyễn Văn Huân 26/08/93 DKYB.03670 C71 30-08-2011
49 Nguyễn Thị Huế 30/01/93 Nữ DKYB.03737 C71 31-08-2011
50 Nguyễn Thị Thu Huệ 25/08/93 Nữ DKYB.03783 303 30-08-2011
51 Nguyễn Thị Huyên 26/09/93 Nữ DKYB.03922 C71 08-09-2011
52 Vương Thị Thu Huyền 04/02/93 Nữ DKYB.04049 C71 06-09-2011
53 Đỗ Thị Huyền 13/03/92 Nữ DKYB.04110 C71 06-09-2011
54 Nguyễn Mạnh Hùng 06/01/93 DKYB.04204 C71 30-08-2011
55 Vũ Duy Hùng 18/02/93 DKYB.04241 30-08-2011
56 Nguyễn Thị Hương 03/05/92 Nữ DKYB.04335 C71 05-09-2011
57 Trần Thị Hương 04/12/93 Nữ DKYB.04347 301 30-08-2011
58 Trần Thị Hường 13/01/93 Nữ DKYB.04621 C71 08-09-2011
59 Nguyễn Thị Hường 25/09/93 Nữ DKYB.04636 C71 26-08-2011
60 Thân Thị Khuyên 27/03/93 Nữ DKYB.04852 C71 05-09-2011
61 Nguyễn Thị Lan 17/03/93 Nữ DKYB.04968 C71 30-08-2011
62 Ngô Thị Lan 24/05/93 Nữ DKYB.04983 310 05-09-2011
63 Nguyễn Thị Lan 03/07/92 Nữ DKYB.04991 C71 09-09-2011
64 Tống Thị Lan 12/06/93 Nữ DKYB.05026 C71 31-08-2011
65 Trịnh Thị Lan 10/05/93 Nữ DKYB.05028 C71 07-09-2011
66 Đặng Thị Hồng Lan 23/01/93 Nữ DKYB.05029 31-08-2011
67 Trần Thị Lâm 12/06/93 Nữ DKYB.05088 C71 31-08-2011
68 Hoàng Thị Liễu 21/03/92 Nữ DKYB.05268 C71 08-09-2011
69 Hoàng Thị Linh 12/05/93 Nữ DKYB.05285 C74 06-09-2011
70 Nguyễn Thị Loan 10/03/93 Nữ DKYB.05520 C74 06-09-2011
71 Nguyễn Thị Loan 03/09/93 Nữ DKYB.05537 C71 31-08-2011
72 Hoàng Văn Long 02/06/93 DKYB.05585 303 06-09-2011
73 Nguyễn Văn Lợi 05/09/93 DKYB.05662 302 30-08-2011
74 Đàm Thị Luyến 01/10/93 Nữ DKYB.05728 C74 31-08-2011
75 Nông Thị Mai 18/07/93 Nữ DKYB.05874 C71 01-09-2011
76 Nguyễn Thị Mai 17/07/93 Nữ DKYB.05913 C71 06-09-2011
77 Đặng Thị Hà Mai 08/08/93 Nữ DKYB.05970 C71 09-09-2011
78 Bùi Thị May 11/04/93 Nữ DKYB.06005 C71 08-09-2011
79 Nguyễn Văn Mạnh 13/05/93 DKYB.06031 301 30-08-2011
80 Nguyễn Thị Mận 05/01/93 Nữ DKYB.06066 C71 30-08-2011
81 Nguyễn Thị Chà My 15/08/93 Nữ DKYB.06228 C71 08-09-2011
82 Tăng Công Nam 03/06/93 DKYB.06317 C71 06-09-2011
83 Vũ Thị Nga 05/05/93 Nữ DKYB.06359 C71 09-09-2011
84 Thân Thị Nga 16/11/92 Nữ DKYB.06383 C74 05-09-2011
85 Nguyễn Thị Nga 17/11/92 Nữ DKYB.06388 C71 01-09-2011
86 Lục Thị Ngát 02/10/93 Nữ DKYB.06500 C74 01-09-2011
87 Nguyễn Thị Ngà 13/07/93 Nữ DKYB.06518 C71 07-09-2011
88 Nguyễn Thị Ngọc 07/10/93 Nữ DKYB.06699 C74 01-09-2011
89 Phạm Thị Ngọc 21/10/92 Nữ DKYB.06722 C71 08-09-2011
90 Hà Minh Nguyệt 20/12/93 Nữ DKYB.06858 C71 30-08-2011
91 Đỗ Thanh Nhàn 13/07/93 Nữ DKYB.06963 C71 31-08-2011
92 Hoàng Văn Nhất 28/12/91 DKYB.07003 C74 05-09-2011
93 Chu Thị Hồng Nhung 23/10/93 Nữ DKYB.07106 C71 30-08-2011
94 Vũ Thị Oanh 01/10/93 Nữ DKYB.07265 C71 07-09-2011
95 Giang Thị Oanh 01/07/93 Nữ DKYB.07273 C71 05-09-2011
96 Bùi Thị Oanh 06/11/93 Nữ DKYB.07316 C71 08-09-2011
97 Vũ Thị Kiều Oanh 29/09/92 Nữ DKYB.07330 C68 06-09-2011
98 Phan Văn Phú 03/11/93 DKYB.07397 303 06-09-2011
99 Lê Thị Phương 25/03/93 Nữ DKYB.07514 C74 01-09-2011
100 Nguyễn Thị Phương 10/12/93 Nữ DKYB.07595 C71 30-08-2011
101 Trần Thị Phương 21/08/93 Nữ DKYB.07605 C71 06-09-2011
102 Vũ Thị Thu Phương 27/08/92 Nữ DKYB.07631 C71 09-09-2011
103 Nguyễn Thuý Phượng 01/06/92 Nữ DKYB.07651 303 31-08-2011
104 Nguyễn Thị Phượng 16/11/92 Nữ DKYB.07710 310 08-09-2011
105 Nguyễn Đức Quý 15/07/93 DKYB.08002 302 30-08-2011
106 Lương Thị Sâm 06/05/92 Nữ DKYB.08185 C71 31-08-2011
107 Nguyễn Thị Sen 08/03/93 Nữ DKYB.08193 C74 05-09-2011
108 Dương Thị Sen 27/08/93 Nữ DKYB.08199 C71 01-09-2011
109 Đỗ Mạnh Sỹ 02/09/89 DKYB.08320 C71 26-08-2011
110 Nguyễn Thị Thanh 10/03/93 Nữ DKYB.08492 C71 08-09-2011
111 Phan Thị Thanh 18/03/93 Nữ DKYB.08519 C71 31-08-2011
112 Vũ Thị Thành 06/05/93 Nữ DKYB.08619 C71 07-09-2011
113 Hứa Thị Thảo 20/08/93 Nữ DKYB.08676 C71 30-08-2011
114 Lao Thị Thảo 30/05/92 Nữ DKYB.08680 301 30-08-2011
115 Nguyễn Thị Thảo 28/01/92 Nữ DKYB.08742 C71 31-08-2011
116 Lê Thu Thảo 22/01/93 Nữ DKYB.08763 C71 30-08-2011
117 Vũ Thị Thu Thảo 26/09/93 Nữ DKYB.08791 C71 30-08-2011
118 Trần Thị Thảo 03/11/93 Nữ DKYB.08818 C71 31-08-2011
119 Nguyễn Văn Thân 01/01/92 DKYB.08858 C71 01-09-2011
120 Phạm Thị Thắm 17/03/92 Nữ DKYB.08887 C74 30-08-2011
121 Đỗ Thị Thắm 28/05/93 Nữ DKYB.08914 C71 31-08-2011
122 Diêm Thị The 22/07/92 Nữ DKYB.08992 303 09-09-2011
123 Trần Thị Thu Thêm 23/02/93 Nữ DKYB.08994 C74 06-09-2011
124 Vy Tiến Thiện 02/05/93 DKYB.09046 301 30-08-2011
125 Nguyễn Thị Thoa 26/06/93 Nữ DKYB.09118 C71 09-09-2011
126 Đào Thị Thoa 07/07/93 Nữ DKYB.09132 C71 30-08-2011
127 Nguyễn Thị Thoa 21/10/92 Nữ DKYB.09145 C71 30-08-2011
128 Nguyễn Thị Thơm 06/06/93 Nữ DKYB.09211 C71 08-09-2011
129 Bùi Thị Hương Thơm 28/04/93 Nữ DKYB.09222 C71 07-09-2011
130 Nguyễn Thị Thơm 28/10/93 Nữ DKYB.09231 C71 31-08-2011
131 Nguyễn Thị Thu 08/03/93 Nữ DKYB.09259 C71 01-09-2011
132 Hoàng Thị Thu 03/08/92 Nữ DKYB.09278 301 30-08-2011
133 Lê Thị Thu 20/04/93 Nữ DKYB.09317 C74 26-08-2011
