HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo nhận đơn thi lại môn Tiếng Anh học kỳ HÈ năm học 2018 – 2019

Bộ môn Ngoai Ngữ xin thông báo Sinh viên các lớp tín chỉ HK HÈ (2018-2019) phải thi lại Tiếng Anh nộp đơn thi lại (có xác nhận đã nộp lệ phí của phòng Tài vụ ) về Bộ môn Ngoại ngữ.

- Thời gian nhận đơn: từ ngày 20 / 8 / 2019 đến 17h00 ngày 26 / 8 /2019

- Địa điểm: P. 514 – nhà Hiệu bộ.

- Lưu ý: Sinh viên ghi tên lớp Anh tín chỉ vào đơn thi lại.