HMTU
Đang tải dữ liệu...
Y Đa Khoa
Ngành Y Đa Khoa

- Y đa khoa (6 năm):

Bác sĩ đa khoa có kiến thức về khoa học sức khỏe (khoa học cơ bản, y học cơ sở, y học lâm sàng, y học cộng đồng) làm nền tảng vững vàng cho sự phát triển kỹ năng lâm sàng, kỹ năng nghiên cứu và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có khả năng thực hành nghề nghiệp an toàn, hiệu quả, phù hợp với đạo đức nghề nghiệp và luật pháp; có khả năng lập luận, phản biện, ra quyết định dựa vào bằng chứng khoa học, khả năng làm việc độc lập, sáng tạo để giải quyết các vấn đề sức khỏe phù hợp với hoàn cảnh thực tế (kinh tế - văn hóa - xã hội); có thể thực hiện, thích ứng với nhiệm vụ và những thay đổi về nhu cầu chăm sóc sức khỏe của cộng đồng; có khả năng sử dụng hiệu quả các nguồn lực y tế và hợp tác liên ngành, đa ngành, các tổ chức khác trong lĩnh vực thực hành lâm sàng, giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, y tế công cộng hay quản lý y tế; có khả năng học tập suốt đời để không ngừng nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức người bác sĩ trong suốt quá trình hành nghề.

+) Bậc đào tạo: Đại học

+) Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung, 6 năm

+) Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các cơ sở khám chữa bệnh, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế.