HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đối tác quốc tế
Hội đồng trường
Trang chủ  >  Tổng quan  >  Hội đồng trường
Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020

HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

Ngày 24/12/2014 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 5256/QĐ - BYT về việc thành lập Hội đồng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đây là Hội đồng Trường thí điểm đầu tiên trong khối các trường đại học y dược công lập ở Việt Nam. Từ khi tành lập đến nay, Hội đồng đã hoạt động đúng quy chế, có hiệu quả trong công tác định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển Trường, giám sát các lĩnh vực hoạt động của Trường và Bệnh viện; quan hệ tốt với Đảng ủy, Hiệu trưởng và các cơ quan liên quan; đồng thời hoạt động của Hội đồng là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm sự dân chủ, công khai, minh bạch để Trường hoạt động đúng với sứ mệnh, tầm nhìn, mục tiêu và giá trị cốt lõi, đặc biệt khi thực hiện tự chủ đại học và trách nhiệm giải trình xã hội.PGS.TS Vũ Đình Chính
Chủ tịch Hội đồng
TS. Phạm Văn Tác
Phó chủ tịch Hội đồngDANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

(Kèm theo Quyết định số 5256/QĐ-BYT ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế )

1. Ông Vũ Đình Chính, Phó Giáo sư- Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp, viên chức Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế – Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. Bà Đinh Thị Diệu Hằng, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

4. Bà Trần Thị Minh Tâm, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thư ký Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Hữu Thắng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương – Thành viên;

6. Ông Phạm Xuân Thành, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

7. Ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

8. Bà Nguyễn Hằng Lan, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

9. Ông Lê Quang Trung, Bí thư Đoàn Thanh niên CSHCM Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

10. Ông Trần Quang Cảnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

11. Ông Nguyễn Văn Khởi, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

12. Bà Đinh Thị Hoa, Phó Trưởng phòng Kiểm định chất lượng đào tạo Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

13. Ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng QLKH và HTQT Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

14. Bà Vũ Thị Ánh, Kế toán viên phòng Tài chính kế toán Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

15. Ông Ninh Vũ Thành, Phó Trưởng khoa Điều dưỡng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

16. Ông Trần Văn Việt, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

17. Bà Ngô Thị Thảo, Trưởng khoa Xét nghiệm Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

18. Bà Phạm Thị Cẩm Hưng, Trưởng khoa Phục hồi chức năng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng bộ môn Nội, khoa Y học lâm sàng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

20. Ông Lê Văn Thêm, Trưởng khoa YHDP – YTCC Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên;

21. Bà Lê Thúy Hường, Trưởng khoa KHCB Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương – Thành viên.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng trường:

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo, giải trình Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo về các điều kiện đảm bảo chất lượng, các kết quả hoạt động, việc thực hiện các cam kết và tài chính của trường;

2. Quyết nghị chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển, quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường; bổ sung, sửa đổi quy chế trước khi Hiệu trưởng trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

3. Quyết nghị phương hướng hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế, cung ứng dịch vụ y tế (Bệnh viện & Labo ATVSTP của Trường), các giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo, chất lượng cung ứng dịch vụ y tế hàng năm và từng giai đoạn của Trường ĐHKTYTHD;

4. Quyết nghị về cơ cấu tổ chức và phương hướng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ, viên chức và nhân viên hợp đồng của Trường ĐHKTYTHD. Thông qua các quy định về số lượng, cơ cấu lao động, vị trí việc làm, tuyển dụng, đào tạo, quản lý; Thông qua chế độ và chính sách thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ đối với công chức, viên chức, nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên có thành tích cao, quy định mức thu nhập của công chức, viên chức, người lao động theo chất lượng và hiệu quả sản phẩm công việc;

5. Quyết nghị về việc thành lập, giải thể, sáp nhập, chia, tách các đơn vị trực thuộc Trường ĐHKTYTHD, yêu cầu Hiệu trưởng Trường ĐHKTYTHD thực hiện đúng các quy định hiện hành;

6. Quyết nghị chủ trương chi tiêu, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị từ nguồn vốn (Ngân sách nhà nước; Học phí và lệ phí tuyển sinh; thu từ các hoạt động hợp tác đào tạo, khoa học công nghệ, dịch vụ y tế; tài trợ, viện trợ, quà tặng, cho của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật);

7. Giám sát việc thực hiện “Quy chế dân chủ trong các hoạt động nhà trường” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Y tế ban hành và các quyết nghị của HĐT, báo cáo Bộ Y tế, Bộ Giáo dục & Đào tạo; Giám sát hoạt động trong các lĩnh vực (Hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, công tác HSSV; Hoạt động tài chính, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị; Hoạt động cung ứng dịch vụ y tế; Công tác tổ chức cán bộ và hoạt động kiểm định chất lượng đào tạo);

8. Quan hệ hợp tác với các cơ quan quản lý giáo dục & đào tạo, quản lý y tế của địa phương, đơn vị kiểm định chất lượng đào tạo, các cơ sở sử dụng nguồn nhân lực y tế, các tổ chức quốc tế, các trường đại học trong và ngoài nước, sinh viên, phụ huynh và cựu sinh viên để thực hiện nhiệm vụ của HĐT;

9. Kiến nghị Bộ Y tế thông qua phương án bổ sung, miễn nhiệm hoặc thay thế các thành viên của HĐT;

10. Giới thiệu nhân sự Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng để thực hiện quy trình bổ nhiệm theo quy định hiện hành; thực hiện đánh giá hàng năm việc hoàn thành nhiệm vụ của Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng. Tổ chức lấy phiếu thăm dò tín nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng giữa nhiệm kỳ hoặc đột xuất trong trường hợp cần thiết. Kiến nghị Bộ Y tế miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

11. Yêu cầu Hiệu trưởng giải trình về những vấn đề chưa được thực hiện đúng, đầy đủ theo Nghị quyết của HĐT (nếu có). Nếu HĐT không đồng ý với giải trình của Hiệu trưởng thì phải kịp thời báo cáo Bộ Y tế.
Số lượt đọc:  23057  -  Cập nhật lần cuối:  07/12/2020 02:47:16 PM
Đánh giá của bạn về bài viết:
Tổng số:  2     Trung bình:  1
Bài mới:
THƯ NGỎ CỦA HIỆU TRƯỞNG

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương có sứ mệnh đào tạo Kỹ thuật Y học và Điều dưỡng ở trình độ đại học (Xem tiếp...)

Video và hình ảnh
Giới thiệu trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương