HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

LỊCH HỌC LẠI, THI LẠI KHỐI ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG KHÓA 6 (2017 - 2019) (ĐH PHCN6A; ĐH Điều dưỡng 6A1, 6A2)

Phòng Quản lý Đào tạo xin thông báo:

1. Lịch học lại, thi lại khối Đại học liên thông từ trình độ Cao đẳng khóa 6 (2017 - 2019) từ ngày 18/02/2019 – 03/03/2019

(Thông tin về giờ thi, phòng thi sẽ được thông báo chi tiết trên trang: hmtu.edu.vn → Khảo thí & ĐBCLĐT/ Hoạt động khảo thí/Lịch thi vào tuần trước khi thi).

2. Học viên phải học lại, thi lại làm đơn xin học lại, thi lại theo mẫu, nộp tiền tại Phòng Tài chính kế toán (Phòng 216- Tầng 2- Nhà Điều hành Khu B) và nộp đơn về Khoa/ Bộ môn quản lý môn học.

3. Học viên bỏ thi lại sẽ nhận điểm 0 và phải học lại theo quy định.

4. Học viên không học lại; thi lại không đạt sẽ không đủ điều kiện dự xét tốt nghiệp

(vì nợ môn).