HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Đào tạo
Kết quả đào tạo
Ngành đào tạo
Chương trình đào tạo
Chuẩn đầu ra
Văn bằng chứng chỉ đã cấp
Lịch học
Danh sách giảng viên
Lịch học
Thông báo lịch thi lại các lớp tín chỉ năm học 2012 - 2013 (Ngày thi 06/03/2013) (cập nhật 16h ngày 05/03/2013)

Địa điểm thi: Khu A

TT

Lớp thi

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

01ĐH12ĐD

01ĐH12GM

01ĐH12NHA

01ĐH12HS

01CĐ12ĐD

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

13

02CĐ12ĐD

03CĐ12ĐD

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

14

01CĐ12NHA

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

15

01CĐ12KTHA

01CĐ12KTHA

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

18,19

01CĐ12VLTL

01CĐ12XN

02CĐ12XN

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

23

01CĐ12GM

01CĐ12HS

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

21

SV thi cải thiện + học lại

Sinh học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

24

2

01ĐH11ĐD

02ĐH11ĐD

ĐDCB1

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

3

01CĐ11ĐD

02CĐ11ĐD

01ĐH11NHA

ĐDCB2

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

1

01CĐ11NHA

DTH-TN

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

20

2

01ĐH11GM

01CĐ11GM

ĐDCB2

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

3

01CĐ11HS

01ĐH11XN

02ĐH11XN

01CĐ11XN

02CĐ11XN

01ĐH11KTHA

01CĐ11KTHA

01ĐH11VLTL

01CĐ11VLTL

DTH-TN

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

20

4

01ĐH10ĐD

02ĐH10ĐD

03ĐH10ĐD

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

5

01CĐ10NHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

6

01CĐ10GM

VC-HS mổ NS

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

7

01CĐ10HS

Nam học

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

22

8

01ĐH10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

12

02ĐH10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

01CĐ10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

02CĐ10XN

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

11

01ĐH10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

8,9,10

01CĐ10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

02CĐ10KTHA

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

01ĐH10VLTL

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

17

01CĐ10VLTL

NCKH

T4.06/3/2013

9h - 10h30’

11

9

01ĐH12KTHA

01ĐH12VLTL

01ĐH12XN

02ĐH12XN

01CĐ12KTHA

02CĐ12KTHA

01CĐ12VLTL

01CĐ12XN

02CĐ12XN

Đạo đức KTYH

T4.06/3/2013

15h - 16h30’

13

10

Học phần VS-KST chuyển lịch thi

CN 10/3/2013

7h - 8h30’

Lịch GĐ thông báo sau

11

Học phần GP-SL chuyển lịch thi

CN 10/3/2013

9h - 10h30’


Số lượt đọc:  21009  -  Cập nhật lần cuối:  05/03/2013 04:39:41 PM
Đánh giá của bạn:
Tổng số:  6     Trung bình:  1.7
Bài đã đăng: