HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo

Chương trình Lễ trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ ĐH VLVH khóa 6 (2017-2019)

1. Chiều ngày 5/8/2019

- Từ 14h00 - 15h: Sinh viên ký nhận bảng điểm, bằng tốt nghiệp và hồ sơ tại Phòng 115 – Nhà Điều hành.

- Từ 15h30 – 17h: Sinh viên tập trung tại Phòng Hội thảo 2 để tập duyệt trao bằng tốt nghiệp.

2. Sáng ngày 6/8/2019

- 7h – 9h: Sinh viên có mặt tại Hội trường lớn - Khu Giảng đường thư viện - Trường ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương để dự lễ trao bằng tốt nghiệp.

Ghi chú:

Nếu sinh viên không tham gia tập duyệt trao bằng tốt nghiệp thì sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại Phòng Công tác QLSV (Phòng 115) sau 01 tháng kể từ ngày Trường phát bằng./.