HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Thông báo về việc phúc khảo môn Tốt nghiệp lý thuyết tổng hợp khối Trung cấp khoá học 2009 – 2011

THÔNG BÁO

Những học sinh đã dự thi môn Tốt nghiệp Lý thuyết tổng hợp

khối Trung cấp khoá học 2009 – 2011

Kỳ thi tháng 09/2011

Có nguyện vọng phúc khảo điểm thi tốt nghiệp

và có thắc mắc kết quả tốt nghiệp

Yêu cầu:Nộp đơn về Phòng Đào tạo từ 13/10/2011đến 27/10/2011