HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 14 - 26/8/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

XN13A, B

135

Tế bào mô – Bệnh học

Thứ 2. 14/8/2023

15h30’ – 17h

401, 501, 503, 505, 507

1

ENG1001_học nhanh.1

28

Tiếng anh 1 – A2

Thứ 3. 15/8/2023

15h30’ – 17h

501

2

85441015_học nhanh.2

31

Tiếng anh 1 – B1

Thứ 3. 15/8/2023

15h30’ – 17h

503

3

85442016_học nhanh.1

34

Tiếng anh 2 – B1

Thứ 3. 15/8/2023

15h30’ – 17h

505

4

ENG1004_học nhanh.2

37

Tiếng anh 4 – A2

Thứ 3. 15/8/2023

15h30’ – 17h

401, 403

1

Học nhanh

41

Dược cơ sở

Thứ 4. 16/8/2023

13h30’ – 15h

501, 503

2

BIOL1101_hn.1

64

Giải phẫu - Sinh lý

Thứ 4. 16/8/2023

15h30’ – 17h

501, 503

1

PHCN6 T

14

Đại cương về PHCN

Thứ 6. 18/8/2023

9h – 10h30’

501

2

CK1 PHCN

11

Lượng giá PHCN nâng cao

Thứ 6. 18/8/2023

9h – 10h30’

501

1

BIOL1101­_hn.2

105

Giải phẫu - Sinh lý

Thứ 7. 19/8/2023

9h – 10h30’

501, 503, 505, 507

2

ĐHLT ĐD11A

12

CSSK người bệnh nội tiết – lao – da liễu - thần kinh

Thứ 7. 19/8/2023

9h – 10h30’

507

3

CK1 XN

14

Kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và an toàn sinh học

Thứ 7. 19/8/2023

9h – 10h30’

401

4

CK1 ĐD

05

Điều dưỡng nội tim mạch

Thứ 7. 19/8/2023

9h – 10h30’

401

1

CK1 PHCN

11

Kỹ năng lâm sàng và lập luận lâm sàng

Thứ 6. 25/8/2023

9h – 10h30’

501

1

ĐHTL ĐD11A

12

CSSK trẻ em và trẻ sơ sinh

Thứ 7. 26/8/2023

9h – 10h30’

501

2

ĐHLT PHCN11A

33

PHCN chấn thương thể thao

Thứ 7. 26/8/2023

9h – 10h30’

501, 503

3

CKI NỘI

7

Nội tiết

Thứ 7. 26/8/2023

9h – 10h30’

505

4

CKI ĐD

5

Điều dưỡng nội hô hấp

Thứ 7. 26/8/2023

9h – 10h30’

505

5

CKI XN

14

Vi khuẩn y học

Thứ 7. 26/8/2023

9h – 10h30’

505