134 Vũ Thị Thu 13/09/93 Nữ DKYB.09324 C71 31-08-2011
135 Phạm Thị Thu 11/07/93 Nữ DKYB.09342 C71 08-09-2011
136 Phạm Thị Thuyết 03/04/93 Nữ DKYB.09434 C71 30-08-2011
137 Hoàng Thị Thuỳ 24/10/93 Nữ DKYB.09546 C71 30-08-2011
138 Vũ Thị Thuỳ 12/12/93 Nữ DKYB.09561 C74 06-09-2011
139 Vi Thị Thuỷ 02/11/93 Nữ DKYB.09575 C74 05-09-2011
140 An Thị Thanh Thuỷ 12/11/93 Nữ DKYB.09657 C71 31-08-2011
141 Nguyễn Thị Thương 07/10/91 Nữ DKYB.09871 C71 30-08-2011
142 Nguyễn Văn Tiến 09/04/92 DKYB.09948 C71 26-08-2011
143 Vũ Thị Tình 20/04/93 Nữ DKYB.10048 C71 30-08-2011
144 Lục Thị Trang 26/10/92 Nữ DKYB.10156 C71 30-08-2011
145 Phạm Thị Trang 19/01/93 Nữ DKYB.10175 C74 05-09-2011
146 Nguyễn Thị Thu Trang 15/07/93 Nữ DKYB.10178 C71 30-08-2011
147 Trần Thị Trang 18/02/93 Nữ DKYB.10235 C71 31-08-2011
148 Phạm Văn Tuân 01/06/93 DKYB.10588 C71 06-09-2011
149 Nguyễn Thị Ngọc Tuyến 14/02/93 Nữ DKYB.10751 C71 30-08-2011
150 Nguyễn Thị ánh Tuyết 29/06/93 Nữ DKYB.10779 30-08-2011
151 Phạm Thị Tuyết 06/03/93 Nữ DKYB.10812 C71 31-08-2011
152 Nguyễn Xuân Tuyền 06/05/93 DKYB.10833 C71 30-08-2011
153 Nguyễn Thị Uyên 02/02/92 Nữ DKYB.11049 09-09-2011
154 Vi Thị Vĩnh 22/04/93 Nữ DKYB.11337 C71 08-09-2011
155 Bùi Thị Yên 27/11/93 Nữ DKYB.11537 C71 26-08-2011
156 Hoàng Thị Yêu 25/04/93 Nữ DKYB.11545 C74 01-09-2011
157 Trần Thị Yến 29/06/93 Nữ DKYB.11634 C71 07-09-2011
158 Hoàng Thị Dung 01/02/93 Nữ DTSB.02542 C74 06-09-2011
159 Nguyễn Vân Anh 04/11/93 Nữ DTYB.00505 C71 31-08-2011
160 Trần Thị Kim Anh 08/03/93 Nữ DTYB.00611 C71 01-09-2011
161 Vi Thị Bộ 05/05/92 Nữ DTYB.01226 C71 06-09-2011
162 Nguyễn Văn Chiến 16/03/90 DTYB.01557 C71 31-08-2011
163 Nông Thị Mỹ Duyên 18/11/93 Nữ DTYB.02890 C74 01-09-2011
164 Đinh Thị Hảo 10/05/93 Nữ DTYB.04989 301 06-09-2011
165 Dương Thu Hằng 12/05/93 Nữ DTYB.05266 301 30-08-2011
166 Đỗ Thị Hằng 30/03/93 Nữ DTYB.05289 C71 31-08-2011
167 Hà Thanh Hiền 18/11/93 Nữ DTYB.05693 C71 30-08-2011
168 Nguyễn Thị Hiền 21/06/93 Nữ DTYB.05783 C71 06-09-2011
169 Phạm Thị Hiền 17/12/93 Nữ DTYB.05837 301 05-09-2011
170 Vi Thị Hiền 20/12/93 Nữ DTYB.05871 C71 08-09-2011
171 Nguyễn Thị Hiển 15/03/93 Nữ DTYB.06086 C74 06-09-2011
172 Khúc Thị Hoà 25/05/92 Nữ DTYB.06483 C71 01-09-2011
173 Khương Thị Huyền 28/08/93 Nữ DTYB.07686 303 06-09-2011
174 Nguyễn Thị Huyền 08/07/93 Nữ DTYB.07779 C71 30-08-2011
175 Nguyễn Thị Hường 07/04/93 Nữ DTYB.08791 C71 30-08-2011
