HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & ĐBCLĐTNghiên cứu khoa họcTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư viện
Giới thiệu
Trang chủ  >  Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Y học Dự phòng - Y tế Công cộng

1. Giới thiệu

a. Thông tin chung

- Khoa Y học dự phòng – Y tế công cộng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Trưởng khoa: TS. Lê Văn Thêm

ĐT: 0904.541.636 Email: themlv2003@yahoo.com

- Văn phòng khoa: Phòng 402 – Tầng 4 Nhà điều hành

- Các bộ môn trực thuộc:

· Bộ môn Dịch tễ học – Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp

· Bộ môn Tổ chức quản lý y tế và Kinh tế y tế

· Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn vệ sinh thực phẩm

· Bộ môn Y xã hội học – Y đức và Giáo dục sức khỏe

- Sơ đồ tổ chức:


b. Lịch sử thành lập và phát triển

- Ngày 11/4/2002, Bộ trưởng Bộ Y tế ký Quyết định số 1243/2002/QĐ-BYT về việc thành lập Bộ môn Y tế công cộng thuộc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế I.

- Ngày 09/10/2012, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương ký Quyết định số 381/QĐ-ĐHKTYT HD thành lập Khoa Y học dự phòng - Y tế công cộng.

Đến nay, tổng số cán bộ viên chức thuộc khoa có 19 người, trình độ như sau:

+ 1 PGS. TS
+ 5 Tiến sĩ
+ 1 Nghiên cứu sinh
+ 8 Thạc sĩ
+ 2 bác sĩ
+ 1 cử nhân YTCC (đang học CH)
+ 1 cử nhân Hóa PT( đang học CH)


2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng

Nghiên cứu, giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Y học dự phòng - Y tế công cộng theo chương trình đào tạo của Nhà trường; nghiên cứu khoa học; trực tiếp quản lí viên chức của đơn vị nhằm đảm bảo công tác chuyên môn của Khoa và của Trường; tham gia giáo dục, rèn luyện sinh viên.

2.2. Nhiệm vụ

- Nghiên cứu, đề xuất chiến lược phát triển bộ môn cho Ban Giám hiệu. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực của Khoa; nâng cao năng lực giảng viên về giảng dạy và nghiên cứu nhằm đảm bảo chất lượng công tác của Khoa.

- Thực hiện công tác giảng dạy:

+ Xây dựng mục tiêu môn học, chương trình khung môn học; biên soạn giáo trình, sách giáo khoa và các tài liệu phục vụ công tác dạy - học những môn học được phân công phụ trách;

+ Hiệu chỉnh, cập nhật thông tin, nội dung mới của các môn học định kì hàng năm.

+ Dựa vào kế hoạch đào tạo tổng thể của Trường để lập kế hoạch, tổ chức thực hiện giảng dạy các môn học do bộ môn phụ trách cho các đối tượng.

+ Áp dụng phương pháp dạy - học tích cực; nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá các môn học.

+ Hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập tại trường, tại thực địa, tham gia vào các quá trình giám sát sinh viên học tập trên thực địa.

+ Hướng dẫn sinh viên làm khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp. Tham gia vào các hội đồng chấm đề cương, báo cáo thực địa, báo cáo bài tập, chấm chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án (khi được phân công cụ thể).

+ Phối hợp với các phòng Đào tạo tổ chức thực hiện thi hết học phần và thi tốt nghiệp.

+ Theo dõi, quản lí việc học tập của sinh viên; tổ chức chấm kiểm tra, thi hết môn; quản lí điểm kiểm tra, điểm thi các môn học Khoa phụ trách và thực hiện công tác giáo vụ khác.

+ Tổ chức thực hiện công tác dự giảng, bình giảng; hỗ trợ, giúp đỡ các giảng viên mới.

+ Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước trong công tác giảng dạy.

- Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học:

+ Xây dựng kế hoạch nghiên cứu khoa học cho Khoa; đăng kí, bảo vệ đề cương nghiên cứu và triển khai thực hiện các đề tài nghiên cứu về lĩnh vực chuyên môn của Khoa.

+ Tham gia các hội nghị khoa học chuyên ngành hoặc liên quan.

+ Tham gia tư vấn chuyên môn về lĩnh vực chuyên môn Khoa phụ trách.

