HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo về việc mở lớp học lại học phần Xác suất thống kê 3 tín chỉ

Phòng Quản lý Đào tạo kết hợp với bộ môn Khoa học Cơ bản mở lớp học lại học phần Xác suất thống kê 3 tín chỉ

Đối tượng: Xét nghiệm, Điều dưỡng, Hình ảnh, Phục hồi chức năng.

Thời gian: từ 28/11/2020 – 10/01/2021 (thứ 7, chủ nhật hàng tuần)

Địa điểm: Phòng học LT: GĐ 210, phòng học thực hành: TH04

Lịch thi dự kiến: Thi thực hành: 16/01/2021

Thi lý thuyết: 23/01/2021

Các sinh viên có nhu cầu học làm đơn xin chữ ký của CVHT và nộp tại phòng 104 khu Hiệu bộ trước ngày 25/11/2020.