176 Đào Thị Liên 12/07/93 Nữ DTYB.09902 C74 31-08-2011
177 Đỗ Thị Khánh Linh 17/03/93 Nữ DTYB.10145 C71 05-09-2011
178 Hà Thị Phương Loan 23/01/93 Nữ DTYB.10610 C71 08-09-2011
179 Vũ Thị Thanh Mai 23/07/93 Nữ DTYB.11508 C71 06-09-2011
180 Nguyễn Thị Mơ 25/07/92 Nữ DTYB.11920 C71 07-09-2011
181 Nguyễn Thị Ngọc 24/04/93 Nữ DTYB.12986 C71 01-09-2011
182 Nguyễn Thị Bích Ngọc 11/06/93 Nữ DTYB.13006 C71 01-09-2011
183 Ngô Thị Nhung 21/03/93 Nữ DTYB.13653 C71 30-08-2011
184 Nguyễn Thị Ninh 20/08/93 Nữ DTYB.13865 C71 05-09-2011
185 Bùi Thị Nụ 04/04/93 Nữ DTYB.13902 C71 30-08-2011
186 Nguyễn Văn Quân 24/03/93 DTYB.14904 C71 05-09-2011
187 Ngọ Thị Quế 08/09/93 Nữ DTYB.14956 C71 30-08-2011
188 Nguyễn Thị Quyền 08/11/92 Nữ DTYB.15106 C71 05-09-2011
189 Lê Xuân Sơn 20/09/93 DTYB.15749 302 30-08-2011
190 Lý Xuân Tân 12/08/93 DTYB.16162 302 31-08-2011
191 Lưu Thị Thắm 15/12/92 Nữ DTYB.17057 C74 31-08-2011
192 Nguyễn Thị Thắm 30/11/93 Nữ DTYB.17071 C71 06-09-2011
193 Đỗ Thị Thơm 27/01/93 Nữ DTYB.17673 C71 05-09-2011
194 Nguyễn Thị Thơm 21/10/93 Nữ DTYB.17700 C71 30-08-2011
195 Nguyễn Đức Thuyết 25/05/93 DTYB.18037 C71 08-09-2011
196 Nguyễn Thị Thuỳ 12/10/93 Nữ DTYB.18101 C71 31-08-2011
197 Nguyễn Thị Thuỷ 03/10/93 Nữ DTYB.18325 C71 30-08-2011
198 Vi Thị Cẩm Tiên 04/09/93 Nữ DTYB.18893 C74 05-09-2011
199 Trịnh Công Toàn 16/10/93 DTYB.19216 C71 05-09-2011
200 Hoàng Thị Trang 15/06/93 Nữ DTYB.19426 C71 30-08-2011
201 Nguyễn Thị Thu Trang 02/06/92 Nữ DTYB.19651 C71 31-08-2011
202 Nông Thị Phương Trinh 09/09/93 Nữ DTYB.19925 C74 30-08-2011
203 Nông Thị Tươi 21/11/91 Nữ DTYB.21299 C71 05-09-2011
204 Hoàng Thị Thanh Vân 19/07/93 Nữ DTYB.21520 C74 31-08-2011
205 Trần Thị Bích Xoàn 09/04/93 Nữ DTYB.22072 C71 07-09-2011
206 Đặng Thị Chính 27/04/93 Nữ DYHB.03377 C71 01-09-2011
207 Phạm Thị Mỹ Duyên 19/10/93 Nữ HUIB.49006 C71 31-08-2011
208 Nguyễn Thị Loan 06/01/93 Nữ HUIB.67227 C71 01-09-2011
209 Lê Thị Dung 15/07/93 Nữ HYDB.00432 C71 08-09-2011
210 Lê Khả Hiếu 21/01/92 HYDB.01016 303 06-09-2011
211 Hoàng Thị Huế 04/08/93 Nữ HYDB.01265 310 30-08-2011
212 Đỗ Thị Hương 13/11/93 Nữ HYDB.01475 C71 08-09-2011
213 Nguyễn Thị Trà My 27/03/93 Nữ HYDB.01981 C71 31-08-2011
214 Nguyễn Thị Nhung 01/10/93 Nữ HYDB.02278 C74 09-09-2011
215 Nguyễn Huy Quang 14/10/91 HYDB.02477 C71 01-09-2011
216 Tống Thị Hữu Thuý 15/11/92 Nữ HYDB.02977 C71 01-09-2011
217 Nguyễn Hữu Hải Tùng 01/10/93 HYDB.04040 302 05-09-2011
