HMTU
Đang tải dữ liệu...
Quy định, quy chế

DANH MỤC VĂN BẢN QUY ĐỊNH VỀ XÉT NGHIỆM COVID 19

***NĂM 2020***

1.Quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid19”

2.Quyết định số 1284/QĐ-BYT ngày 22 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 1 Danh mục trang thiết bị thiết yếu xét nghiệm Realtime RT- PCR được ban hành kèm theo

3.Quyết định số 1344/QĐ-BYT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc ban hành Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị viêm đường hô hấp cấp do SARS-COV-2 (COVID-19).

4.Quyết định số 1620/QĐ-BYT ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế Về việc thành lập nhóm hỗ trợ công tác xét nghiệm bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của viruts Corona (COVID-19).

5.Quyết định số 3351/QĐ-BCĐQG ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới (SARS-CoV-2)”

6.Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng chống dịch COVID-19”

7.Quyết định số 3428/QĐ-BYT ngày 05 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thành lập hệ thống hỗ trợ xét nghiệm chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế.

8.Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 08 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống COVID-19.

9.Quyết định số 3597/QĐ-BYT ngày 18 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Kế hoạch giám sát trọng điểm COVID-19.

10.Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 08 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới”.

11.Quyết định số 4042/QĐ-BYT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch xét nghiệm phát hiện nhiễm SARS-COV-2 trong giai đoạn dịch COVID-19.

12.Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-COV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

***NĂM 2021***

13.Quyết định số 219/QĐ-BYT ngày 29 tháng 1 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc bổ sung bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) gây ra vào danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007.

14.Quyết định số 1436/QĐ-BYT ngày 04 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành tạm thời định mức kinh tế kỹ thuật làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ “xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật RT-PCR từ bệnh phẩm dịch hầu họng (cho mẫu đơn).

15.Quyết định số 1636/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục số lưu hành trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro được cấp tại Việt nam (Đợt 03/2021)

16.Quyết định số 1637/QĐ-BYT ngày 18 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành danh mục 04 trang thiết bị y tế là sinh phẩm chấn đoán in vitro được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

17.Quyết định số 1817/QĐ-BYT ngày 07 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc gộp mẫu xét nghiệm SARS-COV-2

18.Quyết định số 2022/QĐ-BYT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế Ban hành Hướng dẫn sử dụng sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2.

19.Quyết định số 1839/QĐ-BYT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh Đề cương Dự án “Khảo sát tỷ lệ nhiễm SARS-CoV-2 qua xét nghiệm huyết thanh và các yếu tố liên quan tới nguy cơ nhiễm, tử vong và đặt nội khí quản do COVID-19 tại Việt Nam” do Viện Nghiên cứu y khoa Woolcock, Đại học Sydney hỗ trợ.

20.Quyết định số 2263/QĐ-BYT ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 01 trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xác định RNA của vi rút SARS-COV-2 được cấp số đăng ký.

21.Công văn số 3848/BYT-DP ngày 10 tháng 5 năm 2021 của Bộ Y tế về việc triển khai xét nghiệm SARS-CoV-2 trong tình hình mới.

22.Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục nhu cầu trang thiết bị, vật tư tiêu hao và thuốc thiết yếu của các Khu vực điều trị người bệnh COVID-19.