HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin tức & Sự kiện
Trang chủ  >  Tin tức & Sự kiện

Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi tốt nghiệp môn Chính trị khối Trung cấp (tháng 04/2012)

KẾT QUẢ CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI TỐT NGHIỆP

MÔN CHÍNH TRỊ KHỐI TRUNG CẤP - KỲ THI THÁNG 4/2012

( Theo Quyết định số 151/QĐ – ĐHKTYTHD ngày 28/5/2012)

Stt

Họ tên

Lớp

Kết quả

lần 1

Kết quả chấm PK

1

Hoàng Quốc Huy

HA27

3.5

3.5

2

Nguyễn Xuân Hùng

HA27

3.5

3.5

3

Nguyễn Thái Dương

HA27

4.0

4.0

4

Nguyễn Duy Đạt

XN32A

4.5

5.0

5

Nguyễn Thị Thơ

ĐD34B

4.0

4.5