HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 14 - 22/7/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

Học nhanh

28

Giải phẫu bệnh

Thứ 6. 14/7/2023

9h – 10h30’

501

1

SOC 2105_hè

40

Tổ chức y tế - CTYTQG – GDSK

Thứ 2. 17/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503

2

MEDI4204_hè

35

Thần kinh – Tâm thần

Thứ 2. 17/7/2023

15h30’ – 17h

503, 505

2

PHCN6T_K5

14

Giải phẫu chức năng

Thứ 4. 19/7/2023

15h30’ – 17h

501

1

MLT 3202_hè

44

Huyết học 3

Thứ 5. 20/7/2023

15h30’ – 17h

501, 503

1

NUR 1643_hè

21

Điều dưỡng người lợn nội khoa 2

Thứ 6. 21/7/2023

15h30’ – 17h

501

1

ĐHLTXN11A

29

Y sinh học phân tử

Thứ 7. 22/7/2023

9h – 10h30’

501, 503

4

Học lại

27

Quá trình phát triển con người

Thứ 7. 22/7/2023

9h – 10h30’

503, 505

2

ĐHLT ĐD11A

12

Chăm sóc người bệnh HSCC

Thứ 7. 22/7/2023

9h – 10h30’

507

3

CK I NỘI KHOA

07

Cơ xương khớp

Thứ 7. 22/7/2023

9h – 10h30’

507

5

Học lại

01

Bệnh lý và VLTL bệnh hệ thần kinh cơ

Thứ 7. 22/7/2023

9h – 10h30’

507