HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 22 - 27/5/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số SV

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

85441015.1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12

355

Anh 1

Thứ 2. 22/5/2023

13h30’ – 15h

306, 307, 309, 401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

85442016.2, 4, 5, 7

144

Anh 2

Thứ 2. 22/5/2023

15h30’ – 17h

309, 401, 403, 405, 407

3

ĐH18YĐK.1

64

Dược lâm sàng

Thứ 2. 22/5/2023

15h30’ – 17h

501, 503

1

ĐH20YĐK.1

78

Dịch tễ học

Thứ 3. 23/5/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405

2

ĐH22YĐK.1

109

Di truyền học

Thứ 3. 23/5/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505, 507

1

ĐH21HA.1, 2

119

Dịch tễ học bệnh truyền nhiễm

Thứ 4. 24/5/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

2

ĐH21HĐTL.1

18

Hoạt động trị liệu ngoại khoa và chỉnh hình

Thứ 4. 24/5/2023

13h30’ – 15h

401

3

ĐH21XN.1, 2

152

Bệnh học Nội – Ngoại khoa

Thứ 4. 24/5/2023

15h30’ – 17h

401, 501, 503, 505, 507

1

ĐH20ĐD

ĐH20NHA, GM, SPK.1

169

Nghiên cứu điều dưỡng

Thứ 5. 25/5/2023

13h30’ – 15h

401, 403, 501, 503, 505, 507

2

ĐH21NNTL.1

16

Rối loạn ngôn ngữ liên quan đến vùng đầu mặt cổ

Thứ 5. 25/5/2023

13h30’ – 15h

507

3

ĐH20XN.1, 2

176

Vi sinh nấm thực phẩm

Thứ 5. 25/5/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 501, 503, 505, 507

1

ĐH21KTHA.1, 2

130

X quang xương khớp 2

Thứ 6. 26/5/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505, 507

2

ĐH19YĐK.1

60

Phương pháp NCKH I – Đạo đức nghiên cứu

Thứ 6. 26/5/2023

13h30’ – 15h

401, 403

3

ĐH20KTHA.1, 2

127

Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ sọ não

Thứ 6. 26/5/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505, 507

4

ĐH21VL.1

74

Bệnh lý và VLTL bệnh hệ thần kinh cơ

Thứ 6. 26/5/2023

15h30’ – 17h

401, 403

1

POL 1006.7

32

Kinh tế chính trị Mác Lênin

Thứ 7. 27/5/2023

9h – 10h30’

501

2

ĐHLTXN11A

29

Truyền máu nâng cao

Thứ 7. 27/5/2023

9h – 10h30’

503, 505

3

CK I NỘI KHOA

07

Truyền nhiễm

Thứ 7. 27/5/2023

9h – 10h30’

505

4

XN 13A, B

23

Hoá sinh 1

Thứ 7. 27/5/2023

9h – 10h30’

507