HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch thi
Lịch thi kết thúc học phần tín chỉ (Thời gian: Từ ngày 04 – 08/01/2021)

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH21PHCN.1, XN.1, HA.1, 2

PHYS 1001 (CĐ thi lại)

340

Vật lý và lý sinh

T3. 04/01/2022

9h – 10h30’

204, 207, 209, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐD11, GM11

02

Chăm sóc sức khỏe người bệnh truyền nhiễm (Học lại)

T3. 04/01/2022

9h – 10h30’

507

3

ĐH18PHCN, XN

192

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm

T3. 04/01/2022

13h – 14h30’

401, 403, 501, 503, 505, 507

4

ĐH20NHA, GM, SPK

95

Điều dưỡng người lớn nội khoa 1

T3. 04/01/2022

13h – 14h30’

309, 405, 407

5

ĐH20ĐD

95

Điều dưỡng người lớn nội khoa 1

T3. 04/01/2022

13h – 14h30’

204, 207, 209

6

ĐH19NHA, GM, SPK, ĐD

191

Dịch tễ học và điều dưỡng người bệnh truyền nhiễm

T3. 04/01/2022

15h – 16h30’

401, 403, 501, 503, 505, 507

7

ĐH21YK

93

Lý sinh

T3. 04/01/2022

15h – 16h30’

309, 405, 407

8

ĐH17YĐK

94

Dân số học

T3. 04/01/2022

15h – 16h30’

204, 207, 209

1

ĐH21YK

98

Hóa học

T4. 05/01/2022

15h – 16h30’

501, 503, 505

2

Học lại

33

Vi sinh 2

T4. 05/01/2022

15h – 16h30’

507

3

CHEM 1101

1

Dược cơ sở (CĐ thi lại)

T4. 05/01/2022

15h – 16h30’

501

4

ĐH18PHCN

1

Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (Hoãn thi)

T4. 05/01/2022

15h – 16h30’

503

5

ĐH18HA

1

Kỹ thuật cộng hưởng từ sọ não (Hoãn thi)

T4. 05/01/2022

15h – 16h30’

505

1

ĐH21HA.1, 2

ĐH21XN.1, 2

285

Triết học Mác Lê Nin

T5. 06/01/2022

7h – 8h30’

306, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐH21PHCN.1

ĐH21ĐD.1, 2, 3

443

Triết học Mác Lê Nin

T5. 06/01/2022

9h – 10h30’

204, 207, 209, 306, 307, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

3

ĐH19XN.1, 2

86

Tổ chức quản lý y tế - CTYTQG

T5. 06/01/2022

15h – 16h30’

501, 503, 505

1

RAD4307 KTHA.1

107

Kỹ thuật cộng hưởng từ bụng, cột sống

T6. 07/01/2022

13h – 14h30’

501, 503, 505, 507

2

ENG 1002.4

ĐH ĐD12 (Hoãn thi)

29

Anh 2

T6. 07/01/2022

15h – 16h30’

401

3

Học nhanh ĐH17YĐK (Hoãn thi)

ĐH18KTHA - (Hoãn thi)

47

Anh 3

T6. 07/01/2022

15h – 16h30’

501, 503

4

Học nhanh

51

Anh 4

T6. 07/01/2022

15h – 16h30’

505, 507

5

Học nhanh

01

Tiếng anh chuyên ngành

T6. 07/01/2022

15h – 16h30’

505

6

ĐH ĐD12

01

Anh 1 (Hoãn thi)

T6. 07/01/2022

15h – 16h30’

507

1

POL 2001

35

Tư tưởng Hồ Chí Minh

T7. 08/01/2022

7h – 8h30’

501, 503

2

POL 2001

1

Tư tưởng Hồ Chí Minh (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

7h – 8h30’

503

3

POL 1006

6

Kinh tế chính trị Mác LêNin (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

7h – 8h30’

503

4

ĐHLT XN9A

36

Y sinh học phân tử

T7. 08/01/2022

7h – 8h30’

505, 507

5

ĐHLT PHCN10A

05

Nghiên cứu khoa học 1

T7. 08/01/2022

7h – 8h30’

507

6

POL 3001

40

Đường lối cách mạng (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

9h – 10h30’

501, 503

7

POL 1007.1, 2

28

Chủ nghĩa xã hội khoa học (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

9h – 10h30’

505

8

ĐHLTĐD9A

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

9h – 10h30’

505

9

ĐHLTĐD9A

CSSK người bệnh hồi sức cấp cứu (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

9h – 10h30’

505

10

ĐHLTĐD9A

CSSK người bệnh nội tiết - lao – da liễu – thần kinh (Hoãn thi)

T7. 08/01/2022

9h – 10h30’

505

Số lượt đọc:  536  -  Cập nhật lần cuối:  02/01/2022 10:10:16 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  0     Trung bình:  0
Bài đã đăng: