HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Thông báo mở các lớpTiếng Anh bổ trợ năm học 2018-2019

Nhằm hỗ trợ sinh viên bổ sung, ôn luyện kiến thức trên lớp để đạt kết quả tốt trong các kỳ thi, thể theo yêu cầu và nguyện vọng của sinh viên. Bộ môn Ngoại ngữ mở các lớp bổ trợ Tiếng Anh cụ thể như sau:

STT

LỚP HỌC

LỊCH HỌC

THỜI GIAN HỌC

GIẢNGĐƯỜNG

NGÀY KHAI GIẢNG (Dựkiến)

1

English 1

(Lớp 1 )

Thứ 2, 4

17h30 – 19h00

204

Thứ 2 (17 /9/ 2018)

2

English 1

(Lớp 2 )

Thứ 2, 4

17h30 – 19h00

206

Thứ 2 (17 /9/ 2018)

3

English 1

(Lớp 3)

Thứ 3, 5

17h30 – 19h00

204

Thứ 3 (18 /9/ 2018)

4

English 1

(Lớp 4)

Thứ 3, 5

17h30 – 19h00

206

Thứ 3 (18 /9/ 2018)

5

English 2

(Lớp 1)

Thứ 2, 4

17h30 – 19h00

306

Thứ 2 (17 /9/ 2018)

6

English 2

(Lớp 2)

Thứ 3, 5

17h30 – 19h00

306

Thứ 3 (18 /9/ 2018)

7

Ôn thi A2

( Lớp 1 )

Thứ 2, 4

17h30 – 19h00

308

Thứ 2 (17 /9/ 2018)

8

Ôn thi A2

( Lớp 2 )

Thứ 3, 5

17h30 – 19h00

308

Thứ 3 (18 /9/ 2018)

- Sinh viên đăng ký học trực tiếp với giảng viên dạy Tiếng Anh trên lớp

- Sinh viên NỘP LỆ PHÍ trong 2 TUẦN ĐẦU TIÊN kể từ ngày khai giảng.

- Lịch học mùa hè : Từ 17h30 – 19h00.

- Lịch học mùa đông : Từ 17h00 – 18h30.

- Mọi thắc mắc xin lien hệ:

Hotline: - Ms Loan: 0979.295.468

- MsXuyên: 0984.568.922