HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 27/11– 02/12/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH22XN.1, 2

143

Hoá sinh 1

Thứ 2 .27/11/2023

15h – 16h30’

401, 501, 503, 505, 507

2

ĐH20VLTL.1

52

Vận động trị liệu 2

Thứ 2 .27/11/2023

15h – 16h30’

403, 405

3

ĐH22ĐD.1

33

Điều dưỡng người lớn ngoại khoa 1

Thứ 2 .27/11/2023

15h – 16h30’

407

1

ĐH20XN.1, 2

175

Quản lý chất lượng xét nghiệm

Thứ 3 .28/11/2023

15h – 16h30’

401, 403, 501, 503, 505, 507

2

ĐH21ĐD.1, 2

158

Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 3 .28/11/2023

15h – 16h30’

401, 501, 503, 505, 507

3

ĐH21NHA.1

45

Sử dụng bảo trì TTB nha khoa – TCQL ngành RHM

Thứ 3 .28/11/2023

15h – 16h30’

403, 405

4

NNTL 6 THÁNG -KHOÁ1

10

Rối loạn ngôn ngữ có nguồn gốc thần kinh

Thứ 3 .28/11/2023

15h – 16h30’

405

1

ĐH21GM, NHA.1

106

Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 5 .30/11/2023

15h – 16h30’

501, 503, 505, 507

2

ĐH YK7

12

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Thứ 5 .30/11/2023

15h – 16h30’

507

1

ĐH23XN.1, 2

ĐH22KTHA.1

ĐH23PHCN.1

345

Sinh học và di truyền

Thứ 6 .01/12/2023

13h – 14h30’

306, 307, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐH23Đ D.1, 2

190

Phôi thai và di truyền học

Thứ 6 .01/12/2023

15h – 16h30’

401, 403, 501, 503, 505, 507

3

ĐH21VLTL.1

73

Vật lý trị liệu nhi khoa

Thứ 6 .01/12/2023

15h – 16h30’

306, 307, 309,

4

NNTL 6 THÁNG -KHOÁ1

10

Rối loạn nuốt

Thứ 6 .01/12/2023

15h – 16h30’

309

5

Học lại

25

Dược lý điều dưỡng

Thứ 6 .01/12/2023

15h – 16h30’

405

1

CK 1 NỘI2, ĐD2, XN2, PHCN2

63

Triết học

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

501, 503

2

ĐHLTXN11A

33

Bệnh lý tế bào máu

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

505

3

ĐHLT PHCN12A

33

Dinh dưỡng – Tiết chế

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

507

4

ĐH21NNTL.1

16

Khuyết tật giao tiếp suốt đời (AAC)

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

306

5

CK I ĐD 1

05

Điều dưỡng nội tiêu hoá

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

306

6

ĐH ĐD11B

01

Dịch tễ học

Thứ 7 .02/12/2023

9h – 10h30’

306