HMTU
Đang tải dữ liệu...
Phục hồi chức năng
Phục hồi chức năng
Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu tuỳ trình độ đào tạo có khả năng lập và thực hiện kế hoạch can thiệp vật lý trị liệu có hệ thống, an toàn cho người bệnh; quản lý, phòng ngừa tàn tật, phục hồi chức năng và giáo dục sức khoẻ cho người bệnh, người tàn tật và cộng đồng; có đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và học tập suốt đời.
- Bậc đào tạo: Đại học, Cao đẳng, Trung cấp
- Hình thức đào tạo:
Dài hạn: Chính quy, Vừa làm vừa học
Đào tạo cấp chứng chỉ: bổ túc VLTL (3 tháng, 6 tháng), nhân viên xoa bóp
- Nơi làm việc sau khi tốt nghiệp: Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp y tế, Viện Điều dưỡng - PHCN, Trung tâm PHCN và các cơ sở y tế khác.


Thực hành Vật lý trị liệu
Physiotherapy practice