HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch thi
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TIN HỌC Học kỳ II, Năm học: 2023 - 2024

STT

Ngày thi

Giờ thi

Lớp

Sĩ số sinh viên

Địa điểm thi

1

06/05/2024

(Thứ 2)

7h00

INT 1003-DD16.2_LT.1_TH
(Lớp Sáng Thứ 2 & Chiều Thứ 4, Cô Hoa)

23 SV

(Từ 1àhết)

Phòng TH Tin học Tầng 3

2

06/05/2024
(Thứ 2)

13h30

INT 1003-XN16.2_LT.2_TH
(Lớp Chiều Thứ 2 & Sáng Thứ 3, Cô Dung)

24 SV

(Từ 1à hết)

3

07/05/2024

(Thứ 3)

13h30

INT 1003-DD16.1_LT.1_TH
(Lớp Chiều Thứ 3 & Sáng Thứ 6, Cô Hoa)

26 SV

(Từ 1àhết)

Phòng TH Tin học Tầng1

4

08/05/2024
(Thứ 4)

7h00

INT 1003-XN16.1_LT.1_TH
(Lớp Sáng Thứ 4 & Sáng Thứ 5, Cô Hoa)

28 SV

(Từ 1à25)

5

08/05/2024
(Thứ 4)

13h30

INT 1003-DD16.2_LT.3_TH
(Lớp Sáng Thứ 2 & Chiều Thứ 4, Cô Xuân)

25 SV

(Từ 1àhết)

Phòng TH Tin học Tầng 3

6

09/05/2024

(Thứ 5)

7h00

INT 1003-XN16.1_LT.2_TH
(Lớp Sáng Thứ 4 & Sáng Thứ 5, Cô Dung)

27 SV

(Từ 1à hết)

Phòng TH Tin học Tầng 3

7

10/05/2024
(Thứ 6)

7h00

INT 1003-DD16.1_LT.2_TH
(Lớp Chiều Thứ 3 & Sáng Thứ 6, Cô Dung)

25 SV

(Từ 1àhết)

Phòng TH Tin học Tầng 1

8

11/05/2024
(Thứ 7)

13h30

INT 1003-YK9.2_LT.1_TH
(Lớp Chiều Thứ 2 & Chiều Thứ 6, Cô Xuân)

31 SV

(Từ 1à hết)

9

12/05/2024
(Chủ nhật)

7h00

INT 1003-DD16.3_LT.1_TH
(Lớp Ngày Thứ 7, Cô Dung)

33 SV

(Từ 1à33)

Phòng TH Tin học Tầng 1

10

13h30

INT 1003-DD16.3_LT.1_TH
(Lớp Ngày Thứ 7, Cô Dung)

3 SV

(Từ 34àhết)

INT 1003 - K13.2_LT.1_TH
(Lớp Ngày Thứ 7, Cô Hoa)

29 SV

(Từ 1àhết)

11

13/05/2024
(Thứ 2)

7h00

INT 1003-DD16.2_LT.2_TH
(Lớp Sáng Thứ 2&Chiều Thứ 4, Thầy Hưng)

23 SV

(Từ 1àhết)

Phòng TH Tin học Tầng 3

12

02/6/2024

(Chủ nhật)

7h00

INT 1003-YK9.2_LT.2_TH
(Lớp Chiều Thứ 2 & Chiều Thứ 6, Cô Hoa)

20 SV

(Từ 1à 20)

Phòng TH Tin học Tầng 1

13

13h30

INT 1003-YK9.2_LT.2_TH
(Lớp Chiều Thứ 2 & Chiều Thứ 6, Cô Hoa)

19 SV

(Từ 21à hết)

14

09/06/2024

(Chủ nhật)

7h00

INT 1003-XN16.2_LT.1_TH
(Lớp Chiều Thứ 2 & Sáng Thứ 3, Cô Hoa)

35 SV

(Từ 1à25)

15

13h30

INT 1003-YK10.1_LT.4_TH
(Lớp Chiều Thứ 5, Cô Dung)

25 SV

(Từ 1àhết)

16

15/06/2024

(Thứ 7)

13h30

INT 1003-YK10.1_LT.3_TH
(Lớp Chiều Thứ 5, Cô Xuân)

29 SV

(Từ 1à hết)

17

16/06/2024

(Chủ nhật)

7h00

INT 1003-YK10.1_LT.1_TH
(Lớp Sáng Thứ 6, Cô Xuân)

30 SV

(Từ 1à hết)

18

13h30

INT 1003-YK10.1_LT.2_TH
(Lớp Sáng Thứ 6, Thầy Hưng)

23 SV

(Từ 1à hết)

19

23/06/2024

(Chủ nhật)

7h00

INT 1003-DD16.1_LT.3_TH
(Lớp Chiều Thứ 3 & Sáng Thứ 6, Cô Xuân)

26 SV

(Từ 1àhết)


1. Sinh viên phải có mặt tại phòng thi trước 15 phút và phải dự thi theo đúng lịch trên

2. Khi đi thi Sinh viên phải mang thẻ SV và CMND hoặc CCCD

Nếu không tuân thủ theo đúng qui định trên thì sinh viên sẽ không được dự thi!


Số lượt đọc:  43  -  Cập nhật lần cuối:  04/05/2024 11:00:15 AM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  1     Trung bình:  5
Bài đã đăng: