HMTU
Đang tải dữ liệu...
Thông báo đảm bảo chất lượng GD
Thông qua báo cáo tự đánh giá trường đại học phục vụ kiểm định chất lượng
Ngày 10/10/2017, Hội đồng tự đánh giá chất lượng đã họp thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng nhà trường. Tham dự có TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá; GS.TS Nguyễn Công Khẩn – Chuyên gia KHCN &HTQT; các thành viên hội đồng và Ban thư ký hội đồng tự đánh giá.
Thay mặt ban thư ký hội đồng, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương trình bày báo cáo tự đánh giá chất lượng của trường theo văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BGD&ĐT ngày 04/3/2014 của Bộ GD&ĐT bao gồm 10 tiêu chuẩn và 61 tiêu chí tự đánh giá chất lượng trường đại học. Phát biểu tại cuộc họp, TS.BS Đinh Thị Diệu Hằng – Hiệu trưởng, Chủ tịch hội đồng ghi nhận những nỗ lực của các thành viên trong hội đồng tự đánh giá trong thời gian qua, đề nghị các nhóm công tác khẩn trương hoàn thiện báo cáo tự đánh giá theo góp ý của hội đồng, tiến tới đăng ký tổ chức đánh giá ngoài.


Khúc Kim Lan