HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 23 – 28/10/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

HỌC LẠI

14

Y sinh học phân tử

Thứ 2.23/10/2023

15h30’ – 17h

501

1

ĐH20NHA.1

24

Cấp cứu răng miệng

Thứ 3.24/10/2023

15h30’ – 17h

501

1

ĐH22NNTL

8

Lượng giá chức năng trong ngôn ngữ trị liệu

Thứ 5.26/10/2023

15h30’ – 17h

501

2

NNTL 6T - K1

10

Giải phẫu chức năng trong ngôn ngữ trị liệu

Thứ 5.26/10/2023

15h30’ – 17h

501

2

ĐH20KTHA.1, 2

125

Kỹ thuật cộng hưởng từ bụng cột sống

Thứ 6.27/10/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

1

85223118.1, 2

73

Tiếng anh 3

Thứ 7.28/10/2023

7h – 8h30’

501, 503, 505

2

85223117.1

37

Tiếng anh 3

Thứ 7.28/10/2023

7h – 8h30’

309

3

ĐHLTXN12A

33

Hoá sinh lâm sàng

Thứ 7.28/10/2023

9h – 10h30’

501, 503

4

ĐHLT GMHS11A

12

Quản lý đau

Thứ 7.28/10/2023

9h – 10h30’

503