HMTU
Đang tải dữ liệu...
Lịch thi
THÔNG BÁO LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TÍN CHỈ Thời gian: Ngày 13 – 21/10/2023 Địa điểm thi: Khu B (Giảng đường – Thư viện)

TT

Lớp thi

Số sv

Môn thi

Ngày thi

Ca thi

Phòng thi

1

PHCN 6 THÁNG

10

Ngôn ngữ học tiếng Việt ứng dụng

Thứ 6.13/10/2023

13h30’ – 15h

501

1

HỌC NHANH

03

Đạo đức nghề nghiệp

Thứ 2.16/10/2023

15h30’ – 17h

501

1

ENG 1002_HỌC NHANH.1

36

Tiếng anh 2 – A2

Thứ 3.17/10/2023

9h – 10h30’

309

2

ENG 1004.1

26

Tiếng anh 4 – A2

Thứ 3.17/10/2023

9h – 10h30’

312

1

CHEM 1001.1

52

Hóa học

Thứ 5.19/10/2023

15h30’ – 17h

503, 505

1

RAD 4301.1

18

Kỹ thuật siêu âm bụng

Thứ 6.20/10/2023

13h30’ – 15h

501

1

POL 1008.9, 10, 11

264

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Thứ 7.21/10/2023

7h – 8h30’

401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

2

ĐH18YĐK.1

63

Ung thư

Thứ 7.21/10/2023

7h – 8h30’

309, 312

3

POL 1006.1, 2. 3

ĐH22YĐK.1, 2

246

Kinh tế chính trị Mác Lên nin

Thứ 7.21/10/2023

9h – 10h30’

401, 403, 405, 407, 501, 503, 505, 507

4

CK 1 XN 1

14

Giải phẫu bệnh

Thứ 7.21/10/2023

9h – 10h30’

507

5

ĐHLT HA11A

33

Kỹ thuật siêu âm

Thứ 7.21/10/2023

9h – 10h30’

309

6

ĐHLT PHCN12A

33

Thần kinh cơ PNF

Thứ 7.21/10/2023

9h – 10h30’

312