HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Quy định - Quy trình - Biểu mẫu

Biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở


1. BM01.QT01.QLKHCNHTQT Phiếu đề xuất ý tưởng NC

2. BM02.QT01.QLKHCNHTQT Đăng ký nhiệm vụ KHCN

3. BM03.QT01.QLKHCNHTQT Tổng hợp đăng ký KHCN

4. BM04.QT01.QLKHCNHTQT Thuyết minh đề tài NCKH

5. BM05.QT01.QLKHCNHTQT Giấy đề nghị xét duyệt đề cương

6. BM06.QT01.QLKHCNHTQT BB góp ý thuyết minh NCKH

7. BM07.QT01.QLKHCNHTQT QĐ thành lập Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH

8. BM08.QT01.QLKHCNHTQT Phiếu nhận xét thuyết minh đề tài NCKH

9. BM09.QT01.QLKHCNHTQT Phiếu đánh giá thuyết minh đề tài NCKH

10. BM10.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản kiểm phiếu xét duyệt đề tài NCKH

11. BM11.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản họp Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH

12. BM12.QT01.QLKHCNHTQT Biên Bản giải trình góp ý của Hội đồng

13. BM13.QT01.QLKHCNHTQT Quyết định phê duyệt đề tài NCKH

14. BM14.QT01.QLKHCNHTQT Báo cáo tiến độ thực hiện đề tài NCKH

15. BM15.QT01.QLKHCNHTQT Đơn gia hạn thực hiện đề tài NCKH

16. BM16.QT01.QLKHCNHTQT Báo cáo kết quả đề tài NCKH

17. BM17.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản góp ý cho báo cáo đề tài NCKH

18. BM18.QT01.QLKHCNHTQT Giấy đề nghị nghiệm thu kết quả NCKH

19. BM19.QT01.QLKHCNHTQT Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

20. BM20.QT01.QLKHCNHTQT Phiếu nhận xét kết quả đề tài NCKH

21. BM21.QT01.QLKHCNHTQT Phiếu đánh giá kết quả đề tài NCKH

22. BM22.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản kiểm phiếu nghiệm thu đề tài NCKH

23. BM23.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH

24. BM24.QT01.QLKHCNHTQT Biên bản giải trình góp ý của Hội đồng

25. BM25.QT01.QLKHCNHTQT Quyết định công nhận đề tài NCKH

26. BM26.QT01.QLKHCNHTQT ứng dụng kết quả đề tài NCKH


Số lượt đọc:  60  -  Cập nhật lần cuối:  05/09/2023 05:23:03 PM