- Triển khai thực hiện các hoạt động liên quan đến nâng cao chất lượng đào tạo trong phạm vi Khoa cũng như các hoạt động lồng ghép với khoa, bộ môn khác.

- Tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên.

- Tham gia công tác tuyển sinh và các hoạt động khác của nhà trường.

- Quản lí, sử dụng, bảo quản tài sản, các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ làm việc, giảng dạy, nghiên cứu tại văn phòng Khoa.

- Mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học.

3. Nhân sự

a. Giới thiệu nhân sự

Bộ môn Dịch tễ học – Sức khỏe môi trường – Sức khỏe nghề nghiệp

- Địa chỉ: Phòng 402 – Tầng 4 Nhà điều hành

- Nhân sự bộ môn:


Bộ môn Dinh dưỡng – An toàn vệ sinh thực phẩm

- Địa chỉ: Phòng 303 – Tầng 3 Nhà điều hành

- Nhân sự bộ môn:


Bộ môn Tổ chức quản lý y tế và Kinh tế y tế

- Địa chỉ: Phòng 304 – Tầng 3 Nhà điều hành

- Nhân sự bộ môn:


Bộ môn Y xã hội học – Y đức và Giáo dục sức khỏe

- Địa chỉ: Phòng 405 – Tầng 4 Nhà điều hành

- Trưởng bộ môn:

- Các giảng viên, nhân viên bộ môn:

- Nhân sự bộ môn:b. Phân công nhiệm vụ

- TS. Lê Văn Thêm:

+ Phụ trách quản lý, điều hành công việc trong khoa;

+ Giảng dạy các học phần: Nghiên cứu khoa học, Dịch tễ học, Dịch tễ học - Bệnh truyền nhiễm; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;

+ Giảng dạy lâm sàng tại khoa Truyền nhiễm - BV đa khoa tỉnh Hải Dương;

+ Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường.

- ThS. Nguyễn Huy Hoàng

+ Giáo vụ khoa, giúp Trưởng khoa quản lý kế hoạch giảng dạy, thi kết thúc học phần và các công việc khác trong khoa;

+ Giảng dạy học phần: Pháp luật; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- BS. Lương Thị Kim Lan

+ Giảng dạy các học phần: Tổ chức y tế, Sức khỏe môi trường, Dinh dưỡng; ; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Giảng dạy lâm sàng tại khoa Nội - Bệnh viện 7 Quân khu Ba

+ Tổ trưởng Tổ công đoàn khoa Y học dự phòng - Y tế công cộng

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- ThS. Nguyễn Thị Mai

+ Giảng dạy các học phần: Dinh dưỡng, Dịch tễ học; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Giảng dạy lâm sàng tại khoa Tiêu hóa - Bệnh viện Nhi Hải Dương

+ Khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Trường

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- BS. Trương Thị Thư

+ Giảng dạy các học phần: Dinh dưỡng; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Giảng dạy lâm sàng tại khoa Sơ sinh - Bệnh viện Nhi Hải Dương;

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- BS. Ngô Bá Hưng

+ Giảng dạy các học phần: Tổ chức y tế, Chương trình y tế quốc gia; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Giảng dạy lâm sàng tại khoa Truyền nhiễm - BV đa khoa tỉnh Hải Dương

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- ThS. Nguyễn Thị Kiều Liên

+ Giảng dạy các học phần: Tâm lý, Đạo đức y học, Kỹ năng mềm; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

- ThS. Mạc Thị Thảo

+ Giảng dạy các học phần: Tâm lý, Đạo đức y học, Kỹ năng mềm; biên soạn tài liệu, giáo trình, nội dung giảng dạy đối với các học phần được phân công;

+ Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành.

4. Chi bộ Đảng, Tổ Công đoàn trong Khoa

Chi bộ Y học dự phòng - Y tế công cộng

- Ngày thành lập chi bộ: 01/01/2013

- Bí thư chi bộ: Đ/c Lê Văn Thêm

- Các đảng viên thuộc chi bộ: 6 đảng viên:

Tổ Công đoàn Khoa

- Tổ trưởng Công đoàn: Đ/c Lương Thị Kim LanSố lượt đọc:  1800  -  Cập nhật lần cuối:  05/12/2014 07:48:03 AM
Hỏi /Đáp với khoa
Y tế cộng đồng là gì?