HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 19 – 24/6/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

ĐH21ĐD.1, 2

160

Điều dưỡng người lớn ngoại khoa 2

Thứ 2. 19/6/2023

13h30’ – 15h

401, 403, 405, 407, 501

2

ĐH20XN.2

87

Y sinh học phân tử

Thứ 2. 19/6/2023

13h30’ – 15h

503, 505, 507

3

ĐH21GM.1

62

Kỹ thuật lâm sàng gây mê hồi sức

Thứ 2. 19/6/2023

13h30’ – 15h

307, 309

4

ĐH21XN.1, 2

148

Vi sinh 2

Thứ 2. 19/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405, 407, 501

5

ĐH21YĐK.1

84

Ngoại cơ sở

Thứ 2. 19/6/2023

15h30’ – 17h

503, 505, 507

1

ĐH22HA.1, 2

ĐH22HA.1, 2

177

Giải phẫu – Sinh lý

Thứ 3. 20/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 501, 503, 505, 507

2

ĐH19XN.1, 2

46

Vi sinh miễn dịch

Thứ 3. 20/6/2023

15h30’ – 17h

307, 309

3

NUR1581_hè

41

Điều dưỡng sản phụ khoa

Thứ 3. 20/6/2023

15h30’ – 17h

405, 407

1

ĐH22YĐK.1

120

Hình thái chức năng 3

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

401, 403, 405, 407

2

ĐH20XN.1

87

Xét nghiệm tế bào

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

306, 307, 309

3

Học nhanh

42

Tiếng anh chuyên ngành YK/KTYH

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

501, 503

4

ĐH19SPK

15

Chăm sóc phụ nữ mang thai và sinh đẻ (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

5

SPK13

1

Điều dưỡng hồi sức cấp cứu (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

6

XN15A

1

Tiếng anh 2 (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

7

NHA13

1

Kỹ thuật điều trị dự phòng nha khoa (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

8

YĐK7

1

Tổ chức y tế - CTYTQG – GDSK (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

9

ĐD15A

1

Hoá sinh (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

10

XN15A, HA15A

2

Kinh tế chính trị Mác Lênin (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

11

HA14

1

X quang sọ mặt (hoãn thi)

Thứ 5. 22/6/2023

15h30’ – 17h

505

1

XN11, 12_học lại

16

Tế bào mô – Bệnh học

Thứ 6. 23/6/2023

9h – 10h30’

306

2

ĐH21HA.1, 2

133

X quang bộ máy sinh dục tiết niệu

Thứ 6. 23/6/2023

13h30’ – 15h

401, 403, 405, 407,

3

ĐH21YĐK.1

88

Hình thái chức năng 7

Thứ 6. 23/6/2023

13h30’ – 15h

501, 503, 505

4

ĐH19NHA.1

20

Nha khoa thực hành

Thứ 6. 23/6/2023

13h30’ – 15h

309

5

ĐH19ĐD.1, 2

09

Điều dưỡng chuyên khoa

Thứ 6. 23/6/2023

13h30’ – 15h

309

1

ĐH21YĐK.1

116

Nội cơ sở

Thứ 7. 24/6/2023

9h – 10h30’

501, 503, 505, 507

2

SPK13

1

Vô sinh (hoãn thi)

Thứ 7. 24/6/2023

9h – 10h30’

507

3

ĐHLT PHCN11A

33

Quản lý phục hồi chức năng

Thứ 7. 24/6/2023

9h – 10h30’

401, 403

4

CK 1 XN

14

Huyết học cơ bản

Thứ 7. 24/6/2023

9h – 10h30’

401

5

CK 1 ĐD

5

Lãnh đạo và quản lý điều dưỡng

Thứ 7. 24/6/2023

9h – 10h30’

403