HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 29/9 – 07/10/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

CKI PHCN

11

PHCN cơ xương nâng cao

Thứ 6. 29/9/2023

15h30’ – 17h

501

2

MLT 4204

02

Chống nhiễm khuẩn bệnh viện

Thứ 6. 29/9/2023

15h30’ – 17h

501

1

Học nhanh

32

Anh 2 – B1

Thứ 3.03/10/2023

15h30’ – 17h

503

1

CKI PHCN

11

PHCN thần kinh cơ nâng cao

Thứ 6.06/10/2023

13h30’ – 15h

501

1

ĐHLT ĐD11A

09

CSSK người cao tuổi – Sức khoẻ tâm thần

Thứ 7.07/10/2023

9h – 10h30’

501