HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Đơn vị trực thuộc
Các phòng chức năng
Phòng Quản lý Đào tạo
Phòng tổ chức cán bộ
Phòng hành chính quản trị
Phòng Quản lý KHCN & HTQT
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng ĐT
Phòng Công nghệ thông tin
Phòng vật tư trang thiết bị
Phòng công tác quản lý SV
Phòng Tài chính - Kế toán
Tổ thanh tra pháp chế
Các Khoa, Bộ môn thuộc trường
Các Đơn vị trực thuộc
Phòng hành chính quản trị
Phòng Hành chính quản trị

I. Giới thiệu

1. Thông tin chung

Phòng Hành chính Quản trị Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương là phòng chức năng, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Hiệu trưởng

Địa chỉ: Phòng Hành chính Quản trị - Tầng 1- Nhà Điều hành

Điện thoại: (0320) 3891.799

2. Lịch sử phát triển

Phòng Hành chính quản trị hiện nay có tiền thân là phòng Hành chính của trường Trung cấp Kỹ thuật Y tế I - Bộ Y tế. Tháng 7 năm 2007, Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I-Bộ Y tế, để tương ứng với cơ cấu bộ máy trường đại học, Phòng Hành chính Quản trị được thành lập trên cơ sở phòng Hành chính Quản trị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I - Bộ Y tế.

II. Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng:

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng:

- Công tác quản lý hành chính, quản trị trong phạm vi toàn trường.

- Xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị.

b. Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng:

- Quản lý hành chính, văn thư lưu trữ, phục vụ lễ tân, hội nghị.

- Quản lý đất đai, nhà cửa, tài sản, các công trình xây dựng, điện nước trong trường.

- Điều hành việc sử dụng các trang thiết bị, phòng làm việc, phòng họp, phòng học và các loại tài sản khác được phân công quản lý. Chịu trách nhiệm chính trong việc sửa chữa nhỏ cơ sở vật chất, trang thiết bị khi các đơn vị trong trường đề nghị và Hiệu trưởng phê duyệt.

- Chủ trì triển khai thực hiện công tác an ninh, quốc phòng, trật tự, trị an, phòng chống bão lụt và phòng chống cháy nổ trong phạm vi toàn trường.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác hành chính:

a. Công tác văn thư, lưu trữ:

- Tiếp nhận công văn, thư tín, điện báo, fax... trình Hiệu trưởng xử lý và chuyển đến các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện. Chuyển công văn, tài liệu, thư tín, fax… của Lãnh đạo trường và các đơn vị trong trường đến các đơn vị trong và ngoài trường. In ấn, sao lưu các loại công văn, tài liệu, văn bản phục vụ cho công tác chung của trường đảm bảo chính xác, nhanh chóng, kịp thời, đúng qui định.

- Quản lý và sử dụng con dấu, cấp giấy giới thiệu, giấy công tác...; Lưu trữ văn bản, hồ sơ của nhà trường đảm bảo an toàn, bảo mật theo đúng quy định.

b. Tiếp tân, khánh tiết.

- Đón tiếp khách, sắp xếp hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc, quản lý phòng khách và bố trí chỗ nghỉ cho khách đến trường công tác.

- Phục vụ trang trí khánh tiết trong các buổi lễ, hội nghị, hội thảo, cuộc họp do nhà trường tổ chức.

2.2. Công tác quản trị:

- Tham mưu, đề xuất công tác sửa chữa, xây dựng, cải tạo các công trình xây dựng được giao quản lý. Phối hợp với phòng Tài chính kế toán thực hiện các thủ tục thanh toán quyết toán xây dựng cơ bản, sửa chữa, mua sắm theo đúng quy định hiện hành; nghiệm thu công trình và đưa vào quản lý sử dụng.

- Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị như: Phòng làm việc, phòng học, phòng họp, phòng khách, giảng đường, nhà xe, căng tin, khu kí túc xá, ôtô, điện nước, bệnh viện, chăm sóc cây xanh, đảm bảo vệ sinh môi trường.... đáp ứng các yêu cầu hoạt động của nhà trường;

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh, trật tự, phòng chống cháy nổ, phòng chống bão lụt trong trường; Tham mưu xây dựng, trình Hiệu trưởng ban hành các nội quy, quy chế về công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trường học; Chủ trì giải quyết các vụ việc liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, trật tự của cá nhân và tập thể trong phạm vi trường quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

III. Nhân sự

Số lượt đọc:  2207  -  Cập nhật lần cuối:  08/12/2014 01:44:25 PM