HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 21 - 28/7/2023

THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ

Thời gian: Ngày 21 - 28/7/2023

Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

Học lại

11

Da liễu

Thứ 6. 21/7/2023

15h30’ – 17h

501

1

POL 1009_hè.1

51

Lịch sử Đảng CSVN

Thứ 2. 24/7/2023

13h30’ – 15h

501, 503

2

PHYS 1001_hè.1, 2

100

Vật lý – Lý sinh

Thứ 2. 24/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503, 505

1

MLT 1102_hè. 1, 2

129

Hoá sinh

Thứ 3. 25/7/2023

7h – 8h30’

501, 503, 505, 507

2

MEDI 1105_hè.1

25

Hoá sinh

Thứ 3. 25/7/2023

7h – 8h30’

401

3

YK 6

01

Thần kinh – Tâm thần (hoãn thi)

Thứ 3. 25/7/2023

7h – 8h30’

401

1

MEDI 5201_hè .1

23

Sản - Nhi

Thứ 5. 27/7/2023

15h30’ – 17h

501

2

POL1008_hè.2

50

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 5. 27/7/2023

15h30’ – 17h

503, 505

1

RAD 2201_hè.1

24

X quang xương khớp 1

Thứ 6. 28/7/2023

9h – 10h30’

501

2

MLT 2206_hè.1

19

Vi sinh 2

Thứ 6. 28/7/2023

15h30’ – 17h

501

3

PHCN 6T_K5

14

Phương thức VLTL

Thứ 6. 28/7/2023

15h30’ – 17h

503

4

SOC 2103_hè.1

44

Dịch tễ học và các bệnh truyền nhiễm

Thứ 6. 28/7/2023

15h30’ – 17h

503, 505

Hải Dương, ngày 20 tháng 7 năm 2023