218 Nguyễn Thị Vui 14/01/92 Nữ LNHB.09117 C74 30-08-2011
219 Đỗ Thị Tiếp 16/01/93 Nữ MHNB.13302 C71 06-09-2011
220 Nguyễn Thị Mận 28/11/92 Nữ NLSB.27308 C71 08-09-2011
221 Phạm Thị Bắc 15/12/93 Nữ NNHB.01522 C69 08-09-2011
222 Phạm Thị Thu Hà 24/08/93 Nữ NNHB.06189 C71 08-09-2011
223 Nguyễn Duy Hải 19/08/93 NNHB.06701 26-08-2011
224 Phạm Thị Huệ 30/12/93 Nữ NNHB.09847 C74 30-08-2011
225 Hoàng Thị Hương 28/04/93 Nữ NNHB.11344 C71 31-08-2011
226 Vũ Văn Phương 20/09/91 NNHB.18697 C71 31-08-2011
227 Đinh Thị Phương 02/08/93 Nữ NNHB.18818 C71 08-09-2011
228 Nguyễn Thị Sinh 18/01/93 Nữ NNHB.20291 C74 30-08-2011
229 Phạm Thị Tấm 09/08/93 Nữ NNHB.20991 C71 30-08-2011
230 Phạm Đức Thiệp 08/07/92 NNHB.22619 C71 30-08-2011
231 Nguyễn Thị Tình 17/08/93 Nữ NNHB.24721 C71 30-08-2011
232 Nguyễn Thị Huyền Trang 27/03/93 Nữ NNHB.25348 C71 01-09-2011
233 Lê Thị Trang 03/11/93 Nữ NNHB.25355 C71 01-09-2011
234 Chung Thị Lài 13/04/93 Nữ QHTB.01941 310 06-09-2011
235 Hoàng Nguyễn Bích Phượng 21/09/93 Nữ QHTB.02896 310 31-08-2011
236 Hà Thị Lành 01/02/93 Nữ SP2B.00401 01-09-2011
237 Nguyễn Thị Hằng 17/02/93 Nữ SPHB.05016 C74 08-09-2011
238 Nguyễn Văn Quế 16/02/93 TDVB.24883 C71 09-09-2011
239 Nguyễn Thị Bích 03/04/93 Nữ THVB.03309 C74 01-09-2011
240 Đỗ Thị Thu Thảo 10/01/92 Nữ TTNB.27421 C71 06-09-2011
241 Nguyễn Thị Thuý Vân 01/08/93 Nữ YđB5.00283 C71 30-08-2011
242 Hoàng Thị An 12/08/92 Nữ YDDB.00002 C71 31-08-2011
243 Nguyễn Thị Anh 05/03/93 Nữ YDDB.00143 C74 06-09-2011
244 Trần Thị Doan 20/06/93 Nữ YDDB.00477 C71 31-08-2011
245 Đinh Thị Duyên 20/04/93 Nữ YDDB.00627 C71 30-08-2011
246 Dương Thị Hiền 30/10/93 Nữ YDDB.01369 C74 31-08-2011
247 Đỗ Thị Huệ 07/02/92 Nữ YDDB.01759 C71 31-08-2011
248 Đào Thị Huệ 19/03/93 Nữ YDDB.01800 C71 08-09-2011
249 Đỗ Thị Khuyến 10/03/93 Nữ YDDB.02235 C71 01-09-2011
250 Nguyễn Thị Linh 06/08/93 Nữ YDDB.02523 C71 31-08-2011
251 Mai Thị Tố Loan 02/12/93 Nữ YDDB.02612 C71 09-09-2011
252 Hoàng Thị Ngân 12/09/92 Nữ YDDB.03123 C71 06-09-2011
253 Lê Thị Oanh 05/01/93 Nữ YDDB.03543 C74 09-09-2011
254 Nguyễn Thị Quế 27/07/93 Nữ YDDB.03776 C71 30-08-2011
255 Nguyễn Thị Lụa Thanh 20/04/93 Nữ YDDB.04042 C71 31-08-2011
256 Đinh Thị Phương Thảo 01/01/93 Nữ YDDB.04196 C71 30-08-2011
257 Lương Thị Thấm 04/04/93 Nữ YDDB.04204 C74 07-09-2011
258 Trần Thị Thu Trang 12/05/92 Nữ YDDB.04875 C71 31-08-2011
259 Trịnh Văn Tuyền 18/11/93 YDDB.05178 C68 31-08-2011
260 Phạm Thị Duyên 27/03/93 Nữ YDSB.19281 C71 31-08-2011
261 Trần Thị Hồng Bắc 07/09/92 Nữ YHBB.00919 C74 31-08-2011
262 Phùng Văn Cường 20/03/92 YHBB.01537 302 06-09-2011
263 Nguyễn Thị Dung 28/08/92 Nữ YHBB.01817 301 08-09-2011
264 Nguyễn Trọng Dũng 02/03/93 YHBB.02252 C71 01-09-2011
265 Lê Thị Thúy Hằng 15/04/93 Nữ YHBB.04240 303 05-09-2011
266 Bùi Thị Mai Hương 20/09/93 Nữ YHBB.06407 C71 30-08-2011
267 Phan Thị Thu Hường 07/04/93 Nữ YHBB.06577 C71 01-09-2011
268 Nguyễn Mạnh Khoa 22/02/93 YHBB.06870 C74 08-09-2011
269 Ngô Văn Lĩnh 15/10/93 YHBB.07883 302 30-08-2011
270 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 02/07/93 Nữ YHBB.09869 C71 31-08-2011
271 Nguyễn Thị Hà Phương 03/01/92 Nữ YHBB.10800 303 01-09-2011
272 Đào Thị Quý 08/03/93 Nữ YHBB.11281 C68 09-09-2011
273 Lê Thị Tâm 10/05/92 Nữ YHBB.11865 C74 06-09-2011
274 Vũ Thị Thắm 13/10/93 Nữ YHBB.12584 C74 06-09-2011
275 Đặng Thị Thoan 07/02/93 Nữ YHBB.12937 310 06-09-2011
276 Nguyễn Văn Thương 15/11/93 YHBB.13695 C71 06-09-2011
277 Nguyễn Văn Tuấn 12/11/93 YHBB.15097 302 06-09-2011
278 Nguyễn Thị Uyến 05/10/93 Nữ YHBB.15751 C71 07-09-2011
279 Trần Thị Lan Anh 19/07/93 Nữ YPBB.00209 310 31-08-2011
280 Nguyễn Thị Diến 02/07/93 Nữ YPBB.00920 C74 08-09-2011
281 Trần Văn Giang 25/12/93 YPBB.01619 302 06-09-2011
282 Vũ Thị Hoa 03/02/93 Nữ YPBB.02534 310 30-08-2011
283 Đào Thị Yến Hoa 11/09/93 Nữ YPBB.02565 C71 09-09-2011
284 Nguyễn Thị Hoa 20/11/93 Nữ YPBB.02566 C71 08-09-2011
285 Vũ Thị Hồng 20/01/93 Nữ YPBB.02805 C74 09-09-2011
286 Nguyễn Kim Huân 22/05/93 YPBB.02890 301 05-09-2011
287 Phạm Thị Huệ 12/08/93 Nữ YPBB.02971 310 30-08-2011
288 Nguyễn Thị Huyền 24/04/93 Nữ YPBB.03184 301 31-08-2011
289 Phạm Thị Huyền 07/06/93 Nữ YPBB.03191 303 31-08-2011
290 Đinh Khánh Huyền 07/03/92 Nữ YPBB.03218 301 31-08-2011
291 Lê Thị Hương 16/07/93 Nữ YPBB.03519 C71 01-09-2011
292 Phạm Thị Hương 15/03/93 Nữ YPBB.03563 301 06-09-2011
293 Giang Duy Kiên 05/07/92 YPBB.03803 301 31-08-2011
294 Bùi Thị Lĩnh 02/10/93 Nữ YPBB.04260 C71 01-09-2011
295 Trần Văn Lợi 04/06/92 YPBB.04393 08-09-2011
296 Hà Thị Lương 20/03/93 Nữ YPBB.04445 09-09-2011
297 Trần Đức Mạnh 28/10/93 YPBB.04633 302 06-09-2011
298 Nguyễn Đức Nghĩa 10/09/93 YPBB.05084 301 31-08-2011
299 Phạm Thị Ngọc 04/05/93 Nữ YPBB.05229 303 06-09-2011
300 Nguyễn Thị ánh Nguyệt 26/06/93 Nữ YPBB.05273 301 30-08-2011
301 Bùi Thị Trang Nhung 06/06/91 Nữ YPBB.05451 301 30-08-2011
