HMTU
Đang tải dữ liệu...
Đăng nhập |   Sơ đồ site |   English |   Hỏi đáp |   Email |   Liên hệ 
Trang chủGiới thiệuTin tứcĐào tạoKhảo thí & BĐCLGDNghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tếTuyển sinhSinh viênBệnh ViệnThư việnKhai báo Y tế
Giới thiệu
Trang chủ  >  Giới thiệu

Giới thiệu bộ môn Chính trị

THÔNG TIN BỘ MÔN CHÍNH TRỊ – GDTC, GDQP

1. Quá trình phát triển

- Từ 10/1960 – 7/1968: Bộ môn Chính trị - Quân sự - Văn hoá - Thể dục thể

thao, Trường Y sĩ Hải Dương;

- Từ 8/1968 – 4/1971: Phòng Giáo dục Chính trị, Trường Cán bộ y tế

Hải Hưng;

- Từ 5/1971 – 10/1978: - Phòng Giáo dục Chính trị, Trường Trung học y tế

Hải Hưng;

- Từ 11/1978 – 4/2001: Bộ môn Chính trị - Quân sự - TDTT, Trường Trung

học Kỹ thuật y tế Trung ương I;

- Từ 4/2001 – 7/2007: - Bộ môn Chính trị - Mác Lênin, Trường Cao đẳng

Kỹ thuật y tế I – Bộ Y tế;

- Bộ môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng,

Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I – Bộ Y tế;

- Từ 7/2007 – 9/2012: - Bộ môn Chính trị - Mác Lênin, Trường Đại học Kỹ

thuật y tế Hải Dương

- Bộ môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng,

Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

- Từ 10/2012 – 8/2016: - Bộ môn Khoa học Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí

Minh thuộc khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học

Kỹ thuật y tế Hải Dương

- Bộ môn Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

thuộc khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật y

tế Hải Dương

- Từ 9/2016 – nay: Bộ môn Chính trị – Giáo dục thể chất, giáo dục quốc

phòng, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương.

2. Giới thiệu về khoa/BM

- Tổ chức dạy - học các học phần

STT

Tên môn học

Đối tượng

1

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

1.Sinh viên tín chỉ

2. Sinh viên VLVH liên thông từ trình độ trung cấp

2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

1.Sinh viên tín chỉ

2. Sinh viên VLVH liên thông từ trình độ trung cấp

3

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

1.Sinh viên tín chỉ

2. Sinh viên VLVH liên thông từ trình độ trung cấp

4

Kỹ năng mềm

Sinh viên tín chỉ

5

Giáo dục thể chất 1,2

Sinh viên tín chỉ

6

Giáo dục quốc phòng 1,2, 3

Sinh viên tín chỉ

- Tham gia nghiên cứu 07 đề tài nghiên cứu khoa học

STT

Nội dung

Loại đề tài

Người thực hiện

1

Nguồn nhân lực y tế vùng Đồng bằng sông Hồng

Luận án NCS

Lê Thúy Hường

2

Tích hợp đào tạo kỹ năng mềm trong giảng dạy môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh cho người học tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương

Luận án NCS

Nguyễn Hải Trung

3

Dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh hải Dương

Luận án NCS

Lê Thị Thanh Trà

4

Vai trò của gia đình với sự hình thành và phát triển nhân cách cho thế hệ trẻ ở tỉnh Hải Dương hiện nay

Luận án NCS

Phạm Thị Thắm

5

Xác định nhu cầu đào tạo liên tục của nhân lực y tế trên địa bàn tỉnh Hải Dương và đề xuất mô hình Trung tâm giáo dục sức khoẻ

tại Trường Đại học kỹ thuật Y tế Hải Dương

Cấp tỉnh

Lê Thúy Hường và nhóm nghiên cứu

6

Nguồn nhân lực y tế tỉnh Hải Dương

Cấp cơ sở

Lê Thúy Hường và nhóm nghiên cứu

7

Dạy và học Kỹ năng mềm tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Cấp cơ sở

Lê Thị Thanh Trà và nhóm nghiên cứu

2. Cán bộ quản lý qua các thời kỳ:

2.1. Giai đoạn Trường trung cấp

- Bộ môn Chính trị - Quân sự - Văn hoá - Thể dục thể thao, Trường Y sĩ Hải Dương

(10/1960 – 7/1968):

+ Trưởng bộ môn: Ông Nguyễn Văn Soạn

Ông Ngô Văn Quyền

- Phòng Giáo dục Chính trị, Trường Cán bộ y tế Hải Hưng (8/1968 – 4/1971):

+ Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Mậu

Bác sĩ Phạm Văn Sâm

- Phòng Giáo dục Chính trị, Trường Trung học y tế Hải Hưng (5/1971 – 10/1978)

+ Trưởng phòng: Ông Đinh Văn Mậu

Ông Mai Quý

- Bộ môn Văn hoá (Khoa học cơ bản - Quân sự - Thể dục thể thao), Trường Trung học

y tế Hải Hưng (5/1971 – 10/1978)

+ Trưởng bộ môn: Ông Đỗ Trọng Thành

- Bộ môn Chính trị - Quân sự - TDTT, Trường Trung học Kỹ thuật y tế Trung ương I

(11/1978 – 4/2001)

+ Trưởng bộ môn: Ông Đinh Văn Mậu

Ông Mai Quý

Bác sĩ Phạm Văn Sâm

Bà Phạm Thị An Hoà

2.2. Giai đoạn Trường Cao đẳng (5/2001 - 7/2007)

- Bộ môn Chính trị - Mác Lênin, Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I – Bộ Y tế:

+ Trưởng bộ môn Cử nhân Vũ Văn Sếnh

Thạc sĩ Nguyễn Đình Tiến

- Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, Trường Cao đẳng Kỹ thuật y tế I

– Bộ Y tế:

+ Phụ trách bộ môn Thạc sĩ. Mai Đức Hệ

2.3. Giai đoạn Trường Đại học (7/2007 - nay)

- Bộ môn Chính trị - Mác Lênin, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

(7/2007 – 9/2012)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ Nguyễn Đình Tiến

Thạc sĩ Lê Thuý Hường

- Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải

Dương (7/2007 – 9/2012)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ. Nguyễn Dương Cầm

- Bộ môn Chính trị - Mác Lênin, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương

(7/2007 – 9/2012)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ Nguyễn Đình Tiến

Thạc sĩ Lê Thuý Hường

- Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải

Dương (7/2007 – 9/2012)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ. Nguyễn Dương Cầm

- Bộ môn Khoa học Mác Lênin – Tư tưởng Hồ Chí Minh thuộc khoa Khoa học cơ

bản, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (10/2012 – 8/2016)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Tiến sĩ Lê Thúy Hường

Thạc sĩ Nguyễn Hải Trung

- Bộ môn Giáo dục thể chất - Giáo dục quốc phòng thuộc khoa Khoa học cơ

bản, Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương (10/2012 – 8/2016)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Thạc sĩ. Nguyễn Dương Cầm

- Bộ môn Chính trị - Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, Trường Đại

học Kỹ thuật y tế Hải Dương (9/2016 – nay)

Trưởng bộ môn

Phó trưởng bộ môn

Tiến sĩ Lê Thúy Hường

Thạc sĩ. Nguyễn Dương Cầm

Thạc sĩ Nguyễn Hải Trung


Tiến sĩ Lê Thúy Hường
Trưởng bộ mônPhó trưởng bộ môn
Thạc sĩ Nguyễn Hải Trung


4. Nhân sự

4.1. Ảnh tập thể


Các nữ giảng viên Bộ môn Chính trị - Giáo dục thể chất

4.2. Thông tin nhân sự:

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học phần tham gia giảng dạy

Điện thoại - email

1

TS Lê Thuý Hường

Trưởng BM

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2.Kỹ năng mềm

SĐT: 0988.966.575

thuyhuongdhy@gmail.com

2

Ths Nguyễn Hải Trung

Phó trưởng BM

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2. Tư tưởng HCM

SĐT: 0903229950

trungnh80@gmail.com

3

Ths Hoàng T Thu Hiền

Giảng viên

Giáo vụ BM

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2.Kỹ năng mềm

SĐT: 0972849045

hoanghien78@hmtu.edu.vn

4

Ths Lê Thị Thanh Trà

Giảng viên

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2.Kỹ năng mềm

SĐT: 0963599993

traltt@hmtu.edu.vn

5

Ths Vũ Thị Thanh Nga

Giảng viên

1. Tư tưởng HCM

2. Đường lối CM của Đảng CSVN

SĐT: 0904.378.157

ngavtt@hmtu.edu.vn

6

Ths Nguyễn Thị Nhung

Giảng viên

1. Tư tưởng HCM

2. Đường lối CM của Đảng CSVN

SĐT: 0912.749.378

nhungnt@hmtu.edu.vn

7

Ths Phạm T.Thanh Thủy

Giảng viên

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2. Đường lối CM của Đảng CSVN

SĐT: 0983879996

thuyptt@hmtu.edu.vn

8

Ths Phạm Thị Thắm

Giảng viên

1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

2.Kỹ năng mềm

SĐT: 0912887286

thamphamht@yahoo.com

9

Ths Mai Đức Hệ

Giảng viên

Giáo dục thể chất

SĐT: 0947115670

10

CN Trần Ngọc Anh

Giảng viên

Giáo dục thể chất

SĐT: 0905962699

trananh.adidas@gmail.com

5. Thành tích

- Tập thể:

+ Nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến

- Cá nhân:

+ 04 Bằng khen của Bộ Y tế

+ 02 Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam

+ 02 Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

6. Thông tin liên hệ (của Khoa/BM):

- Tên người liên hệ: Lê Thúy Hường

- Địa chỉ: phòng 507 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Điện thoại: 0988966575

- Email:thuyhuongdhy@gmail.com

TT

Họ và tên

Địa chỉ

Điện thoại - email

Lê Thuý Hường

Phòng 507 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

0988966575

thuyhuongdhy@gmail.com

Hoàng Thị Thu Hiền

Phòng 505 Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

SĐT: 0972849045

hoanghien78@hmtu.edu.vn

Số lượt đọc:  22347  -  Cập nhật lần cuối:  27/11/2017 07:32:21 AM