HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo mở lớp Giáo dục quốc phòng

Phòng Quản lý đào tạo thông báo mở lớp Giáo dục quốc phòng năm học 2020-2021 như sau:

- Thời gian: 19/07-15/08/2021

- Địa điểm: Khu B- trường Đai học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

- Đối tượng: sinh viên Đại học chính quy khóa 2020-2024, 2020-2026, 2018-2022, 2018-2024

Vậy phòng Quản lý đào tạo thông báo để sinh viên biết và thực hiện.