302 Đào Thị Nhung 01/06/93 Nữ YPBB.05479 C74 30-08-2011
303 Vũ Thị Phương 18/11/93 Nữ YPBB.05789 C71 30-08-2011
304 Nguyễn Thị Kim Phượng 21/12/92 Nữ YPBB.05949 C71 30-08-2011
305 Dương Thị Quế 21/04/93 Nữ YPBB.06043 C71 01-09-2011
306 Trần Tăng Sáng 21/12/92 YPBB.06250 310 08-09-2011
307 Ngô Đình Sâm 26/04/93 YPBB.06261 C71 07-09-2011
308 Phạm Văn Thiều 19/08/93 YPBB.06996 302 01-09-2011
309 Vũ Thị Thu 10/05/93 Nữ YPBB.07174 310 06-09-2011
310 Đỗ Thị Thuỳ 05/06/93 Nữ YPBB.07377 C71 07-09-2011
311 Vũ Thị Hồng Thương 14/03/93 Nữ YPBB.07619 C71 09-09-2011
312 Phạm Thị Xuân 18/04/93 Nữ YPBB.08915 C74 30-08-2011
313 Đặng Thị Xuân 22/04/93 Nữ YPBB.08923 302 08-09-2011
314 Trương Thị Yến 03/06/92 Nữ YPBB.09074 C71 06-09-2011
315 Lê Diệu Linh 11/05/93 Nữ YQHB.01230 C71 30-08-2011
316 Hoàng Thị Yến 15/08/93 Nữ YQHB.01952 C71 01-09-2011
317 Đoàn Thị An 07/07/93 Nữ YTBB.00007 C71 08-09-2011
318 Nguyễn Quỳnh Anh 07/08/93 Nữ YTBB.00099 C71 30-08-2011
319 Nguyễn Thị Vân Anh 15/02/93 Nữ YTBB.00339 303 31-08-2011
320 Hoàng Thị Châm 04/01/93 Nữ YTBB.00693 C71 08-09-2011
321 Nguyễn Văn Dũng 28/06/93 YTBB.01454 302 01-09-2011
322 Nguyễn Văn Dũng 09/11/93 YTBB.01465 C71 30-08-2011
323 Nguyễn Duy Điền 06/12/93 YTBB.01753 301 31-08-2011
324 Ngô Thị Hà 26/10/93 Nữ YTBB.02075 C71 26-08-2011
325 Phạm Thị Thu Hà 06/02/92 Nữ YTBB.02143 C71 08-09-2011
326 Đoàn Thị Hạnh 22/07/93 Nữ YTBB.02429 C71 31-08-2011
327 Đào Thị Hậu 05/02/92 Nữ YTBB.02479 C71 31-08-2011
328 Nguyễn Thị Hằng 08/03/93 Nữ YTBB.02569 C71 08-09-2011
329 Đậu Thị Hằng 16/06/93 Nữ YTBB.02644 C71 05-09-2011
330 Hoàng Thị Hoá 21/02/93 Nữ YTBB.03039 301 30-08-2011
331 Lại Huy Hoàng 08/06/93 YTBB.03140 303 09-09-2011
332 Trần Thị Hòa 17/07/92 Nữ YTBB.03249 C71 30-08-2011
333 Hà Thị Hương 28/09/93 Nữ YTBB.04052 C71 31-08-2011
334 Phạm Thị Liên 12/12/92 Nữ YTBB.04624 301 09-09-2011
335 Nguyễn Thị Ly 05/07/93 Nữ YTBB.05216 C71 31-08-2011
336 Trần Văn Mởn 08/09/92 YTBB.05517 C71 30-08-2011
337 Phạm Thị Mỵ 10/09/93 Nữ YTBB.05558 301 31-08-2011
338 Nguyễn Thị Ngà 20/11/93 Nữ YTBB.05766 C71 31-08-2011
339 Phạm Đình Ngọc 04/09/93 YTBB.05937 302 06-09-2011
340 Phạm Thị Nhinh 01/06/93 Nữ YTBB.06208 301 01-09-2011
341 Hoàng Thị Hồng Nhung 28/11/93 Nữ YTBB.06343 C71 31-08-2011
342 Tạ Thị Ninh 12/10/93 Nữ YTBB.06398 C71 31-08-2011
343 Nguyễn Thị Tâm 24/02/93 Nữ YTBB.07438 C71 30-08-2011
344 Nguyễn Thị Thảo 29/07/93 Nữ YTBB.07842 C71 30-08-2011
345 Lê Thị Thu 02/08/93 Nữ YTBB.08273 301 30-08-2011
346 Đỗ Thị Thanh Thuỷ 23/05/93 Nữ YTBB.08523 C74 06-09-2011
347 Lê Ngọc Tiến 18/08/92 YTBB.08818 301 30-08-2011
348 Hà Văn Tĩnh 25/12/93 YTBB.08883 C71 30-08-2011
349 Mai Quý Toàn 01/05/93 YTBB.08924 302 30-08-2011
350 Nguyễn Thị Trang 17/05/93 Nữ YTBB.09081 310 06-09-2011
351 Hoàng Thị Tuyết 20/08/93 Nữ YTBB.09661 C71 06-09-2011
352 Trịnh Thị Tuyết 24/12/92 Nữ YTBB.09673 C71 06-09-2011
353 Phạm Thị Tươi 03/02/92 Nữ YTBB.09870 310 08-09-2011
354 Nguyễn Thị Vẻ 01/11/93 Nữ YTBB.10062 C68 01-09-2011
355 Nguyễn Thị Duyên 13/03/93 Nữ YTCB.00357 C71 30-08-2011
356 Trần Thị Hiền 07/09/93 Nữ YTCB.00710 C71 08-09-2011
357 Ong Thị Thu Hiền 03/03/93 Nữ YTCB.00711 C71 30-08-2011
358 Lê Thị Hoa 29/09/93 Nữ YTCB.00761 C68 30-08-2011
359 Phùng Văn Hùng 15/08/92 YTCB.00921 C71 01-09-2011
360 Nguyễn Thị Loan 15/10/93 Nữ YTCB.01199 C71 01-09-2011
361 Đỗ Hoàng Mai 22/12/93 Nữ YTCB.01278 C71 01-09-2011
362 Trần Thị Ngọc Mai 26/02/92 Nữ YTCB.01286 C74 09-09-2011
363 Trần Thị Minh Nguyệt 01/07/93 Nữ YTCB.01517 C71 09-09-2011
364 Trần Thị Thuý 13/09/93 Nữ YTCB.02045 C71 30-08-2011
365 Nguyễn Thị Viên 05/08/93 Nữ YTCB.02455 C71 01-09-2011
366 Phạm Thị Như Yến 02/07/93 Nữ YTCB.02521 C71 31-08-2011

Hồ sơ nguyện vọng 2 năm 2011 tính đến ngày 09/09/2011.

Download PDF.......................................... Download XLS

Số lượt đọc:  21420  -  Cập nhật lần cuối:  09/09/2011 09:35:32 PM
Tin mới:
Tin đã đăng:
Tin tức
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương làm việc chuyên gia Ngôn ngữ trị liệu Janella Christina đến từ Australia
Chia sẻ kinh nghiệm đào tạo lồng ghép tính chuyên nghiệp trong học phần thực hành Y khoa
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương làm việc với đoàn công tác Trường Đại học Antwerp, Vương quốc Bỉ
Hội nghị tư vấn việc làm năm 2024
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương làm việc với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam
Họp hội đồng rà soát giữa chu kì chương trình đào tạo trình độ đại học kỹ thuật xét nghiệm y học
Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương họp phiên thứ nhất năm 2024
Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đạt 04 giải Nhì, 01 giải Ba thi đấu thể thao Khối thi đua các trường Giáo dục Đại học và Giáo dục Nghề nghiệp tỉnh Hải Dương năm học 2023-2024