HMTU
Đang tải dữ liệu...
Tin Đào tạo
Thông báo đào tạo quản lý điều dưỡng cho đối tượng Cử nhân điều dưỡng

THÔNG BÁO

(Về việc đào tạo Quản lý điều dưỡng cho đối tượng Cử nhân Điều dưỡng)

Kính gửi:………………………………………………………………………….

Căn cứ vào kế hoạch đào tạo các lớp ngắn hạn năm học 2012 - 2013

Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương xin thông báo cho đối tượng tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng về việc mở lớp đào tạo Quản lý điều dưỡng (Điều dưỡng trưởng)

- Chương trình đào tạo: theo chương trình Quản lý Điều dưỡng của Bộ Y tế

- Thời gian đào tạo: 3 tháng (Dự kiến từ 05/9 – 05/12/2012). Kế hoạch giảng dạy cụ thể nhà trường sẽ thông báo sau

- Địa điểm: Tại trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương

Số 1 Vũ Hựu – Phường Thanh Bình – Thành phố Hải Dương

- Kinh phí đào tạo: 1.200.000 đồng/tháng x 3 tháng = 3.600.000 đồng

Vậy Trường xin thông báo cho đối tượng tốt nghiệp cử nhân Điều dưỡng có nhu cầu học Quản lý Điều dưỡng, đăng ký học tại phòng Đào tạo(phòng 104) từ ngày 15/8 - 30/8/2012

(Học viên có thể nộp và hoàn thiện hồ sơ trong quá trình học )

Xin trân trọng thông báo./.